UKSW

Publikacje | dr hab. Marek Nieznański, prof. uczelni

DR HAB. MAREK NIEZNAŃSKI, PROF. UCZELNI


ul. Wóycickiego 1/3, budynek 14
01-938 Warszawa
pokój 1406
e mail: m.nieznanski@uksw.edu.pl

Zainteresowania badawcze

Procesy pamięciowe - szczególnie pamięć kontekstu, monitorowanie źródła informacji, zastosowanie tzw. modeli wielomianowych w analizie procesów pamięci; złudzenia pamięci (procedura DRM), pamięć robocza (funkcje wykonawcze), efekt generowania, teoria rozmytego śladu.

Aktualnie pełnione funkcje

Pozostałe informacje oraz przebieg kariery naukowej można pobrać tutaj

Dydaktyka | Publikacje | Projekty badawcze | Konferencje

PUBLIKACJE
Artykuły z Impact Factor
 • Nieznański, M. (2020). Levels-of-processing effects on context and target recollection for words and pictures. Acta Psychologica, 209DOI: 10.1016/j.actpsy.2020.103127
 • Lu, Y., Nieznański, M. (2020). The base rate neglect in episodic memory. Memory, 28(1). DOI: 10.1080/09658211.2020.1711954
 • Nieznański, M., Obidziński, M., Niedziałkowska, D., Zyskowska, E. (2019). False memory for orthographically related words: Research in the simplified conjoint recognition paradigm. American Journal of Psychology, 132, 57–69. DOI: 10.5406/amerjpsyc.132.1.0057
 • Nieznański, M., Obidziński, M. (2019). Verbatim and gist memory and individual differences in inhibition, sustained attention, and working memory capacity. Journal of Cognitive PsychologyDOI: 10.1080/20445911.2019.1567517
 • Obidziński, M., Nieznański, M. (2017). False memory for orthographically versus semantically similar words in adolescents with dyslexia: a fuzzy-trace theory perspective. Annals of Dyslexia, 67(3), 318-332. DOI: 10.1007/s11881-017-0146-6
 • Lu, Y., Nieznański, M. (2017). Regulatory focus and self-construal as determinants of the majority rule in individual decision making. Studia Psychologica, 59, 280-294. DOI: 10.21909/sp.2017.04.745
 • Nieznański, M., Tkaczyk, D. (2017). Effects of pictorial context reinstatement on correct and false recognition memory: Insights from the simplified conjoint recognition paradigm. Journal of Cognitive Psychology. DOI: 10.1080/20445911.2017.1317264
 • Nieznański, M., Obidziński, M., Zyskowska, E., Niedziałkowska, D. (2015). Executive resources and item-context binding: Exploring the influence of concurrent inhibition, updating, and shifting tasks on context memory. Advances in Cognitive Psychology, 11, 106-117. DOI: 10.5709/acp-0176-9
 • Nieznański, M. (2014). Context reinstatement and memory for intrinsic versus extrinsic context: The role of item generation at encoding or retrieval. Scandinavian Journal of Psychology, 55, 409-419. DOI: 10.1111/sjop.12153
 • Nieznański, M. (2013). Effects of resource demanding processing on context memory for context-related versus context-unrelated items. Journal of Cognitive Psychology, 25, 745-758. DOI: 10.1080/20445911.2013.819002
 • Nieznański, M. (2012). Effects of generation on source memory: A test of the resource trade-off versus processing hypothesis. Journal of Cognitive Psychology, 24, 765-780. DOI:10.1080/20445911.2012.690555
 • Nieznański, M. (2011). Generation difficulty and memory for source. Quarterly Journal of Experimental Psychology, 64, 1593-1608. DOI: 10.1080/17470218.2011.566620
Pozostałe artykuły w czasopismach recenzowanych
 • Nieznański, M., Gasiul, H., Strus, W., Obidziński, M., Kobos, Z., Rowiński, T. (2020). Relationship between self-reported symptoms of fatigue and cognitive performance: Switch cost as a sensitive indicator of fatigue. Psihologijske teme/Psychological Topics, 29, 199-228. DOI: 10.31820/pt.29.2.1
 • Nieznański, M., Obidziński, M., Niedziałkowska, D., Zyskowska, E. (2018). Context recollection and false memory of critical lures in the Deese/Roediger-McDermott paradigm: The role of encoding- and retrieval-based mechanisms. Psihologijske teme / Psychological Topics, 27, 365-384. DOI: 10.31820/pt.27.3.2
 • Nieznański, M. (2015). Memory for contextual details: Effects of cognitive resources availability during encoding and requirements of context reconstruction during retrieval. Advances in Psychology Research, 112, 71-82.
 • Nieznański, M. (2014). The role of reinstating generation operations in recognition memory and reality monitoring. Polish Psychological Bulletin, 45, 363-371. DOI: 10.2478/ppb-2014-0044
 • Tkaczyk, D., Nieznański, M. (2013). Sprawność pamięci roboczej a podatność na fałszywe wspomnienia w zadaniu Deese’a–Roedigera–McDermott. Przegląd Psychologiczny, 56, 491-506.
 • Nieznański, M. (2010). Effects of self-activation on reality monitoring task performance: a preliminary exploration. Cognition, Brain, Behavior. An Interdisciplinary Journal, 14, 1-22.
 • Nieznański, M. (2009). Recognition memory for self-relevant personality-trait words. Swiss Journal of Psychology, 68, 133-142.
 • Nieznański, M. (2004). Metaanaliza wyników badań nad związkami nasilenia objawów schizofrenii z zaburzeniami pamięci werbalnej. Studia Psychologica, 5, 313-332.
 • Nieznański, M., Czerwińska, M., Chojnowska, A., Walczak, S., Duński, W. (2004). Effectiveness of cognitive skills training in schizophrenia. Archives of Psychiatry and Psychotherapy, 6, 33-45.
 • Nieznański, M. (2004). Własności struktury „ja” a zaburzenia monitorowania źródła informacji u osób chorych na schizofrenię. Psychiatria Polska, 38, 819-832.
 • Nieznański, M. (2003). Czynniki poznawcze w genezie przekonań urojeniowych. Studia Psychologica, 4, 151-161.
 • Nieznański, M. (2003). Znaczenie deficytów poznawczych dla funkcjonowania społecznego chorych na schizofrenię. Wiadomości Psychiatryczne, 6, 125-131.
 • Nieznański, M. (2003). The self and schizophrenia: a cognitive approach. Swiss Journal of Psychology, 62, 45-51.
 • Nieznański, M., Czerwińska, M., Chojnowska, A., Walczak, S., Duński, W. (2002). Ocena efektywności treningu umiejętności poznawczych w schizofrenii. Psychiatria Polska, 36, 745-757.
 • Nieznański, M. (2002). Przetwarzanie kontekstu i monitorowanie źródła informacji w schizofrenii. Psychiatria Polska, 36, 731-743.
 • Nieznański, M., Habrat, E., Szyszkowski, W., Chojnowska, A., Walczak, S. (2001). Poczucie koherencji i dysfunkcjonalne schematy poznawcze u chorych na schizofrenię. Lęk i Depresja, 6, 44-50.
 • Nieznański, M., Habrat, E., Szyszkowski, W., Chojnowska, A., Walczak, S. (2001). Ocena przydatności Kwestionariusza Dysfunkcjonalnych Schematów Poznawczych C. Perrisa i D. Fowlera. Lęk i Depresja, 6, 37-43.
 • Nieznański, M. (2000). Language comprehension and communicability in schizophrenics and their mothers. ‘Cloze analysis’ as a measure of verbal communication. Archives of Psychiatry and Psychotherapy, 2, 27-33.
 • Nieznański, M. (2000). Disorders in cognition and language vs. communication deviances in families of schizophrenics. Archives of Psychiatry and Psychotherapy, 2, 59-65.
 • Nieznański, M. (2000). Trening umiejętności poznawczych - możliwości i ograniczenia nowej formy rehabilitacji w schizofrenii. Psychiatria Polska, 34, 267-274.
 • Nieznański, M., Walczak, S., Chojnowska, A. (2000). Rehabilitacja umiejętności poznawczych w schizofrenii - doniesienie wstępne. Wiadomości Psychiatryczne, 3, 79-84.
 • Nieznański, M. (1999). Dyskwalifikująca komunikacja w rodzinie: koncepcja Larsa Wichstroma i Arne Holte’a. Postępy Psychiatrii i Neurologii, 8, 365-370.
 • Nieznańska, A., Nieznański, M. (1999). Obraz realnej i idealnej matki u sprawców gwałtu. Psychoterapia, 61-66.
 • Nieznański, M. (1999). Ocena umiejętności nadawania i odbierania komunikatów u chorych na schizofrenię i ich matek. Psychiatria Polska, 33, 407-414.
 • Nieznański, M. (1999). Zaburzenia procesów poznawczych i językowych a zakłócenia komunikacji w rodzinach osób chorych na schizofrenię. Psychiatria Polska, 33, 399-406.
Rozdziały w książkach
 • Grzegorczyk, D., Nieznański, M., Mulawka, J. J. (2011). Simulation of concept acquisition according to Posner's theory using artificial neural networks. W: R. S. Romaniuk (red.), Photonics Applications in Astronomy, Communications, Industry, and High-Energy Physics Experiments. Proceedings of SPIE, 8008, 800080S1-9. DOI: 10.1117/12.905429
 • Nieznański, M. (2008). Monitorowanie rzeczywistości a subiektywna ocena własności wspomnień wydarzeń i wyobrażeń. W: J. Krokos, K. Świętorzecka, R. Tomanek (red.), W kierunku filozofii klasycznej: inspiracje i kontynuacje (s. 225-240). Warszawa, UKSW. 
 • Nieznański, M. (2008). Metody rozszczepienia procesów w badaniu pamięci rozpoznawania. W: S. Wróbel (red.), Utajone funkcje umysłu (s. 171-177). Poznań-Kalisz: Wydział Pedagogiczno-Artystyczny UAM.
 • Nieznański, M. (2008). Przedruk W: K. V. Almann (red.), Schizophrenia research trends (s. 163-182). New York: Nova Biomedical Books.
 • Nieznański, M. (2007). Analiza procesu rozpoznawania źródła informacji w modelach wielomianowych. W: S. Wróbel (red.), Iluzje pamięci (s. 247-255). Poznań-Kalisz: Wydział Pedagogiczno-Artystyczny UAM.
 • Nieznański, M., Chojnowska, A., Duński, W., Czerwińska, M., Walczak, S. (2005). The association of verbal learning deficits with unawareness of mental disorder: Implications for psychological treatments in schizophrenia. W: M. E. Abelian (red.), Focus on psychotherapy research (s. 83-101). New York: Nova Science Publishers.
 • Nieznański, M. (2005). Reality monitoring failure in schizophrenia: relation to clinical symptoms and impairment of self-concept. W: J. E. Pletson (red.), Progress in schizophrenia research (s. 45-76). New York: Nova Science Publishers.
Monografie
 • Nieznański, M. (2015). Pamięć informacji kontekstowej. Badania eksperymentalne z wykorzystaniem procedury generowania oraz metody modelowania wielomianowego. Warszawa: Wydawnictwo UKSW.

 

Copyright © 2021 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach