UKSW

Laboratorium Metodologii Badań i Analizy Danych

Kierownik: dr Monika Mynarska

tel: 22 569 96 22
dyżur: poniedziałek i piątek; 11:00-11:30, pokój 1410

 

 

W ramach działalności laboratorium możliwe jest wykorzystanie profesjonalnego oprogramowania statystycznego (m.in.: rozszerzony pakiet Statistica, Mplus, LISREL, Atlas.ti, MAXQDATA, Leximancer). Daje to możliwość przeprowadzania: 
  • zaawansowanych analiz statystycznych, w tym budowania matematycznych modeli procesów psychologicznych i zjawisk społecznych;
  • analiz psychometrycznych, w tym konstruowania i adaptowania testów do pomiaru cech psychologicznych oraz tworzenia wersji skróconych testów (m.in. wykorzystując algorytmy sztucznej inteligencji); 
  • analiz materiału jakościowego: tekstu, materiału audio i video. 
 
Rozwój metodologii badań psychologicznych i społecznych umożliwia budowanie coraz bardziej złożonych modeli rzeczywistości oraz prowadzenie wielozmiennowych i wielopoziomowych analiz. Coraz częściej konieczne jest łączenie analiz ilościowych i jakościowych, aby uzyskać pełny, pogłębiony obraz badanego zjawiska. Sprzęt i oprogramowanie umożliwiające efektywne prowadzenie analiz stanowi zatem podstawowy warsztat badacza. Warsztat ten jest konieczny do realizacji badań naukowych (eksperymentalnych i korelacyjnych), w procesie tworzenia narzędzi do pomiaru cech psychologicznych (testów psychologicznych), a także w badaniach opinii społecznej (ankiety i sondaże), czy w przypadku badań ewaluacyjnych. 
Copyright © 2020 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach