Kontakt | Deinstytucjonalizacja szansą na dobrą zmianę: projekt horyzontalny

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego jest liderem projektu zintegrowanego
„Deinstytucjonalizacja szansą na dobrą zmianę: projekt horyzontalny”, 

który jest realizowany w ramach Działania 4.1 Innowacje społeczne w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju
(nr projektu WND-POWR.04.01.00-00-D208/17)
 
 
Pomocy psychologicznej mieszkańcom z obszarów działania poniższych centrów udziela:
 
Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego
dla Dorosłych Warszawa - Bielany
Kasprowicza 30, 01-871 Warszawa
Telefon: 22 569 07 50
 
Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego
dla Dzieci i Młodzieży Warszawa - Bielany
Daniłowskiego 31, 01-833 Warszawa
Szamocka 10C, 01-748 Warszawa
Telefony: 536 777 251, 530 777 875
 
Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego
dla Dorosłych w Koszalinie
Sarzyńska 9, 75-819 Koszalin
Telefon: 94 712 55 55
 
Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego
dla Dorosłych w Wieliczce
Wincentego Pola 20 A, 33-020 Wieliczka
Telefon: 505 006 665
 
Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego
dla Dorosłych w Nowym Targu
ul. Szpitalna14, 34-400 Nowy Targ
Telefon: 18 263 31 81
 
 
Informacji o projekcie udziela:
Ośrodek Projektowy Instytutu Psychologii
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
ul. Wóycickiego 1/3 bud. 23 pok. 307
telefon: (22) 561 89 89 
kierownik projektu: Małgorzata Łyciuk-Bzdyra
Copyright © 2024 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach