UKSW

Diamentowy Grant 0101/DIA/2017/46

Projekt realizowany w ramach programu „Diamentowy Grant”
finansowanego przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
przyznanego Marii Magdalenie Kwiatkowskiej,
 
pt. Wieloaspektowe spojrzenie na zjawisko samotności oraz
weryfikacja modelu relacji samotności, nieśmiałości i samooceny,
 
nr projektu: 0101/DIA/2017/46
 
Czas trwania: 2017-2020
 
Dlaczego czujemy się samotni? Na ile poczucie osamotnienia powiązane jest z ilością a na ile jakością nawiązywanych relacji międzyludzkich? Czy samotność jest raczej czymś przemijającym i zależnym od kontekstu sytuacyjnego, czy raczej związanym z pewną dyspozycją ukształtowaną w toku dotychczasowych doświadczeń?
 
Niniejszy projekt ma na celu odpowiedź na te i inne pytania oraz możliwie jak najszersze spojrzenie na zjawisko samotności rozumianej jako stan (czyli przemijające poczucie osamotnienia) oraz cecha (czyli względnie trwała składowa osobowości). Grupę badaną będą stanowić uczniowie 20 pierwszych klas szkół średnich ze względu na dynamikę i różnorodność zmian zachodzących w okresie dorastania, a także sytuację odnalezienia się w nowej grupie społecznej, co jest to w dużej mierze zależne od ukształtowanych do tej pory zmiennych osobowościowych. Ponadto zaplanowano przebadanie około 100 osób dorosłych celem przeprowadzenia badań replikacyjnych oraz wieloaspektowego zbadania samotności u osób w obliczu trudnych wydarzeń życiowych.
 
Projekt obejmuje badania młodzieży oraz osób dorosłych z wykorzystaniem różnych podejść pomiarowych takich jak: 1) samoopis poprzez metody kwestionariuszowe oraz aplikację mobilną, 2) obserwacja w środowisku naturalnym poprzez analizę próbek nagrań dźwiękowych z ich otoczenia, oraz 3) w przypadku badań w szkołach analizy relacji społecznych w klasie szkolnej. Badania uczniów będą wzbogacone o eksperymentalną weryfikację modelu teoretycznego relacji samotności, nieśmiałości i samooceny. Grupa eksperymentalna zostanie poddana zaplanowanemu oddziaływaniu eksperymentalnemu polegającemu na rozwoju umiejętności społecznych oraz podniesieniu poczucia własnej wartości.
Copyright © 2020 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach