UKSW

Projekty badawcze | dr hab. Jarosław Piotrowski, prof. uczelni

DR HAB. JAROSŁAW PIOTROWSKI, PROF. UCZELNI


ul. Wóycickiego 1/3, budynek 14
01-938 Warszawa
pokój 1433
e mail: j.piotrowski@uksw.edu.pl

Zainteresowania badawcze

Moje zainteresowania badawcze obejmują szeroko pojęty zakres psychologii społecznej. Wymienić wśród nich można mediatory związku duchowości z dobrostanem, funkcjonowanie intrapsychiczne i społeczne osób narcystycznych, kulturowe wyznaczniki roszczeniowości i narcyzmu oraz wyznaczniki postaw wobec śmierci.

Aktualnie pełnione funkcje

Pozostałe informacje oraz przebieg kariery naukowej można pobrać tutaj

Dydaktyka | Publikacje | Projekty badawcze | Konferencje

PROJEKTY BADAWCZE
Kierowanie projektami badawczymi
  • Grant Miniatura Narodowego Centrum Nauki. Tytuł projektu: Religijność i duchowość jako wyznaczniki dobrostanu hedonistycznego i eudajmonistycznego (2018). Nr projektu: 2017/01/X/HS6/01320.
Udział w projektach badawczych
  • Grant Sonata Bis Narodowego Centrum Nauki w latach 2018-2022. Tytuł projektu: W stronę kołowego modelu narcyzmu. Nr projektu: 2017/26/E/HS6/00282. Wykonawca w grancie.
  • Grant Opus Narodowego Centrum Nauki. Tytuł projektu: Kolektywny narcyzm w modelu sprawczo-wspólnotowym: Wyznaczniki, korelaty i konsekwencje (2017). Nr projektu: 2016/21/B/HS6/01069. Wykonawca w grancie.

 

Copyright © 2021 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach