UKSW

Konferencje | dr hab. Marek Nieznański, prof. uczelni

DR HAB. MAREK NIEZNAŃSKI, PROF. UCZELNI


ul. Wóycickiego 1/3, budynek 14
01-938 Warszawa
pokój 1406
e mail: m.nieznanski@uksw.edu.pl

Zainteresowania badawcze

Procesy pamięciowe - szczególnie pamięć kontekstu, monitorowanie źródła informacji, zastosowanie tzw. modeli wielomianowych w analizie procesów pamięci; złudzenia pamięci (procedura DRM), pamięć robocza (funkcje wykonawcze), efekt generowania, teoria rozmytego śladu.

Aktualnie pełnione funkcje

Pozostałe informacje oraz przebieg kariery naukowej można pobrać tutaj

Dydaktyka | Publikacje | Projekty badawcze | Konferencje

KONFERENCJE
 • Nieznański, M. (2016). Trafna i fałszywa pamięć rozpoznawcza w ujęciu teorii rozmytego śladu. Referat na XI Zjeździe Polskiego Towarzystwa Kognitywistycznego, Białystok, 22-24.09.2016.
 • Nieznański, M., Obidziński, M. (2014). Czy lepsza pamięć detali percepcyjnych bodźców prezentowanych pomaga w wykluczaniu dystraktorów? Referat na X Zjeździe Polskiego Towarzystwa Kognitywistycznego, Szczecin, 25-27.09.2014.
 • Nieznański, M., Obidziński, M., Zyskowska, E., Niedziałkowska, D. (2014). Udział funkcji wykonawczych pamięci roboczej w łączeniu zapamiętywanych informacji z kontekstem. Poster na XXXV Zjeździe Naukowym Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Bydgoszcz, 18-21.09.2014.
 • Nieznański, M. (2014). Zjawisko fałszywych rozpoznań w ujęciu teorii rozmytego śladu. Program badań z wykorzystaniem metod modelowania wielomianowego. Referat na XXXV Zjeździe Naukowym Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Bydgoszcz, 18-21.09.2014.
 • Nieznański, M., Obidziński, M., Zyskowska, E. (2013). Znaczenie dostępności ogólnych zasobów poznawczych oraz specyficznych procesów wykonawczych dla skuteczności łączenia zapamiętywanych informacji z kontekstem. Referat na IX Zjeździe Polskiego Towarzystwa Kognitywistycznego, Lublin, 28-29.11.2013.
 • Nieznański, M. (2013). Wpływ przywrócenia kontekstu na pamięć wewnętrznych i peryferycznych informacji kontekstowych. VI Wrocławskie Konfrontacje Psychologiczne. Wrocław, 9-10.04.2013.
 • Nieznański, M. (2012). Generation and source memory: The role of an encoding–retrieval match. Poster na 54th Tagung experimentell arbeitender Psychologen (TeaP), Mannheim, 1-4.04.2012.
 • Nieznański, M. (2011). Ile wysiłku trzeba włożyć w wytworzenie informacji, aby zapomnieć jej kontekst? Referat na 5. Poznańskich Kolokwiach Kognitywistycznych, Poznań, 3-4.06.2011.
 • Nieznański, M. (2009). Generation effect in source memory and target predictability. Poster na 16th European Society for Cognitive Psychology Conference, Kraków, 2-5.09.2009.
 • Nieznański, M. (2008). Wykorzystanie modeli wielomianowych do analizy wykonania zadań monitorowania źródła. Referat na Zebraniu Naukowym Zakładu Psychologii Ogólnej, Kraków, 10.12.2008.
 • Nieznański, M. (2008). Efekt generowania w zadaniu monitorowania rzeczywistości. Referat na XXXIII Zjeździe Naukowym Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Poznań, 24-27.09.2008.
 • Nieznański, M. (2008). Zapamiętywanie słów określających cechy człowieka w zależności od ich związku z obrazem siebie. Referat na II Międzyśrodowiskowym Forum Dyskusyjnym, Kazimierz Dolny, 15-18.05.2008.
 • Nieznański, M. (2007). Badania pamięci z zastosowaniem procedury rozszczepienia procesów. Referat na konferencji "Utajone funkcje umysłu", Jarocin, 27-28.09.2007.
 • Nieznański, M. (2006). Analiza procesu rozpoznawania źródła informacji w tzw. modelach wielomianowych. Referat na konferencji "Pamięć: odtwarzanie, rekonstrukcja, konstrukcja", Kalisz, 10-11.10.2006.
 • Nieznański, M. (2006). Recognition memory for personality-trait adjectives specific to self versus specific to others. Poster na międzynarodowej konferencji: Biennial Symposium on Personality and Social Psychology, Warszawa, 21-23.09.2006.
 • Habrat-Pragłowska, E., Nieznański, M., Popiel, A., Szyszkowski, W., Skowrońska, M. (2002). Sense of coherence and dysfunctional working models in patients with schizophrenia and in depressed patients. Referat na międzynarodowej konferencji: Trends in Therapy and Rehabilitation of Psychiatric Disorders, Aci Castello, Catania, Italy, 11-13.06.2002.
 • Nieznański, M. (2001). Rehabilitacja umiejętności poznawczych w schizofrenii. Referat na zebraniu naukowym Instytutu Psychiatrii i Neurologii, Warszawa, 17.01.2001.
 • Nieznański, M. (1999). Rehabilitacja umiejętności poznawczych pacjentów chorych na schizofrenię leczonych w ZLŚ IPiN. Warsztat poprowadzony na Konferencji Szkoleniowo - Naukowej „Farmakoterapia, psychoterapia i rehabilitacja zaburzeń psychotycznych. Schizofrenia - powrót do społeczeństwa”, Warszawa, 15-16.10.1999.

 

Copyright © 2021 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach