UKSW

Konferencje | dr n. med. Aleksandra Kühn-Dymecka

DR N. MED. ALEKSANDRA KÜHN-DYMECKA


ul. Wóycickiego 1/3, budynek 14
01-938 Warszawa
pokój 1434
e mail: a.kuhn-dymecka@uksw.edu.pl

Zainteresowania badawcze

Psychologia kliniczna, psychoterapia, zaburzenia psychiczne człowieka dorosłego, a w szczególności rola zasobów osobistych jako predyktorów psychologicznych warunkujących procesy zdrowienia i procesy radzenia sobie ze stresem w sytuacjach korzystnych/niekorzystnych doświadczeń życiowych.

Aktualnie pełnione funkcje

Pozostałe informacje oraz przebieg kariery naukowej można pobrać tutaj

Dydaktyka | Publikacje | Projekty badawcze | Konferencje

KONFERENCJE
 • Kühn-Dymecka, A., Jelonkiewicz, I., Zwoliński ,M. (2009, maj). Zastosowanie koncepcji prężności(resielience) w badaniach osób z zaburzeniami psychicznymi – wstępne wyniki badań. Referat na VII Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Sekcji Psychologii Zdrowia PTP, Zakopane.
 • Kühn-Dymecka, A., Engel, L. (2008, maj). Czy psychoterapia wpływa na współzależność między dysfunkcjami poznawczymi a określonymi cechami osobowości. Referat na XIII Lubelskich Spotkaniach Naukowych, Lublin. 
 • Kühn-Dymecka, A., Engel, L. (2008, marzec). Czy psychoterapia zmienia przebieg zaburzeń psychotycznych. Referat na Warszawskim Sympozjum Psychiatrycznym, Warszawa.
 • Niedźwiedzka, I., Kühn-Dymecka, A. (2007, czerwiec). Świadomość choroby a funkcjonowanie poznawcze i umiejętności w Teorii Umysłu u chorych na schizofrenię. Poster na Zjeździe Psychiatrów Polskich, Szczecin.
 • Niedźwiedzka, I., Kühn-Dymecka, A. (2007, czerwiec). Teoria umysłu a obraz kliniczny zaburzeń w psychozach schizofrenicznych. Poster na Zjeździe Psychiatrów Polskich, Szczecin.
 • Kühn-Dymecka, A., Engel, L. (2006, maj). Współwystępowanie deficytów poznawczych i określonych cech osobowości a neuroplastyczność u pacjentów z zaburzeniami nerwicowymi i związanymi ze stresem. Referat na XII Lubelskich Spotkaniach Naukowych, Lublin.
 • Engel, L., Kühn-Dymecka, A. (2006, maj). Ocena obrazu klinicznego, cech osobowości oraz dysfunkcji poznawczych pacjentów z zaburzeniami nerwicowymi i związanymi ze stresem podejmujących psychoterapię ambulatoryjnie. Poster na XII Lubelskich Spotkaniach Naukowych, Lublin.
 • Hintze, B., Kühn-Dymecka, A., Bembenek, A. (2002, wrzesień). Psychoedukacja pacjentów chorych na schizofrenię i ich rodzin – plusy i minusy. Warsztat na XXXI Zjeździe Naukowym Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Lublin.
 • Kühn-Dymecka, A., Tyczyński, K. (1999, wrzesień). Rozwój zespołu otępiennego w przebiegu pląsawicy Huntingtona. Referat na Konferencji "Kazuistyka w psychiatrii", Szczyrk.
Kursy specjalizacyjne
 • Kühn-Dymecka, A. (2010, październik). Współpraca z rodzinami chorych na schizofrenię - wykład. Kurs CMKP dla lekarzy do specjalizacji z psychiatrii, IPiN.
 • Kühn-Dymecka, A. (2008, styczeń). Diagnoza psychologiczna - wykład. Kurs CMKP dla lekarzy do specjalizacji z psychiatrii, IPiN.
 • Kühn-Dymecka, A. (2006, styczeń). Kliniczna diagnoza psychologiczna - wykład. Kurs specjalizacyjny z psychologii klinicznej, IPiN.

 

Copyright © 2020 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach