UKSW

Laboratorium Psychologii Eksperymentalnej

Kierownik: dr hab. Marek Nieznański, prof. UKSW

e-mail: m.nieznanski@uksw.edu.pl
tel: 22 569 96 23
dyżur: piątek 16:00-17:00

 

W ramach działalności w laboratorium możliwe jest:

1. prowadzenie badań podstawowych:
  • procesów poznawczych (np. percepcja, pamięć, itp.);
  •  mechanizmów okoruchowych uwagi wzrokowej, jak również złożonych zadań, angażujących wyższe procesy poznawcze i decyzyjne;
2.  prowadzenie badań stosowanych, dotyczących zagadnień takich jak:
  • percepcja reklamy
  • wpływ leków na funkcjonowanie poznawcze
  • użyteczność aplikacji telefonów komórkowych
  • analiza stron internetowych
  • rozwijanie lub rehabilitacja umiejętności poznawczych
  • wpływ zmęczenia na funkcjonowanie w pracy
  • rehabilitacji dysleksji.

 

Okulograf SMI EyetrackingRED 250

 

Obraz Riepina „Nie czekali”
Klasyczny przykład badań podstwowych w psychologii percepcji z wykorzystaniem rejestracji okoruchowej
 
Laboratorium posiada pięć odrębnych stanowisk do prowadzenia badań. Każde stanowisko wyposażone jest w laptop wraz z odpowiednim oprogramowaniem. Uniwersalnym narzędziem, za pomocą którego projektowane są poszczególne badania jest program E-Prime Professional v2.0 wraz z Serial Response Box, Custom Expansion Kit oraz Foot Pedal Overview. Ponadto laboratorium dysponuje oprogramowaniem Inquisit. Laboratorium posiada także urządzenie do śledzenia ruchów gałek ocznych (eye-tracking) – model stacjonarny do badań laboratoryjnych SensoMotoric Instruments Eye Tracking Red 500 oraz model mobilny SMI Eye Tracking Glasses 2. Integralną częścią urządzeń jest oprogramowanie SMI iViewX 2, Experiment Center oraz Be Gaze. 
 
Do aktualnie rozwijanych kierunków dociekań naukowych należą między innymi badania nad mechanizmami powstawania złudzeń pamięci, pamięcią treści i dosłownej formy bodźców u dyslektyków, a także badania nad pamięcią kontekstu i udziałem procesów kontrolnych pamięci roboczej w wiązaniu informacji docelowej z kontekstową, analiza ruchu gałek ocznych w trakcie czytania.
 
Głównym przedmiotem badań, które mogą być podejmowane w laboratorium są procesy poznawcze. Wyposażenie laboratorium pozwala na zaprojektowanie analiz dotyczących zarówno podstawowych procesów percepcji wzrokowej, jak również złożonych zadań angażujących wyższe procesy poznawcze i decyzyjne.
 
W laboratorium można także zaplanować, we współpracy z zainteresowanymi firmami i instytucjami, rozmaite badania z zakresu psychologii stosowanej, dotyczące zagadnień takich jak percepcja reklamy, wpływ leków na funkcjonowanie poznawcze, diagnoza, usability aplikacji komórkowych, analiza stron internetowych, rozwijanie lub rehabilitacja umiejętności poznawczych, wpływ zmęczenia na funkcjonowanie w pracy i tym podobne.
Copyright © 2020 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach