UKSW

Grant 21830029

Values and identities of the Visegrad countries' capitals
 
Kierownik polskiego Zespołu: dr Ewa Topolewska-Siedzik
Wartość projektu: 25 348 euro
Numer projektu: 21830029
Okres realizacji: 01.02.2019 - 31.03.2020 
Źródło finansowania: Fundusz Wyszehradzki
 
Instytut Psychologii UKSW jest partnerem w międzynarodowym projekcie Values and identities of the Visegrad countries' capitals, w którym biorą udział instytucje badawcze z czterech krajów członkowskich. Poza naszym Instytutem są to: Instytut Ewaluacji i Analiz Społecznych w Pradze (Czechy, koordynator projektu), Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Eötvösa Loránda w Budapeszcie (Węgry), Instytut Socjologii Słowackiej Akademii Nauk w Bratysławie (Słowacja). 
 
Więcej informacji o projekcie można znaleźć pod adresem: www.inesan.eu/en/capitals-identities
 
Projekt jest współfinansowany przez rządy Czech, Węgier, Polski i Słowacji poprzez Granty Wyszehradzkie z Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego. Misją funduszu jest promowanie idei zrównoważonej współpracy regionalnej w Europie Środkowej.
 
The project is co-financed by the Governments of Czechia, Hungary, Poland and Slovakia through Visegrad Grants from International Visegrad Fund. The mission of the fund is to advance ideas for sustainable regional cooperation in Central Europe. 
 
 
 
14.01.2020 roku w Pradze odbyła się konferencja Values and identities of the Visegrad Countries‘ Capitals, na której nasz pracownik, dr Ewa Topolewska-Siedzik opowiedziała o tym, jak wartości i tożsamość Warszawy postrzegają jej mieszkańcy.
 
 
Efektem projektu jest film, który podsumowuje wyniki badań nad wartościami i tożsamością stolic czterech krajów Wyszehradu.
Copyright © 2020 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach