UKSW

Publikacje | dr Katarzyna Martowska

DR KATARZYNA MARTOWSKA


ul. Wóycickiego 1/3, budynek 14
01-938 Warszawa
pokój 1420
e mail: k.martowska@uksw.edu.pl

Zainteresowania badawcze

Geneza, struktura, funkcje, uwarunkowania, korelaty, pomiar i diagnoza inteligencji płynnej, skrystalizowanej, emocjonalnej, społecznej oraz kompetencji emocjonalno-społecznych; dyspozycje instrumentalne i motywacyjne a efektywność funkcjonowania w sytuacjach społecznych i jej koszty.

Aktualnie pełnione funkcje

Pozostałe informacje oraz przebieg kariery naukowej można pobrać tutaj

Dydaktyka | Publikacje | Projekty badawcze | Konferencje

PUBLIKACJE
Monografie
 • Martowska, K. (2012). Psychologiczne uwarunkowania kompetencji społecznych. Warszawa: Wydawnictwo Liberi Libri.
Podręczniki testowe
 • Matczak, A., Martowska, K. (2013). Profil Kompetencji Społecznych. PROKOS. Podręcznik. Warszawa: Pracownia Testów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.
 • Matczak, A., Martowska, K. (2013). Neutralny Kulturowo Test Inteligencji - wersja 3 Raymonda B. Cattella i Alberty K. S. Cattell. CFT-3. Podręcznik. Warszawa: Pracownia Testów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.
 • Martowska, K. (2012). Lista Przymiotnikowa ACL. Harrison G. Gough, Alfred B. Heilbrun, Jr. Polska normalizacja. Warszawa: Pracownia Testów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.
 • Matczak, A., Jaworowska, A., Martowska, K. (2012). Test Rozumienia Słów - Wersja Standard i Wersja dla Zaawansowanych. TRS-S, TRS-Z. Podręcznik. Warszawa: Pracownia Testów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.
Artykuły
 • Martowska, K., Matczak, A., Jóźwik, K. (2018). Overexcitability in actors. Psychology of Aesthetics Creativity and the Arts. Advanced online publication. DOI: 10.1037/aca0000192
 • Koprowski, R., Wilczyński, S., Martowska, K., Gołuch, D., Wrocławska-Warchala, E. (2017). Dedicated tool to assess the impact of a rhetorical task on human body temperature. International Journal of Psychophysiology, 120, 69-77. DOI: 10.1016/j.ijpsycho.2017.07.007
 • Martowska, K., Kołodziejczak, M., Matczak, A. (2017). Cechy temperamentu a symptomy depresyjne u chorych z łagodnymi chorobami proktologicznymi na podstawie badań 50 pacjentów. Doniesienie wstępne. Nowa Medycyna, 1, 5-13.
 • Martowska, K., Matczak, A. (2016). In search of the correlates of overexcitability. Studia Psychologica, 16(2), 5-18.
 • Martowska, K., Matczak, A., Wrocławska-Warchala, E. (2015). Możliwości interpretacji czynnikowej wyników badania Listą Przymiotnikową ACL. Przegląd Psychologiczny, 58(2), 211-229.
 • Martowska, K. (2014). Temperamental Determinants of Social Competencies. Polish Psychological Bulletin, 2, 128-133.
 • Horodecka, A., Martowska, K., Wrocławska-Warchala, E. (2014). Concepts of Human Nature, Social Effectiveness and Communication in the Workplace. Journal of Business and Leadership, 1, 133-153.
 • Martowska, K., Matczak, A. (2013). Pomiar kompetencji społecznych - prezentacja nowego narzędzia diagnostycznego. Psychologia Jakości Życia, 1, 43-56.
 • Horodecka, A., Martowska, K., Wrocławska-Warchala, E. (2013). Concepts of Human Nature, Social Effectiveness and Communication in the Workplace. Proceedings of the Tenth Annual Conference of the Applied Business and Entrepreneurship Association International (double-blind peer-review process). Honolulu: Pamplin School of Business Administration. The University of Portland.
 • Horodecka, A., Martowska, K. (2013).Humanistic vision of man: hope for success, emotional intelligence and pro-social engagement. International Journal of Art &Sciences, 6, 151-166.
 • Matczak, A., Martowska, K. (2011). Z badań nad uwarunkowaniami kompetencji emocjonalnych. Studia Psychologica, 11, 5-18.
 • Martowska, K., Wrocławska-Warchala, E. (2010). Inteligencja emocjonalna a sposób doświadczania i wartościowania siebie jako kobiety. Studia Psychologica, 10, 5-30.
 • Martowska, K. (2009). Inteligencja emocjonalna licealistów a oddziaływania wychowawcze rodziców. Ruch Pedagogiczny, 3/4, 55-69.
 • Martowska, K. (2007). Cechy środowiska rodzinnego a inteligencja emocjonalna dzieci. Studia Psychologica, 7, 181-194.
Rozdziały w książkach
 • Martowska, K., Knopp, K. (2018). Sposoby pomiaru inteligencji emocjonalnej (s. 171-219). W H. Gasiul (red.), Metody badania emocji i motywacji. Warszawa: Difin.
 • Martowska, K. (2015). Cechy rodziny pochodzenia a przystosowanie społeczno-emocjonalne młodych kobiet. W A. Margasiński (red.), Rodzina w ujęciu systemowym. Teoria i badania (s. 33-51). Warszawa: Pracownia Testów Psychologicznych PTP.
 • Martowska, K. (2015). Model uwarunkowań kompetencji społecznych. W: A. Skrabacz, J. Gutowski (red.), Kompetencje społeczne w kierowaniu i dowodzeniu Siłami Zbrojnymi RP. Teoria i praktyka (s. 13-28). Warszawa: Wojskowe Centrum Edukacji Obywatelskiej.
 • Matczak, A., Martowska, K. (2009). Instrumental and motivational determinants of social competencies. W: A. Matczak (red.), Determinants of social and emotional competencies (s. 13-35). Warszawa: Wydawnictwo UKSW.
 • Martowska, K. (2009). Uwarunkowania kompetencji społecznych. Badania młodzieży. W: K. Franczak, M. Szpringer (red.), Oblicza dojrzałości emocjonalnej dzieci i młodzieży (s. 247-266). Warszawa: Wydawnictwo Salezjańskie.
 • Martowska, K. (2009). Zaangażowanie społeczne a kompetencje społeczne na przykładzie badań uczestników Krajowego Zjazdu Doktorantów. W: J. Dietl, Z. Sapijaszka (red.), Rola uczelni w rozwijaniu społeczeństwa obywatelskiego (s. 141-148). Łódź: Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości.
 • Domurat, M., Górska, Z., Kapuściński, M., Lechowicz, M., Martowska, K., Rosińska, P., Szyntar, K., Wakuła, A., Wrocławska-Warchala, E., Wrzosek, J. (2009). God and Mary as the Partners of Man in Spiritual Dialogue. Basic hope and emotional experience in prayer groups of Marian Spirituality. W: H. Gasiul, E. Wrocławska-Warchala (red.), Osobowość i religia (s. 160-182). Warszawa: Wydawnictwo UKSW.
 • Martowska, K. (2008). Badania nad inteligencją emocjonalną. W: W. J. Wysocki (red.), Księga Pamiątkowa dedykowana Prezydentowi RP Ryszardowi Kaczorowskiemu Patriae Commodis Serviens (s. 537-549.). Warszawa: Wydawnictwo UKSW.

 

Copyright © 2020 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach