Stypendium naukowe w Instytucie - Sonata Bis

W naszym Instytucie został otwarty konkurs na stypendium naukowe w ramach realizowanego grantu NCN pt. Niepewność, obojętność i ambiwalencja w decyzjach prokreacyjnych, którego kierownikiem jest dr hab. Monika Mynarska, prof. uczelni. Opis stanowiska i wymagania znajdują się tutaj.

 

Copyright © 2024 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach