UKSW

Grant 2013/08/D/HS4/00440

Związki nieformalne i urodzenia w kohabitacji

Projekt finansowany przez NCN w ramach konkursu Harmonia 4. Numer grantu 2013/08/D/HS4/00440.
Projekt realizowany w Instytucie Psychologii UKSW, 2013-2015.
Kierownik projektu: dr Monika Mynarska

Związki nieformalne i urodzenia w kohabitacji

Projekt realizowany we współpracy z dr Brienną Perelli-Harris, Uniwersytet w Southampton, Wielka Brytania

Podstawowym celem projektu jest pogłębienie naszej wiedzy na temat związków nieformalnych oraz o urodzeniach pozamałżeńskich (w szczególności: w kohabitacji) poprzez analizę tego jak kohabitacja i małżeństwo są postrzegane i doświadczane przez kobiety i mężczyzn (w wieku 25-40) w Polsce – w porównaniu z innymi krajami rozwiniętymi. Szczegółowe cele badawcze projektu to:

 • zidentyfikować i scharakteryzować wady i zalety różnych form życia rodzinnego z perspektywy ludzi, którzy zakładają swoje rodziny i zostają rodzicami;
 • zbadać, jak kobiety i mężczyźni postrzegają swoje prawa i obowiązki w związkach formalnych i nieformalnych i poddać analizie wynikające z tego obawy i potrzeby Polaków i Polek, którzy wybierają pomiędzy kohabitacją a małżeństwem;
 • poddać analizie mechanizmy presji społecznej, które wpływają na wybór młodych ludzi pomiędzy kohabitacją a małżeństwem;
 • dokonać powyższych analiz wykorzystując dane jakościowe w kontekście porównań międzynarodowych.

Publikacje: 

Prezentacje na konferencjach:

 • Perelli-Harris, B., Mynarska, M., Berrington, A., Fliegenschnee, K., Isupova, O., Keizer, R., Klaerner, A., Lappegård, T., Vignoli, D. (2013). To cohabit or to marry? Insights from focus group research in 9 countries in Europe and Australia. Referat wygłoszony na konferencji "Comparing families: does international perspective help?", Warszawa, 17-18.12.2013.
 • Perelli-Harris, B., Mynarska, M. i in. (2014). To Cohabit or to Marry? Insights from Focus Group Research across Europe and Australia. Referat wygłoszony na "Annual Meeting of Population Association of America", USA, Boston, 1-3.05.2014.
 • Mynarska, M. (2014). Wybór pomiędzy kohabitacją a małżeństwem. Aspekty prawne i instytucjonalne oczami młodych ludzi. Referat wygłoszony na II Ogólnopolskiej Konferencji Demograficznej po Akcesji Polski do UE. Opole-Kamień Śląski, 12-15.05.2014.
 • Mynarska, M. (2014). Legal status of cohabitation in young Poles’ perspective. What regulations are needed and why? Referat wygłoszony na "7th ESFR Congress: Families in the Context of Economic Crisis. Hiszpania, Madryt, 3-6.09.2014.
 • Mynarska, M. (2015). Why do cohabiting couples decide to marry? Insights from focus group interviews in Poland. Referat wygłoszony na konferencji "Socio-psycho-medical changes in the lifestyles of the contemporary family", Rumunia, Bukareszt, 7-8.10.2015.
   
Copyright © 2021 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach