UKSW

Projekty badawcze | dr Katarzyna Martowska

DR KATARZYNA MARTOWSKA


ul. Wóycickiego 1/3, budynek 14
01-938 Warszawa
pokój 1420
e mail: k.martowska@uksw.edu.pl

Zainteresowania badawcze

Geneza, struktura, funkcje, uwarunkowania, korelaty, pomiar i diagnoza inteligencji płynnej, skrystalizowanej, emocjonalnej, społecznej oraz kompetencji emocjonalno-społecznych; dyspozycje instrumentalne i motywacyjne a efektywność funkcjonowania w sytuacjach społecznych i jej koszty.

Aktualnie pełnione funkcje

Pozostałe informacje oraz przebieg kariery naukowej można pobrać tutaj

Dydaktyka | Publikacje | Projekty badawcze | Konferencje

PROJEKTY BADAWCZE
  • 2015-2016 kierowanie projektem adaptacji Międzynarodowej Wykonaniowej Skali Leitera-3 - Pracownia Testów Polskiego Towarzystwa Psychologicznego
  • 2013 - Przemiany obrazu człowieka we współczesnej ekonomii - współpraca z dr Anną Horodecką (Szkoła Główna Handlowa) w ramach grantu SONATA.
  • 2013 - Młodzi projektują zarządzanie - współpraca z dr Anną Horodecką (Szkoła Główna Handlowa) w ramach projektu SGH współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.
  • 2012 - Kompetencje społeczne lekarza w relacji lekarz pacjent oceniane z perspektywy pacjenta, Osobowość i kompetencje społeczne lekarza w relacji ze współpracownikami, Sytuacje trudne w relacji z pacjentem oceniane z perspektywy lekarzy - projekty realizowane wspólnie z mgr Emilią Wrocławską-Warchalą.
  • 2010-2011 kierowanie projektem adaptacji testu Cattella 3 - Pracownia Testów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.
  • 2009-2011 kierowanie projektem adaptacji kwestionariusza ACL - Pracownia Testów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.
  • 2008 - Inteligencja emocjonalna a sposób doświadczania i wartościowania siebie jako kobiety - projekt realizowany w ramach Sekcji Psychologicznej UKSW w Warszawie Interdyscyplinarnego Koła Naukowego Doktorantów UKSW (wspólnie z mgr Emilią Wrocławską).
  • 2008 Udział w Narodowym Programie Foresight 2020 jako ekspert zewnętrzny.
  • 2007 - Basic hope and emotional experience in prayer groups of Marian spirituality – projekt realizowany w ramach Sekcji Psychologicznej Interdyscyplinarnego Koła Naukowego Doktorantów UKSW.

 

Copyright © 2020 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach