UKSW

Grant 2015/19/N/HS6/00685

Dynamika relacji koleżeńskich wśród osób o różnym natężeniu cech ciemnej triady osobowości
 
Kierownik projektu: mgr Radosław Rogoza
Opiekun naukowy: dr hab. Jan Cieciuch, prof. UKSW
Projekt realizowany w okresie lipiec 2016 - lipiec 2018
 
W badaniach poszukiwana jest odpowiedź na pytanie, jak kształtują się relacje w kontekście różnych cech osobowości, od momentu zerowej aż po długoterminową znajomość. W szczególności badanay jest wpływ ciemnych cech osobowości (narcyzmu, psychopatii oraz makiawelizmu) na dynamikę zawierania i utrzymywania relacji koleżeńskich wśród nastolatków uczęszczających do pierwszych klas szkół ponadpodstawowych. W badaniach dokonywany jest pomiaru również innych zmiennych, które mogą mieć wpływ na zawieranie relacji koleżeńskich takich jak: nieśmiałość, samotność, samoocena, empatia, styl przywiązania, temperament, wartości oraz cechy podstawowe i metacechy osobowości.
 
PUBLIKACJE
  • Rogoza, R., Rogoza, M., Wyszyńska, P. (2016). Polska adaptacja kwestionariusza NARQ do pomiaru dwóch obliczy narcyzmu. Polskie Forum Psychologiczne, 21, 410–431. doi: 10.14656/PFP20160306
  • Kwiatkowska, M. M., Kwiatkowska, K., Rogoza, R. (w druku). Polska adaptacja zrewidowanej skali nieśmiałości Cheeka i Bussa oraz spojrzenie na nieśmiałość z perspektywy metacech osobowości. Studia Psychologiczne.
Copyright © 2020 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach