UKSW

Konferencje | dr Katarzyna Martowska

DR KATARZYNA MARTOWSKA


ul. Wóycickiego 1/3, budynek 14
01-938 Warszawa
pokój 1420
e mail: k.martowska@uksw.edu.pl

Zainteresowania badawcze

Geneza, struktura, funkcje, uwarunkowania, korelaty, pomiar i diagnoza inteligencji płynnej, skrystalizowanej, emocjonalnej, społecznej oraz kompetencji emocjonalno-społecznych; dyspozycje instrumentalne i motywacyjne a efektywność funkcjonowania w sytuacjach społecznych i jej koszty.

Aktualnie pełnione funkcje

Pozostałe informacje oraz przebieg kariery naukowej można pobrać tutaj

Dydaktyka | Publikacje | Projekty badawcze | Konferencje

KONFERENCJE
 • Martowska, K. (2018, July). Intelligence as a developmental potential: Gifted achievers and gifted underachievers. Paper presented at the International Dabrowski Congress ‘Developmental Potential and the Complexity of Change’, Chicago, IL, USA.
 • Martowska, K. (2018, kwiecień). Wzmożona pobudliwość psychiczna a przystosowanie. Referat wygłoszony na II Międzynarodowym Sympozjum Naukowym "Kazimierz Dąbrowski i jego dzieło we współczesnej psychologii", Lublin, Katolicki Uniwersytet Lubelski.
 • Martowska, K. (2016). O potrzebie diagnozy kompetencji miękkich. V Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. Diagnoza psychologiczna jako przedmiot badania i nauczania, Poznań.
 • Martowska, K. (2015). Jakość życia osób o wysokiej inteligencji. IX Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Jakość życia w pracy i poza nią", Sopot.
 • Warchala, M., Wrocławska-Warchala, E., Horodecka, A., Martowska, K. (2015). Potoczne koncepcje człowieka a postrzeganie przyczyn wiary i niewiary w Boga. Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Między głównym nurtem a pograniczami badań socjologii religii. Spory teoretyczne i metodologiczne", Warszawa.
 • Martowska, K. (2014). Model uwarunkowań kompetencji społecznych. Konferencja Naukowa "Kompetencje społeczne w dowodzeniu i kierowaniu Siłami Zbrojnymi RP", Warszawa.
 • Machul, K., Martowska, K. (2014). Psychologiczna charakterystyka osób uzdolnionych aktorsko. XXXV Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Psychologicznego "Psychologia w zmieniającym się świecie", Bydgoszcz.
 • Zielińska, M., Martowska, K. (2014). Psychologiczna charakterystyka osób uzdolnionych sportowo. XXXV Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Psychologicznego "Psychologia w zmieniającym się świecie", Bydgoszcz.
 • Wrocławska-Warchala, E., Horodecka, A., Martowska, K., Warchala, M. (2014). Potoczne koncepcje człowieka, poczucie koherencji, inteligencja emocjonalna a pstrzeganie przeczyn wiary i niewiary w Boga. II Międzynarodowa Konferencja Psychologii Religii i Duchowości, Lublin.
 • Horodecka, A., Martowska, K., Wrocławska-Warchala, E. (2013). Concepts of Human Nature, Social Effectiveness and Communication in the Workplace. Applied Business and Entrepreneurship Association International Conference, Honolulu. Hawaii.
 • Martowska, K., Matczak, A. (2013). W poszukiwaniu natury i znaczenia różnych typów wzmożonej pobudliwości psychicznej. I Międzynarodowe Sympozjum Naukowe Kazimierz Dąbrowski i Jego dzieło we współczesnej psychologii, Lublin.
 • Zielińska, M., Martowska, K., Matczak, A. (2013). Wzmożona pobudliwość psychiczna u osób uzdolnionych artystycznie - zajmujących się tańcem i śpiewem. I Międzynarodowe Sympozjum Naukowe Kazimierz Dąbrowski i Jego dzieło we współczesnej psychologii, Lublin.
 • Martowska, K. (2013). Temperamentalne uwarunkowania kompetencji społecznych. I Międzynarodowa Konferencja Psychologii Pozytywnej, Sopot.
 • Martowska, K., Matczak, A. (2013). Pomiar kompetencji społecznych - prezentacja nowego narzędzia diagnostycznego. I Międzynarodowa Konferencja Psychologii Pozytywnej, Sopot.
 • Horodecka, A, Martowska, K. (2013). Humanistic vision of man: hope for success, emotional intelligence and pro-social engagement. International Conference of Arts and Sciences, Florencja, Włochy.
 • Martowska, K. (2009). Znaczenie rodziny dla poziomu inteligencji emocjonalnej. II Ogólnopolska Konferencja Naukowa z udziałem Gości Zagranicznych Psychologia w służbie rodziny „Rodzina fundamentem rozwoju i wychowania człowieka”. Gdańsk.
 • Martowska, K. (2009). Uwarunkowania kompetencji społecznych. Badania młodzieży. V Ogólnopolska Konferencja Pedagogiczna „Oblicza dojrzałości emocjonalnej i młodzieży”, Warszawa.
 • Martowska, K. (2009). Między brakiem a nadmiarem autonomii w wychowaniu. Rola stylu Demokratycznego. II Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa Młodych Naukowców Doctorantes „Nienasycenie – między brakiem a nadmiarem”, Warszawa.
 • Martowska, K., Wrocławska, E. (2009). Wymiary doświadczania siebie jako kobiety – analiza jakościowa narracji młodych kobiet. V Krajowa Konferencja Narracyjna „10 lat badań narracyjnych: podsumowania perspektywy”, Warszawa.

 

Copyright © 2020 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach