UKSW

Laboratorium Badań Wariograficznych

Kierownik: ks. dr hab. Waldemar Woźniak, prof. UKSW

e-mail: w.wozniak@uksw.edu.pl
tel: 22 569 96 14
dyżur: czwartek; 18:20-19:20
 
 
 
 
W ramach działalności podstawowej będą prowadzone badania:
  •  nad kłamstwem i jego wykrywaniem (np. w specyficznych grupach młodzieży niedostosowanej społecznie
  •  nad uwarunkowaniami kłamstwa (np.  osobowościowymi, intelektualnymi,  systemem wartości, itp.).
W ramach działalności stosowanej będą prowadzone:
  • ekspertyzy sądowe w zakresie zeznań świadka i oskarżonego

Laboratorium Badań Wariograficznych działa w ramach Międzyinstytutowego Centralnego Laboratorium Psychologicznego UKSW, a współpracuje ściśle z Katedrą Psychologii Sądowej i Penitencjarnej Instytutu Psychologi UKSW. Po zainicjowaniu działalności Laboratorium zamierza podjąć następujące kierunki działalności:

  1. szkolenie studentów z zakresu badań wariograficznych, zwłaszcza studentów ze specjalności psychologia sądowa i penitencjarna;
  2. zajęcia w szerszym zakresie dla członków Sekcji Sądowej i Penitencjarnej "Omerta" w Kole Naukowym Studentów Psychologii UKSW;
  3. prowadzenie badań wśród młodzieży niedostosowanej społecznie;
  4. prowadzenie badań z zakresu: kłamstwo a cechy osobowości.

 

Wariograf Stoelting CPS PRO
 

Przykładowy zapis

 

 

Laboratorium współpracuje z Polskim Towarzystwem Badań Poligraficznych.

Copyright © 2020 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach