Publikacje | dr Karol Lewczuk

DR KAROL LEWCZUK


ul. Wóycickiego 1/3, budynek 14
01-938 Warszawa
pokój 1435
e mail: k.lewczuk@uksw.edu.pl

Zainteresowania badawcze

Psychologia kliniczna, psychologia zachowań seksualnych, psychologia regulacji emocji, analiza danych.

Aktualnie pełnione funkcje

Pozostałe informacje oraz przebieg kariery naukowej można pobrać tutaj

Dydaktyka | Publikacje | Projekty badawcze | Konferencje

PUBLIKACJE
Artykuły w recenzowanych czasopismach
 • Lewczuk, K., Wizła, M., Glica, A., Potenza, M. N., Lew-Starowicz, M., Kraus, S. W. (2022). Withdrawal and tolerance as related to compulsive sexual behavior disorder and problematic pornography use – Preregistered study based on a nationally representative sample in Poland. Journal of Behavioral Addictions
  https://doi.org/10.1556/2006.2022.00076
 • Lewczuk, K., Wizła, M., Gola, M. (2022). The Relation of Sexual Attitudes to Hypersexuality and Problematic Pornography Use. Archives of Sexual Behaviorhttps://doi.org/10.1007/s10508-022-02358-9
 • Lewczuk, K., Wizła, M., Gola, M. (2022). The Relation of Sexual Attitudes to Hypersexuality and Problematic Pornography Use. Archives of Sexual Behavior. Publikacja dostępna online. https://doi.org/10.1007/s10508-022-02358-9
 • Lewczuk, K., Wizła, M., Oleksy, T., Wyczesany, M. (2022). Emotion regulation, effort and fatigue: Complex issues worth investigating. Frontiers in Psychology13, artykuł 742557. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2022.742557
 • Wizła, M., Kraus, S. W., Lewczuk, K. (2022). Perspective: Can psychedelic-assisted therapy be a promising aid in compulsive sexual behavior disorder treatment? Comprehensive Psychiatry115, artykuł 152303. 
  https://doi.org/10.1016/j.comppsych.2022.152303
 • Lewczuk, K., Wójcik, A., Gola, M. (2021). Increase in the Prevalence of Online Pornography Use: Objective Data Analysis from the Period Between 2004 and 2016 in Poland. Archives of Sexual Behavior. Publikacja dostępna online. https://doi.org/10.1007/s10508-021-02090-w
 • Lewczuk, K., Leśniak, J., Lew-Starowicz, M., Gola, M. (2021). Variability of Pornographic Content Consumed and Longest Session of Pornography Use Associated With Treatment Seeking and Problematic Sexual Behavior Symptoms. Sexual Medicine, 9(1), artykuł 100276. https://doi.org/10.1016/j.esxm.2020.10.004
 • Holas, P., Draps, M., Kowalewska, E., Lewczuk, K., Gola, M. (2021). A pilot study of mindfulness-based relapse prevention for compulsive sexual behaviour disorder. Journal of Behavioral Addictions, 9(4), 1088-1092. https://doi.org/10.1556/2006.2020.00075
 • Orzechowski, J., Śmieja, M., Lewczuk, K., Nęcka, E. (2020). Working memory updating of emotional stimuli predicts emotional intelligence in females. Scientific Reports, 10(1), 1-8. https://doi.org/10.1038/s41598-020-77944-9
 • Gola, M., Lewczuk, K., Potenza, M. N., Kingston, D. A., Grubbs, J. B., Stark, R., Reid, R. C. (2020). What should be included in the criteria for compulsive sexual behavior disorder? Journal of Behavioral Addictions. https://doi.org/10.1556/2006.2020.00090
 • Obarska, K., Szymczak, K., Lewczuk, K., Gola, M. (2020). Threats to Mental Health Facilitated by Dating Applications Use Among Men Having Sex With Men. Frontiers in Psychiatry, 11DOI: 10.3389/fpsyt.2020.584548
 • Lewczuk, K., Nowakowska, I., Lewandowska, K., Potenza, M. N., Gola, M. (2020). Frequency of use, moral incongruence and religiosity and their relationships with self‐perceived addiction to pornography, internet use, social networking and online gaming. AddictionDOI: 10.1111/add.15272
 • Lewczuk, K., Gorowska, M., Li, Y., Gola, M. K. (2020). Mobile Internet Technologies, Ecological Momentary Assessment, and Intervention—Poison and Remedy for New Online Problematic Behaviors in ICD-11. Frontiers in Psychiatry, 11DOI: 10.3389/fpsyt.2020.00807
 • Sankaran, S., Lewczuk, K., Kofta, M. (2020). Deprywacja kontroli a rozumowanie moralne. W: M. Kofta, A. M. Rędzio (red.), Poczucie kontroli i niepewność: Konsekwencje dla rozumienia świata społecznego (s. 201–221). Warszawa: Liberi Libri.
 • Nowakowska, I., Lewczuk, K., Gola, M. (2020). Changes in the Addiction Prevalence in Polish Population between 1990-2019: Review of Available Data. Journal of Addiction Science, 6(1), 17-31. DOI: 0.17756/jas.2020-045
 • Kobylińska, D., Zajenkowski, M., Lewczuk, K., Jankowski, K. S., Marchlewska, M. (2020). The mediational role of emotion regulation in the relationship between personality and subjective well-being. Current PsychologyDOI: 10.1007/s12144-020-00861-7
 • Wojnarowska, A., Kobylinska, D. Lewczuk, K. (2020). Acceptance as an Emotion Regulation Strategy in Experimental Psychological Research: What We Know and How We Can Improve That Knowledge. Frontiers in Psychology, 11DOI: 10.3389/fpsyg.2020.00242
 • Grubbs, J. B., Kraus, S. W., Perry, S. L., Lewczuk, K., Gola, M. (2020). Moral incongruence and compulsive sexual behavior: Results from cross-sectional interactions and parallel growth curve analyses. Journal of Abnormal PsychologyDOI: 10.1037/abn0000501
 • Lew-Starowicz, M., Lewczuk, K., Nowakowska, I., Kraus, S., Gola, M. (2019). Compulsive Sexual Behavior and Dysregulation of Emotion. Sexual Medicine Reviews. DOI: 10.1016/j.sxmr.2019.10.003
 • Lewczuk, K., Glica, A., Nowakowska, I., Gola, M., Grubbs, J. B. (2019). Evaluating Pornography Problems Due to Moral Incongruence Model. The Journal of Sexual MedicineDOI: 10.1016/j.jsxm.2019.11.259
 • Lewczuk, K., Kobylińska, D., Marchlewska, M., Krysztofiak M., Glica A., Moiseeva, V. (2018). Adult Attachment Styles and Health Symptoms: Mediating Role of Emotion Regulation Difficulties. Current Psychology. DOI: 10.1007/s12144-018-0097-z
 • Marchlewska, M., Castellanos, K. A., Lewczuk, K., Kofta, M., Cichocka, A. (2018). My way or the highway: High narcissism and low self‐esteem predict decreased support for democracy. British Journal of Social Psychology. DOI: 10.1111/bjso.12290
 • Kobylińska, D., Lewczuk, K., Marchlewska, M., Pietraszek, A. (2018). For Body and Mind: Practicing Yoga and Emotion Regulation. Social Psychological Bulletin, 13(1). DOI: 10.5964/spb.v13i1.25502
 • Lewczuk, K., Szmyd J., Skorko, M., Gola, M. (2017). Treatment seeking for problematic pornography use among females. Journal of Behavioral Addictions, 6(4), 445-456. DOI: 10.1556/2006.6.2017.063
 • Jędrzejczyk, J., Lewczuk, K. (2017). 20 lat zasobowego modelu samokontroli: wyczerpanie ego, glukoza i kryzys replikacyjny. Psychologia-Etologia-Genetyka, 35, 25-44.
 • Gola, M., Lewczuk, K., Skorko, M. (2016). What matters: quantity or quality of pornography use? Psychological and behavioral factors of treatment seeking for out-of-control pornography consumption. Journal of Sexual Medicine, 13(5), 815–824. DOI: 10.1016/j.jsxm.2016.02.169
 • Lewczuk, K. (2015). Dwie strony medalu? Impulsywność oraz skłonność do ryzyka w kontekście Regulacyjnej Teorii Temperamentu oraz efektywności podejmowania decyzji. Psychologia-Etologia-Genetyka, 31, 37–54.

Rozdziały w książkach

 • Glica, A., Lewandowska, K., Dwulit, A. D., Lewczuk, K. (2020). Seksualność w ujęciu międzykulturowym. W: F. Rola (red.), (Od)cienie seksualności w ujęciu psychologicznym (s. 123–139). Warszawa: Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej.

 

Copyright © 2023 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach