UKSW

Informacje o projekcie | Deinstytucjonalizacja szansą na dobrą zmianę - projekt zintegrowany. Dzielnica Bielany m.st. Warszawa

 
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie jest liderem projektu
„Deinstytucjonalizacja szansą na dobrą zmianę - projekt zintegrowany. Dzielnica Bielany m.st. Warszawa”
(nr projektu: POWR.04.01.00-00-D207/17)
 
Informacje o projekcie
Projekt jest realizowany w ramach działania 4.1 Innowacje społeczne w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju. Partnerzy projektu: SPZOZ im ks. Jerzego Popiełuszki. Szpital Bielański; Miasto St. Warszawa/ Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy; Fundacja Wspierania Rozwoju Psychiatrii Środowiskowej im. Prof. Andrzeja Piotrowskiego. Ponadto partnerem nieformalnym współpracującym jest Dzielnica Bielany m.st. Warszawa, Bielański Środowiskowy Dom Samopomocy, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 10, Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii sp. z o.o.
 
Okres realizacji: do 28.02.2021 r.
Wartość projektu: 37 947 148,76 zł
Obszar działania: Warszawa 
 
Cel projektu: 
Celem projektu jest stworzenie i przetestowanie środowiskowego modelu świadczenia usług medycznych i społecznych dla osób z doświadczeniem kryzysu psychicznego na terenie Dzielnicy Bielany - dla dorosłych oraz dla dzieci i młodzieży. Model został wypracowany na I etapie PO WER jako innowacyjne podejście do wsparcia osób pełnoletnich i niepełnoletnich z doświadczeniem kryzysu psychicznego wypracowanego. 
W projekcie zaplanowana została organizacja dwóch środowiskowych centrów zdrowia psychicznego - jednego dla dorosłych oraz jednego dla dzieci i młodzieży uczącej się do 25 r.ż. - ze wspólną infolinią oraz usługami profilaktycznymi. 
Usługi świadczone na rzecz mieszkańców obszaru testowania są realizowane - w ramach Środowiskowego Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzielnicy Bielany - na trzech pionach: 
  • medycznym we współpracy ze Szpitalem Bielańskim oraz EZRA UKSW sp. z o.o.
  • społecznym we współpracy z m.st. Warszawa/Ośrodkiem Pomocy oraz Fundacją Wspierania Rozwoju Psychiatrii Środowiskowej im. prof. Andrzeja Piotrowskiego
  • profilaktycznym przez Instytut Psychologii UKSW
 
Wspólne Centrum Koordynacji dla mieszkańców Bielan ma zapewnić współpracę pomiędzy rożnymi jednostkami na terenie dzielnicy oraz szybszy dostęp do specjalistów z obszaru zdrowia psychicznego. W trakcie projektu powstanie skoordynowana sieć podmiotów wspierających osoby z doświadczeniem kryzysu psychicznego i ich rodziny. Z kolei zespoły mobilne realizują usługi środowiskowe oraz koordynują działania zaplanowane w tworzonych dla beneficjentów indywidualnych planach zdrowienia oraz w sieci oparcia społecznego. Współpraca z partnerami i środowiskiem została zaplanowana tak, aby zapewnić kompletność usług i funkcji ŚCZP począwszy od zakresu merytorycznego, przez kadrowy, techniczny, prawny i finansowy.
Struktura, idea, zadania SCZP wpisują się w Narodowy Program Ochrony Zdrowia Psychicznego, rozdział 2 i 4.
Copyright © 2020 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach