UKSW

Inkubator PSI: modele kompetencyjne studenta psychologii

INKUBATOR PSI to projekt skierowany do studentów IV i V roku psychologii. Celem projektu, który rozpocznie się w 2017 roku  i potrwa blisko 3 lata jest podniesienie kompetencji zawodowych, interpersonalnych i przedsiębiorczych studentów Instytutu Psychologii UKSW.
W ramach projektu studenci mają do wyboru jeden z trzech modułów rozwijających kompetencje zawodowe:
1) MODUŁ TRENERSKI, przygotowujący do otrzymania licencji trenerskiej I stopnia w Polskim Towarzystwie Psychologicznym
2) MODUŁ HR, w ramach którego oferowane są szkolenia certyfikujące, m.in. z analizy ról zespołowych, wykorzystania narzędzi psychometrycznych w zarządzaniu zasobami ludzkimi czy też prowadzenia sesji AC/DC na poziomie międzynarodowym - świetne pozycje w przyszłym CV
3) MODUŁ BADACZA, który pozwoli nabyć umiejętności zaawansowanej analizy danych jakościowych i ilościowych, przydatnych w firmach badawczych lub na studiach doktoranckich - rzadkie łączenie analizy dwóch rodzajów danych, poszukiwane na rynku pracy.
Zajęcia prowadzone lub współprowadzone przez praktyków, przedstawicieli pracodawców, będą miały charakter warsztatowy i projektowy, będą obejmowały także wizyty studyjne u pracodawców.
Dr Tomasz Rowiński z Instytutu Psychologii WFCH wraz z zespołem dr Moniką Mynarską, Karoliną Rymarczyk, firmą LMI sp. z o.o. z Wrocławia oraz Stowarzyszeniem na Rzecz Rozwoju i Pomocy Q Zmianom z Warszawy otrzymał dofinansowanie w wysokości 1 332 707,20 zł na realizację projektu Inkubator PSI: modele kompetencyjne studenta psychologii, w tym 1 158 013,27 zł ze środków europejskich oraz 174 693,93 zł z dotacji celowej.
 
Copyright © 2020 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach