Projekty wdrożeniowe | Deinstytucjonalizacja szansą na dobrą zmianę: projekt horyzontalny

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego jest liderem projektu zintegrowanego
„Deinstytucjonalizacja szansą na dobrą zmianę: projekt horyzontalny”, 

który jest realizowany w ramach Działania 4.1 Innowacje społeczne w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju
(nr projektu WND-POWR.04.01.00-00-D208/17)
 
Projekty wdrożeniowe
Copyright © 2024 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach