Publikacje | ks. dr hab. Romuald Jaworski, prof. uczelni

KS. DR HAB. ROMUALD JAWORSKI, PROF. UCZELNI


ul. Wóycickiego 1/3, budynek 14
01-938 Warszawa

Zainteresowania badawcze

Psychologia religii i psychologia pastoralna, antropologiczne założenia głównych nurtów psychologii, rozwój religijny człowieka, psychoterapia integratywna w ujeciu chrześcijańskim, bibliodrama, tanatopsychologia, myśl psychologiczna w teologii.

 

Pozostałe informacje oraz przebieg kariery naukowej można pobrać tutaj

Dydaktyka | Publikacje | Projekty badawcze | Konferencje

PUBLIKACJE
Artykuły
 • Jaworski, R. (2016). Przebaczenie w psychoterapii. Paedagogia Christiana, 2(38), 141-159.
 • Jaworski, R. (2015). Rola ojca w rozwoju religijnym dziecka. Życie Duchowe, 82, 53-62.
 • Jaworski, R. (2015). Anthropozentrische und theozentrische Spiritualität, Eine psychologische Studie. Magazin de Ignis, 50, 20-27.
 • Jaworski, R., Bielecki, J. (2014). Perseiving self-identity through the prism of norm and pathology – a personalistic interpretation. Sveikatos Mokslai Health Sciences, 1, 56-58.
 • Jaworski, R. (2014). Commentary to: Grace Matters: A Christian Psychology Story. Christian Psychology Around The World EMCAPP Journal, 5, 18-19. 
 • Jaworski, R. (2014). Recenzja – Między swawolą a zniewoleniem – psychoduchowe aspekty wolności. W4oczy, 8, 16-20.
 • Jaworski, R. (2014). Geistliche Vaterschaft aus der Sicht eines Seminardirktors zur Ausbildung katoholischer Priester. Magasin de Ignis, 47, 22-23.
 • Jaworski, R. (2014). Kultura rozmowy w konfesjonale. Życie Duchowe, 80, 23-29.
 • Jaworski, R. (2014). Zagubiony ojciec (1). List do Pani, 9, 10-11.
 • Jaworski, R. (2014). Zagubiony ojciec (2), Ojciec, który nie potrafi być ojcem. List do Pani, 10, 9.
 • Jaworski, R. (2014). Zagubiony ojciec (3), Duchowe ojcostwo w rodzinie. List do Pani, 11, 13-14.
 • Jaworski, R. (2014). Christliche Glaube und psychische Gesundheit. Empirische Forschungsergebnisse uber die heilende Wirkung einer porsenlichen Gottesbeziehung. Magazin de Ignis, 48, 17-24.
 • Jaworski, R. (2014). Duchowe ojcostwo. W4oczy, 9, 50-51.
 • Jaworski, R. (2014). The relevance and beauty of Christian Psychology. Christian Psychology Around The World EMCAPP Journal, 3, 5-7. 
 • Jaworski, R. (2013). Zranione zaufanie. Życie Duchowe, 74, 45-52.
 • Jaworski, R. (2013). W obronie rytmu życia (1). List do Pani, 7, 8, 14-15.
 • Jaworski, R. (2013). Autentyczność jako spotkanie z PRAWDĄ. W4oczy, 6, 15-18.
 • Jaworski, R. (2013). Wiara chrześcijańska a zdrowie psychiczne. W4oczy, 7, 34-41.
 • Jaworski, R. (2013). Recenzja – Mózg – stwórca psychiki czy jej narzędzie? W4oczy, 7, 56.
 • Jaworski, R. (2012). Sakramenty uzdrowienia. Życie Duchowe, 69, 45-53.
 • Jaworski, R. (2012). Kryzys uczestnictwa w niedzielnej Mszy. Życie Duchowe, 70, 62-70.
 • Jaworski, R. (2012). Pomagają skutecznie. List do Pani, 2, 10-11.
 • Jaworski, R. (2012). Asceza - wartość zapomniana. List do Pani, 3, 10-11.
 • Jaworski, R. (2012). The Central Importance of Conscience for Christian Psychology. Christian Psychology Around The World EMCAPP Journal, 2, 116.  
 • Jaworski, R. (2012). Psychologiczne mechanizmy nadzwyczajnych przeżyć religijnych. Życie Duchowe, 71, 43-49.
 • Jaworski, R. (2012). Świadomość umierania i lęk przed śmiercią. Communio, 3(179), 35-44.
 • Jaworski, R. (2012). Trauma – jak uleczyć ból duszy. W4oczy, 5, 12-17.
 • Jaworski, R., Koczwara, M. (2012). Duchowość teocentryczna I antropocentryczna. Definicja, ogólny zarys i skala do badania (DT-DA). Biuletyn SPCh, 10, 10-17.
 • Jaworski, R., Koczwara, M. (2011). Duchowość teocentryczna i antropocentryczna. Refleksja Psychologiczna. Studia Płockie, 39, 165-182.
 • Jaworski, R. The Role of Religious Trust in Overcoming Conflicts. Empirical Verification of the Pastoral Psychology Paradigm. Christian Psychology Around The World EMCAPP Journal, 1, 34-42. 
 • Jaworski, R. Personal and impersonal religiousness: A psychological model and its empirical verification. Christian Psychology Around The World EMCAPP Journal, 1, 46-55.
 • Jaworski, R. Psychological Interpretation of the Genesis and Structure of Religiousness. In: Studies on Religion: Seeking Origins and Manifestations of Religion.
 • Jaworski, R. (2010). Model rozwoju indywidualnej religijności jako relacji interpersonalnej między Bogiem i człowiekiem. Biuletyn Sekcji Psychologii Rozwojowej Polskiego Towarzystwa Psychologicznego w Krakowie, 8, 65-74.
 • Jaworski, R. (2010). Spowiedź jako miejsce uzdrowienia. Życie Duchowe, 64, 55-59.
 • Яboрсkый, P. (2008). Способы преодоления стресса у лиц с разным типом религиозности, Научный Журнал. Ярославский Педагогический Вестник. Гуманитарные Науки, 3(56), 105-116.
 • Jaworski, R. (2007). Zasady poradnictwa psychologiczno-pastoralnego. Miesięcznik Pasterski Płocki, 3, 135-137.
 • Jaworski, R. (2007). Przypatrzcie się powołaniu waszemu – formacja alumnów w kierunku pogłębiania tożsamości powołanego. Dobry Pasterz, 32, 109-122.
 • Jaworski, R. (2007). Dydaktyczne i wychowawcze funkcje katechety. Miesięcznik Pasterski Płocki, 1, 22-37.
 • Jaworski, R., Mućka, M. (2007). Pomoc psychologiczna on-line. Niedziela Płocka, 19, 4-5.
 • Jaworski, R. (2007). Jak zbadać dojrzałość religijną? Studia Gdańskie, 20, 167-181.
 • Jaworski, R. (2007). Pokonywanie barier. Niedziela Płocka, 17, 8.
 • Jaworski, R. (2007). Współpraca psychoterapeuty, psychiatry i duchownego (cz. 2). Niedziela Płocka, 8, 8.
 • Jaworski, R. (2007). Współpraca psychoterapeuty, psychiatry i duchownego (cz. 1). Niedziela Płocka, 7, 8.
 • Jaworski, R. (2006). Drogi do harmonii – Wege zur Harmonie. Keryks, 5, 95-132.
 • Jaworski, R. (2006). Psychologia i religia – trudne spotkania. Miesięcznik Pasterski Płocki, 12, 540-549.
 • Jaworski, R. (2006). Religijna motywacja do walki z paleniem. Magazyn Pielęgniarki i Położnej, 10, 46.
 • Jaworski, R. (2006). Księdza najlepiej zrozumie ksiądz – rozmowa z ks. Romualdem Jaworskim. Pastores, 33(4), 83-93.
 • Jaworski, R. (2006). Propozycja psychologii bazującej na antropologii chrześcijańskiej. Roczniki Psychologiczne, 9(1), 205-226.
 • Jaworski, R. (2006). Pragnienie – potrzeba – żądza władzy. Pastores, 31(2), 16-26.
 • Jaworski, R. (2005). Kryzysy w życiu religijnym. Miesięcznik Pasterski Płocki, 12, 534-544.
 • Jaworski, R. (2005). Wypalenie zawodowe u księży. Homo Dei, 4, 75-86.
 • Jaworski, R. (2005). O rozczarowaniach dobrych i złych. Pastores, 27(2), 7-14.
 • Jaworski, R. (2004). Sposoby radzenia sobie z trudnościami u osób o różnym typie religijności. Studia Płockie, 32, 139-154.
 • Jaworski, R. (2004). Nowotwory i psychologia. Miesięcznik Pasterski Płocki, 5, 254-257.
 • Jaworski, R. (2004). Anoreksja. Miesięcznik Pasterski Płocki, 4, 190-203.
 • Jaworski, R. (2004). Depresja sezonowa. Miesięcznik Pasterski Płocki, 3, 125-131.
 • Jaworski, R. (2004). Aktywność seksualna nastolatków. Miesięcznik Pasterski Płocki, 2, 97-107.
 • Jaworski, R. (2004). Zestresowany nastolatek. Miesięcznik Pasterski Płocki, 1, 53-60.
 • Jaworski, R. Psychologiczna analiza religijności w perspektywie komunikacji interpersonalnej. Studia Psychologica, 4, 143-166.
 • Jaworski, R. (2001). Zmiany postaw religijnych. Studia Płockie, 29, 111-126.
 • Jaworski, R., Ners, A., Terapeutyczna funkcja ruchu Wiara i Światło. Miesięcznik Pasterski Płocki, 7,8, 366-373.
 • Jaworski, R. (2001). Nowe czasy – nowa formacja. Pastores, 10 (1), 121-130.
 • Jaworski, R. (2000). Postawa formatorów seminaryjnych wobec potrzeby nowej ewangelizacji. Refleksje psychologiczno-pastoralne. Ateneum Kapłańskie, 3, 262-281.
 • Jaworski, R. (1999). Seminarium miejscem dojrzewania sumienia. Pastores, 4(3), 41-50.
 • Jaworski, R. (1998). Psychologiczne badania religijności personalnej. Zeszyty Naukowe KUL, 41(3-4), 77-88.
 • Jaworski, R. (1996). Dojrzałość i samowychowanie w doświadczeniach maturzystów. Miesięcznik Pasterski Płocki, 3, 156-170.
 • Jaworski, R. (1996). Nowe pytania w psychologii religii. Studia z psychologii ATK, 6, 85-107.
 • Jaworski, R. (1995). Model dorosłego życia w percepcji młodzieży dorastającej. Studia Płockie, 25, 193-220.
 • Jaworski, R. (1995). Typy religijności a relatywizowanie norm moralnych. Studia Płockie, 23, 139-155.
 • Jaworski, R. (1995). Związek miłości ze śmiercią w ludzkiej percepcji. Studia Płockie, 23, 155-175.
 • Jaworski, R. (1994). Czynniki stymulujące i hamujące rozwój religijności. Refleksja psychologiczna nad formacją seminaryjną. Studia Płockie, 22, 167-183.
 • Jaworski, R. (1992). Miejsce spotkania duszpasterstwa i psychoterapii. Studia Płockie, 19, 20, 171-191.
 • Jaworski, R. (1990). Charakterologia w ujęciu ks. J. Pastuszki - nurt nomotetyczny i idiograficzny. Zeszyty Naukowe KUL, 33(1-4), 139-150.
 • Jaworski, R. (1989). Wybrane zagadnienia z charakterologii. Wykłady z psychologii w KUL w roku akad. 1987/88, 41-78.
 • Jaworski, R. (1987). Psychologiczna analiza religijności personalnej i apersonalnej, Częstochowskie Studia Teologiczne, 15, 16, 239-258.
 • Jaworski, R. (1987). Religijność personalna - próba syntezy interdyscyplinarnej. Studia Płockie, 15, 137-166.
Rozdziały w książkach
 • Jaworski, R. (2015). Kryzys uczestnictwa w niedzielnej mszy. W: J. Augustyn (red.), Sztuka modlitwy. Życie duchowe w praktyce (s. 185-193). Kraków: WAM.
 • Jaworski, R. (2015). Psychologiczne mechanizmy nadzwyczajnych przeżyć religijnych. W: J. Augustyn (red.), Sztuka modlitwy. Życie duchowe w praktyce (s. 445-451). Kraków: WAM Kraków 2015.
 • Jaworski, R. (2015). Godne umieranie. W: J. Augustyn (red.), Sztuka modlitwy. Życie duchowe w praktyce (s. 603-610). Kraków: WAM.
 • Jaworski, J. (2014). Obrzędy w świetle psychologii religii. W: A. Żądło (red.), Liturgia i psychologia (s. 20-30). Warszawa.
 • Jaworski, R. (2013). Tożsamość religijna – refleksja psychologiczna. W: D. Krok, A. Bronowicka (red.), Jednostka i religia w relacjach społecznych (s. 305-313). Opole.
 • Jaworski, R. (2012). Działalność Kościoła w zakresie edukacji antytytoniowej. W: J. Szymborski, W. Zatoński (red.), Prewencja pierwotna nowotworów: ograniczenie ekspozycji na dym tytoniowy (s. 95-100). Warszawa: Wszechnica Polska.
 • Jaworski, R. (2012). Spowiedź jako miejsce uzdrowienia. W: J. Augustyn (red.), Sztuka spowiadania – poradnik (s. 559-568). Kraków: WAM.
 • Jaworski, R. (2010). Co ksiądz powinien wiedzieć o swej seksualności. W: J. Augustyn (red.), Sztuka bycia księdzem. Poradnik (s. 307-318). Kraków: WAM.
 • Jaworski, R. (2010). Postawy i zachowania księży wobec wiernych. Refleksja psychologiczna. W: J. Augustyn (red.), Sztuka bycia księdzem. Poradnik (s. 259-268). Kraków: WAM.
 • Jaworski, R. (2010). Seminarium miejscem dojrzewania sumienia. W: J. Augustyn (red.), Sztuka bycia księdzem. Poradnik (s. 511-520). Kraków: WAM.
 • Jaworski, R. (2010). Wpływ czynników osobowościowych na życie rodzinne. W: A. Tomkiewicz, W. Wieczorek (red.), Rodzina jako Kościół Domowy (s. 467-482). Lublin: Wydawnictwo KUL.
 • Jaworski, R., Trymers, M. (2009). Niepełnosprawność w oczach dzieci. W: M. Borowski, R. Dobrzeniecki (red.), Wybrane zagadnienia pedagogiki rewalidacyjnej (s. 267-290). Płock: Oficyna Wydawnicza SWPW NOVUM.
 • Jaworski, R. (2009). Bariery w zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, ich uwarunkowania i przezwyciężanie. W: M. Borowski, R. Dobrzeniecki (red.), Wybrane zagadnienia pedagogiki rewalidacyjnej (s. 41-50). Płock: Oficyna Wydawnicza SWPW NOVUM.
 • Jaworski, R. (2006). Poradnictwo pastoralne dla psychotyków. W: R. Kamiński (red.), Leksykon teologii pastoralnej (s. 653-656). Lublin: TN KUL.
 • Jaworski, R. (2006). Poradnictwo pastoralne dla osób z zaburzoną osobowością. W: R. Kamiński (red.), Leksykon teologii pastoralnej (s. 652-653). Lublin: TN KUL.
 • Jaworski, R. (2006). Poradnictwo pastoralne dla neurotyków. W: R. Kamiński (red.), Leksykon teologii pastoralnej (s. 649-651). Lublin: TN KUL.
 • Jaworski, R. (2006). Mała grupa religijna. W: R. Kamiński (red.), Leksykon teologii pastoralnej (s. 445-448). Lublin: TN KUL.
 • Jaworski, R. (2006). Projekt działań prozdrowotnych we współpracy z Kościołami. W: R. Jaworski (red.), Palenie tytoniu – aspekty medyczne, psychiczne i duchowe (s. 121-126). Płock: Płocki Instytut Wydawniczy.
 • Jaworski, R. (2006). Koncepcja psychologii chrześcijańskiej. W: E. Jackowska i R. Jaworski (red.), Psychologia i psychoterapia chrześcijańska w teorii i praktyce (s. 41-58). Płock: Płocki Instytut Wydawniczy.
 • Jaworski, R. (2006). Typologie religijności. W: S. Głaz (red.), Podstawowe zagadnienia psychologii religii (s. 271-285). Kraków: WAM.
 • Jaworski, R. (2006). Asceza. W: S. Głaz (red.), Podstawowe zagadnienia psychologii religii (s. 376-386). Kraków: WAM.
 • Jaworski, R. (2006). Psychopatyzacja życia przyczyną i skutkiem przemocy i terroru. W: S. Tokarski (red.), Osoba, osobowość, zaburzenia osobowości (s. 153-166). Płock: Płocki Instytut Wydawniczy.
 • Jaworski, R. (2005). Psychologiczno-pedagogiczne kryteria dojrzałości osobowej do kapłaństwa i życia konsekrowanego. W: D. Brzeziński i W. Wierzbicki (red.), Eximio Episcopo et Amico nostro laus (s. 167-196). Płock: Płocki instytut Wydawniczy.
 • Jaworski, R., Świercz, P. (2005). Stosunek dzieci i młodzieży do śmierci. W: J. Makselon (red.), Człowiek wobec śmierci. Aspekty psychologiczno-pastoralne (s. 249-278). Kraków: Wydawnictwo Naukowe PAT.
 • Jaworski, R. (2005). Zrozumieć penitenta. Niektóre uwarunkowania i mechanizmy psychologiczne. W: J. Kochański, D.B. Kwiatkowski, M. Milewski (red.), Ku pełni w Chrystusie. Materiały z „Płockich Dni Pastoralnych” 200-2004 (s. 29-56). Płock: Płocki Instytut Wydawniczy.
 • Jaworski, R. (2004). Tanatosocjologia. W: M. Libiszowska-Żółtowska, J. Mariański (red.), Leksykon socjologii religii (s. 420-422). Warszawa: Verbinum.
 • Jaworski, R. (2004). Kryzys religijny. W: M. Libiszowska-Żółtowska, J. Mariański (red.), Leksykon socjologii religii (s. 203-205). Warszawa: Verbinum.
 • Jaworski, R. (2004). Trwałe wartości w zmiennym świecie. W: A. Wesołowska (red.), Człowiek i edukacja. Studia ofiarowane Profesorowi Józefowi Półturzyckiemu (s. 69-76). Płock: Wydawnictwo Naukowe NOVUM.
 • Jaworski R. (2004). Krzywda wina ekspiacja – trzy oblicza cierpienia. W: R. Jaworski, A. Rusak, W. Simon (red.), Wobec cierpienia (51-58.). Płock. Płocki Instytut Wydawniczy.
 • Jaworski, R. (2000). Konflikt pokoleń. W: R. Jaworski (red.), Problemy człowieka w świetle psychologii (s. 27-54). Płock.
 • Jaworski, R. (2000). Psychologiczne aspekty radzenia sobie ze stresem. W: R. Jaworski (red.), Problemy człowieka w świetle psychologii (s. 7-26). Płock.
 • Jaworski, R. (1995). Przekonania o reinkarnacji w świetle psychologii. W: S. Dobrzanowski (red.), Reinkarnacja - fakt czy urojenie? (s. 76-86). Kraków: PTP.
 • Jaworski, R. (1992). Poznawanie siebie w kontekście osobowych relacji z innymi i z otoczeniem. W: A. Biela, Cz. Walesa (red.), Problemy współczesnej psychologii (s. 61-68). Lublin.
Pozycje książkowe
 • Jaworski, R. (2017). Bibliodrama jako spotkanie. Płock.
 • Jaworski, R. (2015). Kiedy miłość boli. O zranieniach i przebaczeniu w małżeństwie. Płock: Płocki Instytut Wydawniczy.
 • Jaworski, R. (2007). Harmonia i konflikty (wyd. II poprawione). Warszawa.
 • Jaworski, R. (2006). Harmonia i konflikty. Warszawa.
 • Jaworski, R. (2004). Harmonia i konflikty. Empiryczna weryfikacja podstawowego paradygmatu psychologii pastoralnej. Warszawa: Wydawnictwo UKSW.
 • Jaworski, R. (1999). Ku pełni życia. Płock.
 • Jaworski, R. (1993). Spotkać się. Płock.
 • Jaworski, R. (1989). Psychologiczne korelaty religijności personalnej. Lublin.
Książki redagowane i współredagowane
 • Jaworski, R. (red.). (2007). W poszukiwaniu skutecznej pomocy. Płock.
 • Jaworski, R., Jackowska, E. (red.). (2006). Psychologia i psychoterapia chrześcijańska w teorii i praktyce. Płock.
 • Jaworski, R., Hinc, M. (red.). (2005). Psychologowie chrześcijańscy wobec problemów człowieka. Płock: Płocki Instytut Wydawniczy.
 • Jaworski, R., Rusak A., Simon W. (red.). (2004). Wobec cierpienia. Płock: Płocki Instytut Wydawniczy.
 • Jaworski, R. (red.). (2002). Rozwój zintegrowany. Płock.
 • Jaworski, R. (red.). (2000). Problemy człowieka w świetle psychologii. Płock.
 • Jaworski, R. (red.). (1996). Kościół i kultura. Płock-Pułtusk.
 • Jaworski, R. (red.). (1994). Wyższe Seminarium Duchowne w Płocku w roku jubileuszu 400-lecia. Płock.

 

Copyright © 2024 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach