UKSW

Grant 2015/17/N/HS6/02994

Mocne strony charakteru dzieci i adolescentów w podejściu skoncentrowanym na zmiennych oraz w podejściu skoncentrowanym na osobach 
 
Grant nr: 2015/17/N/HS6/02994
Kierownik: mgr Małgorzata Najderska
Opiekun naukowy: dr hab. Jan Cieciuch, prof. UKSW
Termin rozpoczęcia: 2016.02.25
Termin zakończenia 2018.02.24
 
Celem projektu jest opis struktury mocnych stron charakteru w trzech okresach rozwojowych: późnym dzieciństwie (10-12 lat), wczesnej adolescencji (13-16 lat) i pierwszych latach późnej adolescencji (17-18 lat) w podejściu skoncentrowanym na zmiennych (variable-centered approach) i podejściu skoncentrowanym na osobach (person-centered approach).
W ramach podejścia skoncentrowanego na zmiennych naszym celem jest zbadanie struktury mocnych stron w wyżej wymienionych okresach rozwojowych oraz opisanie jej na tle tak dobrze już poznanych charakterystyk jak ortogonalne cechy osobowości w ujęciu teorii wielkiej piątki (Costa, McCrae, 1992; Strus, Cieciuch, Rowiński, 2014) oraz wartości w ujęciu kołowej teorii Schwartza (Cieciuch, 2013; Cieciuch, Döring, Harasimczuk, 2013; Cieciuch, Schwartz, 2012; Schwartz i in., 2012). W ramach projektu chcielibyśmy również zbadać pewne zmienne behawioralne, aby sprawdzić, jak mocne strony wiążą się z zachowaniem. 
W ramach podejścia skoncentrowanego na osobach naszym celem jest zidentyfikowanie typowych konfiguracji mocnych stron w późnym dzieciństwie i adolescencji. Pozwoli to na lepsze zrozumienie natury mocnych stron charakteru. Jednocześnie będzie to wprowadzenie nowego wątku w obecnie toczącą się w literaturze dyskusję, jako że dotąd nie przeprowadzono analiz w tym podejściu w odniesieniu do mocnych stron.
 
KONFERENCJE
  • Najderska, M., Cieciuch, J. (2016, czerwiec-lipiec). Empirical verification of Peterson and Seligman’s theoretical assumptions on relations between character strengths, personality traits and values in adolescence. Referat na 8th European Conference on Positive Psychology, Angers, Francja.
Copyright © 2020 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach