UKSW

Laboratorium Psychologii Transportu

tel: 22 569 96 19
dyżur: czwartek 14:00-15:00 pokój 1447
 
 
 
 
 
 
Laboratorium Psychologii Transportu wyposażona jest w:
 • symulator samochodu osobowego, zintegrowany z urzązeniami medyczno-badawczymi (nagłownym systemem okulograficznym w formie okularów, monitoringiem parametrów fizjologicznych tj. tętno, rekacja skórno-galwaniczna, czynność bioelektryczna mózgu EEG);
 • Wiedeński System Testów
 • Platformę testów Test2Drive
W ramach działalności podstawowej możliwe jest badanie:
 •  sprawności psychomotorycznej kierowców w wirtualnych, różnorodnych warunkach drogowych;
 •  zachowań niebezpiecznych dla bezpieczeństwa ruchu drogowego z informacja zwrotną;
 • wpływu różnych dystraktorów bezpieczeństwa drogowego, związanych między innymi z:
 • kierowcą (jego doświadczeniem w prowadzeniu samochodu osobowego, wiekiem, płcią, stanem zdrowia, sprawnością psychomotoryczną i intelektualną oraz osobowością),
 • pojazdem (systemami wspomagania kierowcy np. nawigacją, ergonomią kokpitu oraz innymi elementami takimi, jak telefon komórkowy, itp.),
 • infrastrukturą drogową (np. oznakowaniem dróg, elementami dodatkowymi jak radary, czy z rodzajem nawierzchni).
W ramach działalności stosowanej możliwe jest:
 •  Projektowanie i testowanie systemów zwiększających bezpieczeństwo jazdy, np. ostrzegania przed zbliżającą się przeszkodą, regulowania prędkości pojazdu, informowania o obiektach znajdujących się w tzw. martwym punkcie,
 •  Projektowanie i testowanie systemów monitorujących parametry fizjologiczne kierowcy i analizujących stopień jego sprawności (np. stan czuwania, poziom agresywności),
 •  Projektowanie i testowanie ergonomii kokpitu samochodowego oraz innych elementów wspomagających jazdę (np. nawigacje samochodowe, antysleep system, itp.).
 •  Ekspertyzy powypadkowe dla sądu i ubezpieczycieli.

                                           Wiedeński System Testów                                              

  Symulator samochodu osobowego    

Copyright © 2020 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach