UKSW

Grant 2016-1-LT01-KA203-023220

Projekt INSIDE finansowany przez ERASMUS+ w ramach kategorii strategicznego partnerstwa – KA2 w latach 2016-2018
Strona projektu: inside.mruni.eu
 
UKSW jest partnerem w projekcie ERASMUS+ Innovative Curriculum for Strong Identities in Diverse Europe (INSIDE). Celem projektu jest poszerzenie wiedzy na temat tożsamości osobowej i stworzenie nowych narzędzi wspierania młodych osób w realizacji zadań związanych z tożsamością. W projekcie biorą udział badacze z pięciu europejskich krajów oraz organizacja z sektora NGO.
 
Obecna sytuacja w Europie stawia szereg wyzwań istotnych dla rozwijającej się tożsamości młodzieży. Trwałe nierówności społeczno-ekonomiczne, fragmentaryzacja społeczno-kulturowa i niedostatek tolerancji wobec odmiennych punktów widzenia w społeczeństwach europejskich przyczynia się do doświadczania stygmatyzacji i wykluczenia opartych o podstawowe aspekty tożsamości młodzieży, takie jak pochodzenie etniczne, religia, klasa społeczna, płeć, orientacja seksualna czy zdolności. Obecna sytuacja geopolityczna z dużą liczbą uchodźców i migracji międzynarodowych na terenie Europy tworzy kontekst, w którym zadania tożsamościowe, z jakimi mierzą się młodzi ludzie stają się jeszcze bardziej wyraziste.
 
W odpowiedzi na takie wyzwania członkowie zespołu realizującego projekt INSIDE z jednej strony przedstawią najnowsze wyniki badań, a z drugiej stworzą innowacyjne narzędzia edukacyjne dotyczące tożsamości młodzieży. Wypracowane materiały będą odpowiednie zarówno dla kształcenia uniwersyteckiego jak i nauczania nieformalnego.
W szczególności wśród efektów projektu znajdą się:
1) program intensywnego kursu dla studentów dotyczącego rozwoju tożsamości młodzieży,
2) kompendium artykułów na temat badań nad tożsamością i praktyk stosowanych w pracy z młodzieżą oraz
3) otwarte zasoby edukacyjne na temat wsparcia młodzieży mierzącej się z wyzwaniami związanymi z tożsamością.
 
Projekt jest realizowany przez Uniwersytet Michała Römera (koordynator projektu, Litwa), we współpracy z Uniwersytetem w Bolonii (Włochy), Uniwerytetem Babes-Bolyai (Rumunia), Uniwersytetem w Bordeaux (Francja), Uniwersytetem Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (Polska) i Stowarzyszeniem Młodzieży Tolerancyjnej (ang. Tolerant Youth Association, Litwa). W skład polskiego zespołu wchodzą: dr hab. Jan Cieciuch, prof. UKSW (kierownik), dr Włodzimierz Strus, mgr Maria Kłym-Guba, mgr Ewa Topolewska-Siedzik oraz mgr Klaudia Ponikiewska.
 
Wyjazd naukowy dla Studentów do Rumunii
 
 
 
Projekt INSIDE. Prezentacja wypracowanych w projekcie materiałów, służących wsparciu młodzieży europejskiej w mierzeniu się z wyzwaniami tożsamościowymi.
 
W dniu 11.10.2018 r. w Wilnie odbyła się międzynarodowa konferencja “Jak odnaleźć siebie w różnorodności? Współczesne rozumienie i wyniki badań nad tożsamością młodzieży“. Wydarzenie zdromadziło badaczy z Holandii, Litwy, Polski, Rumunii oraz Włoch, którzy omówili czynniki mające znaczenie dla rozwoju tożsamości młodzieży oraz zaprezentowali trzy rodzaje narzędzia wypracowane w projekcie realizowanym ze środków Erasmus+ Strategicznego partnerstwa. Wśród uczestników biernych znalazło się ponad 100 psychologów, nauczycieli, pracowników strefy edukacyjnej oraz politycznej z Litwy, Ukrainy, Łotwy, Rosji, Hiszpanii oraz Finlandii. Członków zespołu realizującego projekt z naszego Instytutu reprezentowała dr Ewa Topolewska-Siedzik, która w czasie wydarzenia przeprowadziła warsztaty na temat materiałów i ćwiczeń o tożsamości, możliwych do wykorzystania w pracy z młodzieżą.
 
Pierwszym z wypracowanych narzędzi jest program nauczania SIDE zawierający materiały do akademickiego kursu na temat rozwoju tożsamości. Program nauczania został wdrożony w trakcie intensywnego, dwutygodniowego kursu, w którym brali udział również studenci naszego Uniwersytetu.
 
Drugim produktem projektu są dwa kompendia artykułów naukowych na temat rozwoju tożsamości w Europie, opublikowanych m.in. w dwóch wiodących czasopismach naukowych: Journal of Youth and Adolescence (2018, 47/4) oraz w specjalnym numerze “Developing identities: Individual and social resources” oraz w czasopiśmie European Psychologist (2018, 23/4). 
 
Trzecim produktem projektu INSIDE jest platforma internetowa I-TOOLS z zasobami prezentującymi wyniki badań naukowych w sposób przystępny dla praktyków, pracowników organizacji młodzieżowych i edukacyjnych. Platforma zawiera filmy, wywiady z naukowcami oraz inne zasoby przeznaczone dla osób zainteresowanych tematyką rozwoju tożsamości.
 
Wszystkie narzędzia wypracowane w trakcie realizacji projektu INSIDE są udostępnione publicznie poprzez platformę inside.mruni.eu.
 
Partnerzy projektu INSIDE to Uniwersytet w Bolonii (Włochy), Uniwersytet w Bordeaux (Francja); Uniwerytet Babes-Bolyai (Rumunia), Stowarzyszenie Młodzieży Tolerancyjnej (Tolerant Youth Association, Litwa), Uniwersytet w Kownie (Litwa), Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie wraz z Uniwersytetem Michała Römera w Wilnie pełniącym funkcję koordynatora.
Copyright © 2020 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach