Publikacje | prof. dr hab. n. med. Katarzyna Kucharska

PROF. DR HAB. N. MED. KATARZYNA KUCHARSKA


ul. Wóycickiego 1/3, budynek 14
01-938 Warszawa
pokój 1433
e mail: k.kucharska@uksw.edu.pl

Zainteresowania badawcze

Od ponad dwudziestu lat moje zainteresowania naukowe uplasowały się w domenie affective neuroscience i social science i dotyczą problematyki zaburzeń emocjonalnych i społeczno-poznawczych w zaburzeniach psychicznych.
 
Kierunki pracy naukowej z wykazem zrealizowanych (dofinansowanych) projektów badawczych krajowych, europejskich i innych międzynarodowych: 
 
I. Ocena trwałości i stałości deficytów społecznego poznania i neuropoznania przy użyciu metod eksperymentalnych,standaryzowanych metod psychometrycznych oraz czynnościowego rezonansu magnetycznego

II. Badania genetyczne w affective neuroscience

III. Terapia deficytów społecznego poznania i neuropoznania w zaburzeniach psychicznych

IV. Programy profilaktyczne zapobiegania zapobiegania zaburzeniom odżywiania i zaburzeniom lękowym (adaptacja kulturowa Specjalistycznego Programu Zarządzania Stresem oraz Programu Zapobiegania Zaburzeniom Odżywiania)

 

Aktualnie pełnione funkcje

Pozostałe informacje oraz przebieg kariery naukowej można pobrać tutaj

Dydaktyka | Publikacje | Projekty badawcze | Konferencje

PUBLIKACJE
Artykuły
 • Wayda-Zalewska, M., Grzegorzewski, P., Kot, E., Skimina, E., Santangelo, P. S., Kucharska, K. (2022). Emotion dynamics and emotion regulation in anorexia nervosa: A systematic review of ecological momentary assessment studies. International Journal of Environmental Research and Public Health19(20), artykuł 13659. 
  https://doi.org/10.3390/ijerph192013659
 • Tylec, A., Janiszewska, M., Siejko, K., Kucharska, K. (2021). Determinants of the decision to be vaccinated against COVID-19 as exemplified by employees of a long-term health care centre. Journal of Public Health, artykuł fdab395. https://doi.org/10.1093/pubmed/fdab395
 • Walenda, A., Kostecka, B., Santangelo, P., Kucharska, K. (2021). Examining emotion regulation in binge-eating disorder. Borderline Personality Disorder and Emotion Dysregulation8, artykuł 25. Publikacja dostępna online. 
  https://doi.org/10.1186/s40479-021-00166-6
 • Kot, E., Grzegorzewski, P., Kostecka, B., Kucharska, K. (2021). Self-disgust and disgust sensitivity are increased in anorexia nervosa inpatients, but only self-disgust mediates between comorbid and core psychopathology. 
  European Eating Disorders Reviewhttps://doi.org/10.1002/erv.2862
 • Wayda-Zalewska, M., Kostecka, B., Kucharska, K. (2021). Body Image in Borderline Personality Disorder: A Systematic Review of the Emerging Empirical Literature. Journal of Clinical Medicine10(18), artykuł 4264. 
  https://doi.org/10.3390/jcm10184264
 • Walenda, A., Bogusz, K., Kopera, M., Jakubczyk, A., Wojnar, M., Kucharska, K. (2020). Regulacja emocji w zaburzeniu z napadami objadania się. Psychiatria Polska, 181. DOI: 10.12740/PP/OnlineFirst/122212
 • Bogusz, K., Kopera, M., Jakubczyk, A., Trucco, E. M., Kucharska, K., Walenda, A., Wojnar, M. (2020). Prevalence of alcohol use disorder among individuals who binge eat: A systematic review and meta‐analysis. AddictionDOI: 10.1111/add.15155
 • Kot, E., Kucharska, K., Monteleone, A. M., Monteleone, P. (2020). Structural and functional brain correlates of altered taste processing in anorexia nervosa: A systematic review. European Eating Disorders Review, 28(2), 122-140. DOI: 10.1002/erv.2713
 • Skrzypkowska-Brancewicz, B., Janas-Kozik, M., Anczewska, M., Kucharska, K., Biechowska, D., Zięba, M., Koń, B., Więckowska, B. (2019). Analiza świadczeń psychiatrycznych udzielonych populacji rozwojowej w latach 2010–2016 na podstawie danych Narodowego Funduszu Zdrowia. Psychiatria Polska, 144DOI: 10.12740/PP/OnlineFirst/110030
 • Anczewska, M., Biechowska, D., Gałecki, P., Janas-Kozik, M., Koń, B., Skrzypkowska-Brancewicz, B., Śremska, A., Urbański, F., Więckowska, B., Zięba, M., Kucharska, K. (2019). Jednostki organizacyjne psychiatrycznej opieki zdrowotnej dla dorosłych – analiza na podstawie danych Narodowego Funduszu Zdrowia z lat 2010–2016. Psychiatria Polska, 149DOI: 10.12740/PP/OnlineFirst/111852
 • Anczewska, M., Biechowska, D., Galecki, P., Janas-Kozik, M., Koń, B., Skrzypkowska-Brancewicz, B., Śremska, A., Urbański, F., Więckowska, B., Zięba, M., Kucharska, K. (2019). An analysis of psychiatric services provided to adults in 2010-2014 based on the National Health Fund data. Psychiatria Polska, 53(6), 1321-1336. DOI: 10.12740/PP/OnlineFirst/92219
 • Kucharska, K., Kot, E., Biernacka, K., Zimowski, J., Rogoza, R., Rybakowski, F., Kostecka, B., Bednarska-Makaruk, M. (2019). Interaction between polymorphisms of the oxytocinergic system genes and emotion perception in inpatients with anorexia nervosa. European Eating Disorders Review, 27(5), 481-494. DOI: 10.1002/erv.2698
 • Kordyńska, K., Kostecka, B., Kucharska, K. (w druku). Walk a mile in my shoes” Metalizing ability in patients with eating disorders - literature review. Neuropsychiatria i Neuropsychologia,14(1–2), 24–31.
 • Kucharska, K., Kostecka, B., Kordyńska, K. K., Murawiec, S. (2019). Disordered body image in women and men suffering from Anorexia Nervosa - literature review and case studies. Archives of Psychiatry and Psychotherapy, 1, 13–21. DOI: 10.12740/APP/102833
 • Kucharska, K., Kułakowska, D., Starzomska, M., Rybakowski, F., Biernacka, K. (2019). The improvement in neurocognitive functioning in anorexia nervosa adolescents throughout the integrative model of psychotherapy including cognitive remediation therapy. BMC Psychiatry, 19. DOI: 10.1186/s12888-018-1984-4
 • Grzegorzewski, P., Kulesza, M., Pluta, A., Iqbal, Z., Kucharska, K. (2018). Assessing self-reported empathy and altruism in patients suffering from enduring borderline personality disorder. Psychiatry Research, 273, 798-807. DOI: 10.1016/j.psychres.2018.12.109
 • Kordyńska K., Kostecka, B., Sala, P., Kucharska, K. (2018). Therapeutic difficulties in management of the patient with anorexia nervosa and comorbid borderline personality disorder – case study. Archives of Psychiatry and Psychotherapy, 3, 71–78. DOI: 10.12740/APP/94398
 • Pluta, A., Kulesza, M., Grzegorzewski, P., Kucharska, K. (2018). Assessing advanced theory of mind and alexithymia in patients suffering from enduring borderline personality disorder. Psychiatry Research, 261, 436-441. DOI: 10.1016/j.psychres.2018.01.003
 • Tylec, A., Jeleniewicz, W., Mortimer, A., Bednarska-Makaruk, M., Kucharska, K. (2017). Interaction Between Val158Met Catechol-O-Methyltransferase Polymorphism and Social Cognitive Functioning in Schizophrenia: Pilot Study. Annals of Humans Genetic, 81(6), 267-275. DOI: 10.1111/ahg.12209
 • Starzomska, M., Wilkos, E., Kucharska, K. (2017). Współczesne kierunki w leczeniu osób chorujących na jadłowstręt psychiczny. „Trzecia fala” terapii poznawczo-behawioralnej. Psychiatria Polska, 78. DOI: 10.12740/PP/OnlineFirst/75338
 • Starzomska, M., Wilkos, E., Kucharska, K. (2017). Współczesne oddziaływania psychoterapeutyczne wobec pacjentów z jadłowstrętem psychicznym — przegląd badań. Psychiatria Polska, 77. DOI: 10.12740/PP/OnlineFirst/73733
 • Mafi, R., Naqvi, A., Jeschke, J., Kucharska, K. (2016). Therapeutic traps in management of diabulimia in acute setting: A case report . Postępy Psychiatrii i Neurologii, 25, 124-128.
 • Kucharska, K., Jeschke, J., Mafi, R. (2016).  Intact social cognitive processes in outpatients with anorexia nervosa: A pilot study. Annals of General Psychiatry 2016, 15(1), 24 DOI: 10.1186/s12991-016-0108-0
 • Kucharska, K., Wilkos, E., Stefanski, R., Makowicz, G., Ryglewicz, D., Slawinska, K., Piatkowska-Janko, E. (2016). Behavioural and Neurophysiological Effects of a Stroke Rehabilitation Program on Emotional Processing in Tuberothalamic Infarct—Case Study. Journal of Behavioral and Brain Science, 6, 42-52. DOI: 10.4236/jbbs.2016.61006
 • Mohee, K., Karthigeyan, A., Wheatcroft, S. B., Kucharska, K. (2015). Cardiac abnormalities in anorexia nervosa inpatients – a retrospective study. Polish Journal of Public Health, 125(3), 125-128.
 • Kasperek-Zimowska, B., Zimowski, J., Biernacka, K., Kucharska-Pietura, K., Rybakowski, F. (2015). Impaired social cognition processes in Asperger Syndrome and Anorexia Nervosa. In search for endophenotypes of social cognition. Psychiatria Polska. DOI: 10.12740/PP/OnlineFirst/33485
 • Kucharska, K., Wilkos, E., Stefanski, R., Makowicz, G., Ryglewicz, D., Slawinska, K., Piatkowska-Janko, E. (2015). Psychological and Physiological Changes in Cognitive Functioning in Thalamic Lesion throughout the Rehabilitation Process. Journal of Neurology and Neurophysiology; 6(5). DOI: 10.4172/2155-9562.1000318
 • Wilkos, E., Brown, T. J. B.,  Slawinska, K., Kucharska, K. A. (2015). Social cognitive and neurocognitive deficits in inpatients with unilateral thalamic lesions – pilot study. Neuropsychiatric Disease and Treatment, 11, 1031–1038.
 • Charzyńska, K., Kucharska, K., Mortimer, A. (2015). Does employment promote the process of recovery from schizophrenia? A review of the existing evidence. International Journal of Occupational Medicine and Environmental Health, 28(3). DOI: 10.13075/ijomeh.1896.00341
 • Mohee, K., Kucharska-Pietura, K., Karthigeyan, A., Naqvi, A. (2014). Diagnostic and treatment dilemmas of persistent chronic hypokalaemia in a patient with anorexia nervosa: a case report. Journal of Medical Case Reports, 8(1), 294.
 • Kucharska-Pietura, K., Mortimer, A. (2013). Can antipsychotics improve social cognition in patients with schizophrenia? CNS Drugs, 27(5), 335-343.
 • Tylec, A., Kucharska-Pietura, K., Jeleniewicz, W., Cybulski, M., Czernikiewicz, A. (2013). Functional polymorphism of genes inactivating biogenic amines and cognitive deficits in paranoid schizophrenia. Psychiatria Polska, 47(2), 197-211.
 • Kucharska-Pietura, K., Mortimer, A., Tylec, A., Czernikiewicz, A. (2012). Social cognition and visual perception in schizophrenia inpatients treated with first-and second-generation antipsychotic drugs. Clinical Schizophrenia & Related Psychoses, 6(1), 14-20.
 • Kucharska-Pietura, K., Tylec, A., Czernikiewicz, A., Mortimer, A. (2012). Attentional and emotional functioning in schizophrenia patients treated with conventional and atypical antipsychotic drugs. Medical Science Monitor, 18(1), 44-49.
 • Gateshill, G., Kucharska-Pietura, K., Wattis, J. (2011). Attitudes towards mental disorders and emotional empath y in mental health and other healthcare professionals. The Psychiatric Bulletin, 35, 101-105.
 • Tylec, A., Kucharska-Pietura, K., Jeleniewicz, W., Czernikiewicz, A., Stryjecka-Zimmer, M. (2010). Functional polymorphism of genes inactivating catecholamines and emotional deficits in paranoid schizophrenia. Psychiatria Polska, 44(2), 207-219.
 • Surguladze, S. A., Elkin, A., Ecker, C., Kalidindi, S., Corsico, A., Giampietro, V., Lawrence, N., Deeley, Q., Murphy, D. G., Kucharska-Pietura, K., Russell, T. A., McGuffin, P., Murray, R., Phillips, M. L. (2008). Genetic variation in the serotonin transporter modulates neural system-wide response to fearful faces. Genes, Brain and Behavior, 7(5), 543-551.
 • Tylec, A., Kania, A., Kucharska-Pietura, K. (2007). Pacjent w zespole serotoninowym. Pielęgniarstwo XXI wieku, 1(18), 133-136.
 • Tylec, A., Stryjecka-Zimmer, M., Kucharska-Pietura, K. Polimorfizm genu MAO w zaburzeniach psychicznych. Psychiatria Polska, 41(4), 485-493.
 • Tylec, A., Stryjecka-Zimmer, M., Kucharska-Pietura, K. (2007). Polimorfizm genu COMT w zaburzeniach psychicznych. Psychiatria Polska, 41(4), 473-483.
 • Russell, T. A., Reynaud, E., Kucharska-Pietura, K., Ecker, C., Benson, P. J., Zelaya, F., Giampietro, V., Brammer, M., David, A., Phillips, M. L. (2007). Neural responses to dynamic expressions of fear in schizophrenia. Neuropsychologia, 45(1), 107-123.
 • Surguladze, S., Russell, T., Kucharska-Pietura, K., Travis, M. J., Giampietro, V., David, A. S., Phillips, M. L. (2006). A reversal of the normal pattern of parahippocampal response to neutral and fearful faces is associated with reality distortion in schizophrenia. Biological Psychiatry, 60, 423-431.
 • Kucharska-Pietura, K. (2006). Disordered emotional processing in schizophrenia and one-sided brain damage. Progress in Brain Research, 156, 467-479.
 • Chmielewska, D., Kucharska-Pietura, K., Masiak, M. (2005). Ocena neuronalnych aspektów funkcjonowania emocjonalnego w zaburzeniach odżywiania. Neurologia i Psychiatria, 1.
 • Kucharska-Pietura, K., David, A. S., Masiak, M., Phillips, M. L. (2005). Perception of facial and vocal affect by people with schizophrenia in early and late stages of illness. British Journal of Psychiatry, 187, 523-528.
 • Russell, T. A., Kucharska-Pietura, K., Benson, P., Giampietro, V., Zelaya, F., Brammer, M., David, A., Phillips, M. (2003). Dynamic fear perception in schizophrenia: a high resolution fMRI investigation. Neuroimage, 19(2).
 • Loza, B., Kucharska-Pietura, K., Kopacz, G., Debowska, G. (2003). Factor structure of paranoid schizophrenia: a prospective study. Psychopathology, 36, 132-141.
 • Kucharska-Pietura, K., Nikolaou, V., Masiak, M., Treasure, J. (2004). The recognition of emotion in the faces and voice of anorexia nervosa. International Journal of Eating Disorder, 35(1), 42-47.
 • Kucharska-Pietura, K., Loza, B., Masiak, M (2003). Functional asymmetry and brain hemisphere dominance in schizophrenia and unilateral brain damage. Progress in Medical Research, 1,17.
 • Kucharska-Pietura, K., David, A. S. (2003). The perception of emotional chimeric faces in patients with depression, mania and unilateral brain damage. Psychological Medicine, 33(4), 739-745.
 • Kucharska-Pietura, K., Phillips, M., Gernand, W., David, A. S. (2003). Perception of emotions from faces and voices following unilateral brain damage. Neuropsychologia, 41(8), 1082-1090.
 • Abel, K. M.,  Kucharska-Pietura, K., Allin, M. P.,  Andrew, C., Williams, S., David, A. S., Phillips, M. L. (2003). Ketamine alters neural processing of facial emotion recognition in healthy men: an FMRI study. NeuroReport, 14(3), 387-391.
 • Abel, K. M., Allin, M. P., Kucharska-Pietura, K., Andrew, C., Williams, S., David, A. S., Phillips, M. L. (2003). Ketamine and fMRI BOLD Signal: Distinguishing between effects mediated by change in blood flow versus change in cognitive state. Human Brain Mapping, 18, 135-145.
Książki
 • Kucharska, K. (red.). (2022). W pułapce autodestrukcyjnego mózgu nastolatka. Skuteczna terapia. Wydawnictwo Naukowe UKSW.
 • Ronda, L. D., Tangney, J. T., Kucharska, K. (red.). (2019). Wstyd w sesji terapeutycznej (przekład polski). Wrocław: Edra Urban&Partner.
 • Kucharska, K. (red.). (2017). Profilaktyka i leczenie zaburzeń odżywiania –wiedza ekspercka. Warszawa: Wydawnictwo IPiN.
 • Kucharska, K., Wilkos, E., Sawicka, M. (2013). Trening społecznego poznania i neuropoznania. Podręcznik terapeuty. Warszawa: Wydawnictwo Instytutu Psychiatrii i Neurologii.
 • Kucharska-Pietura, K. (2008). Zaburzenie procesów społecznego poznania w schizofrenii. Warszawa: Wydawnictwo Instytutu Psychiatrii i Neurologii.
 • Kucharska-Pietura, K., Klimkowski, M. (2002). Kliniczne aspekty emocji w zdrowym i chorym mózgu. Kraków: Wydawnictwo Medyczne.
Rozdziały w książkach
 • Kostecka, B., Galińska, E., Kucharska, K. (2020). Jadłowstręt psychiczny i bulimia psychiczna. Aspekty psychologiczne i psychoterapeutyczne. W: A. Brytek-Matera (red.), Psychodietetyka (s. 483-501). Warszawa: PZWL Wydawnictwo Lekarskie.
 • Kucharska, K., Przybyłowski, J., Sikorski, S. (2020). Health care as a personal and social asset. W: K. Cichos, J. A. Sobkowiak, R. F. Sadowski, B. Zbarachewicz, R. Zenderowski, S. Dziekoński (red.), Sustainable Development Goals and the Catholic Social Teaching and the UN’s Agenda 2030  (s. 39-53). London: Routledge. DOI: 10.4324/9781003053620
 • Michalik, K., Kucharska, K. (2020). Implementation of Deep Neural Networks in Facial Emotion Perception in Patients Suffering from Depressive Disorder: Promising Tool in the Diagnostic Process and Treatment Evaluation. W: K. Arai, S. Kapoor, R. Bhatia (red.), Intelligent Computing. SAI 2020. Advances in Intelligent Systems and Computing, t. 1230 (s. 174-184). Cham: Springer. DOI: 10.1007/978-3-030-52243-8_14
  Biernacka, K., Jeschke, J., Kucharska, K. (2017). Deficyty społecznego poznania i neuropoznania i ich terapia. W: K. Kucharska (red.), Profilaktyka i leczenie zaburzeń odżywiania - wiedza ekspercka (s. 111-129). Warszawa: Wydawnictwo IPiN.
 • Kucharska, K. (2017). Model leczenia zaburzeń odżywiania w Klinice Nerwic, Zaburzeń Osobowości i Odżywiania w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie; W: K. Kucharska (red.), Profilaktyka i leczenie zaburzeń odżywiania - wiedza ekspercka (s. 49-60). Wydawnictwo IPiN.
 • Kucharska, K., Wilkos, E. (2016). Zaburzenia odżywiania. W: M. Jarema (red.), Psychiatria. Podręcznik dla studentów medycyny (s. 417-454). Warszawa: PZWL - Wydawnictwo Lekarskie.
 • Kucharska, K., Kulakowska, K. (2015). Zaburzenia odżywiania. W: M. Jarema (red.), Standardy leczenia farmakologicznego niektórych zaburzeń psychicznych (s. 287-319). Gdańsk: Via Medica.
 • Kucharska-Pietura, K. (2003). Percepcja emocji w schizofrenii i w jednostronnych uszkodzeniach mózgu. W: Zastosowanie metod statystycznych w badaniach naukowych II (s. 177-184). Kraków: StatSoft.
 • Kucharska-Pietura, K., Grzywa, A., Braun-Gałkowska, M. (2002). The measurement of efficacy of schizophrenia treatment by means of the Draw-a-Family Test. W: B. Lachowska, M. Łaguna (red.), Draw-a-Family Test in Psychological Research (s. 77-85). Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL.
Broszury
 • Kucharska, K., Grzegorzewski, P., Kot, E. (2017). Wszystko co warto wiedzieć o zaburzeniach odżywiania. Warszawa: NPZ.
Komiksy
 • Kucharska, K., Kot, E., Macioch, M. (2017). Chude szczęście. Warszawa: NPZ.
 • Kucharska, K., Kot, E., Macioch, M. (2017). Zwrócone życie. Warszawa: NPZ.

 

Copyright © 2024 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach