UKSW

Grant 2013/09/N/HS6/03020

Poszukiwanie początków kształtującego się poczucia tożsamości i ich predyktory
 
Kierownik: mgr Maria Kłym-Guba
Opiekun naukowy: dr hab. Jan Cieciuch, prof. UKSW
NCN Preludium nr 2013/09/N/HS6/03020
Termin rozpoczęcia 2014-03-05 
Termin zakończenia 2015-03-04
 
Projekt realizowany w ramach grantu miał na celu poszerzenie dotychczasowej wiedzy dotyczącej kształtowania się poczucia tożsamości, dzięki skupieniu się na inicjującym go procesie poszukiwania. Uzyskano wyniki dotyczące zarówno struktury szerokiego poszukiwania tożsamości, dynamiki tego procesu, jak i weryfikacji relacji występujących pomiędzy poszukiwaniem a jego zakładanymi predyktorami – cechami osobowości i percepcją siebie.
Głównym celem pracy badawczej realizowanej w niniejszym projekcie było odnalezienie odpowiedzi na pytanie kiedy i w jaki sposób w życiu człowieka pojawia się problem refleksyjnego kształtowania tożsamości –poczucie tożsamości, czyli świadomość, że pomimo zmian i we mnie i w otoczeniu, cały czas pozostaję tym samym człowiekiem. Przy kształtowaniu się poczucia tożsamości pierwszym krokiem jest zadanie sobie pytań, na które odpowiedzi jednostka jest w stanie znaleźć rozpoczynając szerokie poszukiwanie pośród całego wachlarza możliwości, a którego celem jest zaangażowania się w te, które okażą się satysfakcjonujące (Brzezińska, 2006; Brzezińska i in., 2008). Badania miały na celu również sprawdzenie czy poszczególne cechy osobowości oraz obraz siebie wiążą się w systematyczny sposób z podejmowanym przez młodzież w wieku 11-15 lat aktywnym poszukiwaniem.
 
PUBLIKACJE I KONFERENCJE
  • Kłym-Guba, M., Cieciuch, J. (2016). Dynamika poszukiwania tożsamościowego w różnych domenach we wczesnej adolescencji: Wyniki badań podłużnych. Roczniki Psychologiczne, 19(2), 221-237. DOI: 10.18290/rpsych.2016.19.2-2pl
  • Kłym, M., Cieciuch, J. (2015). The Early Identity Exploration Scale – a measure of initial exploration in breadth during early adolescence. Frontiers in Psychology, 6(533). DOI: 10.3389/fpsyg.2015.00533
  • Kłym, M., Karaś, D. (2015, kwiecień). Sfery tożsamości w okresie dorastania i wczesnej dorosłości - podobieństwa i różnice. Referat na V Interdyscyplinarnej Konferencji Doktorantów i Młodych Naukowców, Bydgoszcz.
  • Kłym, M. (2015, czerwiec). Poszukiwanie tożsamości w różnych obszarach i jego uwarunkowania osobowościowe. Refera na XXIV Ogólnopolskiej Konferencji Psychologii Rozwojowej, Warszawa.
  • Kłym, M., Cieciuch, J. (2014, wrzesień). Looking for initial exploration in early adolescence - concept, measure and first results. Referat na 14th Biennial Conference of the European Association for Research on Adolescence, Cesme, Turcja.
  • Kłym, M., Cieciuch, J. (2014, maj). Rodzinne uwarunkowania początków procesu tożsamościowego poszukiwania. Referat na XXIII Ogólnopolskiej Konferencji Psychologii Rozwojowej, Lublin.
Copyright © 2020 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach