UKSW

Publikacje | dr hab. Norbert Maliszewski, prof. uczelni

DR HAB. NORBERT MALISZEWSKI, PROF. UCZELNI


ul. Wóycickiego 1/3, budynek 14
01-938 Warszawa
pokój 1433
e mail: n.maliszewski@uksw.edu.pl

Zainteresowania badawcze

 

Aktualnie pełnione funkcje

Pozostałe informacje oraz przebieg kariery naukowej można pobrać tutaj

Dydaktyka | Publikacje | Projekty badawcze | Konferencje

PUBLIKACJE
Monografie
 • Maliszewski, N. (2011). Dynamiczna teoria postaw. Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.
 • Maliszewski, N. (2009). Postawy Polaków wobec Unii Europejskiej. Jawne i ukryte wybory. Warszawa: Centrum Doradztwa i Informacji Difin.
 • Maliszewski, N. (2008). Jak zaprogramować wyborcę? Warszawa: Centrum Doradztwa i Informacji Difin.
 • Maliszewski, N. (2007). Koń trojański w reklamie społecznej. Warszawa: Medical Tribune.
 • Maliszewski, N. (2005). Regulacyjna rola postawy utajonej. Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego. 

Wybrane artykuły

 • Maliszewski, N., Olejniczak-Serowiec, A., Harasimczuk, J. (2019). Influence of sexual appeal in roadside advertising on drivers’ attention and driving behavior. PLOS ONEDOI: 10.1371/journal.pone.0216919
 • Harasimczuk, J., Maliszewski, N. E., Olejniczak-Serowiec, A., Tarnowski, A. (2018). Are longer advertising slogans more dangerous? The influence of the length of ad slogans on drivers’ attention and motor behavior. Current PsychologyDOI: 10.1007/s12144-018-9955-y
 • Suszek, H., Fronczyk, K., Kopera, M., Maliszewski, N. (2018). Implicit and explicit self-concept clarity and psychological adjustment. Personality and Individual Differences, 123, 253-256. DOI: 10.1016/j.paid.2017.11.038
 • Maliszewski, N., Wojciechowski, Ł., Suszek, H. (2017). Spontaneous Movements of a Computer Mouse Reveal Egoism and In-group Favoritism. Frontiers in Psychology, 8:13. DOI: 10.3389/fpsyg.2017.00013
 • Maison, D., Maliszewski, N. (2016). “Worse but Ours,” or “Better but Theirs?” – The Role of Implicit Consumer Ethnocentrism (ICE) in Product Preference. Frontiers in Psychology, 7:1830. DOI: 10.3389/fpsyg.2016.01830
 • Maliszewski, N., Baran, T., Wysocki, A., Wojciechowski, Ł. (2016). Czynniki warunkujące decyzje wyborcze na przykładzie polskiej kampanii parlamentarnej 2015 roku. e-Politikon, 17, 6-43.
 • Wegner, E., Maliszewski, N., Suszek, H. (2015). Przeniesienie i jego użyteczność w psychoterapii w świetle badań empirycznych. Roczniki Psychologiczne, 18/3, 345-362.
 • Maliszewski, N., Kuźmińska, A. O., Wieczorkowska-Wierzbińska, G., Werner-Maliszewska, A. (2014). The impact of explicit and implicit power motivation on educational choices. Polish Psychological Bulletin, 45/3, 275-285.
 • Maliszewski, N., Jankowska, K., Suszek, H. (2014). Jawna vs utajona potrzeba władzy. Problemy Zarzadzania, 12(45), 50-65.
 • Marini, M., Sriram, N., Schnabel, K., Maliszewski, N. (2013). Overweight People Have Low Levels of Implicit Weight Bias, but Overweight Nations Have High Levels of Implicit Weight Bias. PloS one, 8, 12.
 • Maliszewski, N. E. (2012). How Do People Resolve Conflict Between Implicit and Explicit Attitudes? Polish Psychological Bulletin, 42, 36-45.
 • Nosek, B. A., Smyth, F. L., Sriram, N., Lindner, N. M., Devos, T., Ayala, A., Bar-Anan, Y., Bergh, R., Cai, H., Gonsalkorale, K., Kesebir, S., Maliszewski, N., Banaji, M. R., Greenwald, A. G. (2009). National differences in gender-science stereotypes predict national sex differences in science and math achievement.  Proceedings of the National Academy of Sciences, 106, 10593‐10597.  
 • Maliszewski, N. E., Czyżewska, M. (2006). Postawa utajona po dekadzie badań. Psychologia, Edukacja i Społeczeństwo, 5, 7-32.
 • Maliszewski, N. E., O’Dwyer, C. (2006). Polacy i Żydzi w „jednej drużynie”, czyli rzecz o poczuciu winy i zmianie utajonych uprzedzeń. Psychologia. Edukacja i Społeczeństwo, 73-90.
 • Maliszewski, N. E. (2005). Dlaczego strategia konia trojańskiego jest bardziej skuteczna niż strategia centralnego ataku w przypadku postaw wobec uzależnień? Psychologia, Edukacja i Społeczeństwo, 4, 369-386.
 • Maliszewski, N. E. (2004). Jak odniesienie do Ja wpływa na jawne i utajone postawy wobec niepożądanych zachowań? Studia Psychologiczne, 42,4, 83-93.
 • Maliszewski, N. E. (2004). Jak palacze rozwiązują konflikt pomiędzy swoją jawną a utajoną postawą? Studia Psychologiczne, 42, 2, 57-67. 

 

Copyright © 2021 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach