UKSW

Deinstytucjonalizacja szansą na dobrą zmianę

Deinstytucjonalizacja szansą na dobrą zmianę

CEL PROJEKTU
Wzmocnienie systemu wsparcia w zakresie udzielenia pomocy medycznej i społecznej dla osób w trakcie i po przebytych kryzysach psychicznych poprzez nawiązanie optymalnego partnerstwa instytucji krajowych i ponadnarodowych, których zadaniem będzie opracowanie innowacyjnej w naszym kraju koncepcji
deinstytucjonalizacji wykorzystującej nowe instrumenty wsparcia, z uwzględnieniem doświadczenia partnera ponadnarodowego - Modelu Środowiskowego Centrum Zdrowia Psychicznego do dnia 31.07.2016 r., a poprzez to również nabycia umiejętności adaptacji nowych rozwiązań ponadnarodowych w Polsce.
 
REZULTATY
  • Przygotowana do testowania wstępna wersja kompleksowego modelu leczenia środowiskowego zaburzeń psychicznych,
  • Zawiązane partnerstwo, którego zadaniem będzie przetestowanie i wdrażanie wypracowanego modelu na danym obszarze w kolejnym projekcie
Projekt przewiduje opracowanie modelu leczenia środowiskowego zaburzeń psychicznych wraz z jego konsultacjami oraz zawiązanie w tym celu partnerstwa. W ramach realizacji przeprowadzona zostanie analiza usług zdrowotnych i społecznych funkcjonujących na obszarze realizacji wskazująca na deficyty usług dla osób z chorobami i zaburzeniami psychicznymi. Następnie partycypacyjnie zostanie opracowana i przygotowana do testowania wstępna wersja kompleksowego modelu leczenia środowiskowego zaburzeń psychicznych. Kolejnym etapem będzie skonsultowanie wypracowanego modelu m.in. z użytkownikami wsparcia i lokalnymi instytucjami odpowiedzialnymi za politykę społeczną i opiekę zdrowotną. Na zakończenie zawiązane zostanie szerokie partnerstwo z instytucjami funkcjonującymi w środowisku osób z chorobami i zaburzeniami psychicznymi i działającymi na ich rzecz. Umożliwi to realizację wypracowanego modelu w polskiej rzeczywistości społecznej-prawnej.
 
 
Projekt został dofinansowany z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach konkursu 2/PRK/POWER/3.1/2016, Działanie 4.1 Innowacje społeczne, Oś IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa i rozwoju Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.
Nr wniosku POWER.04.01.00-IZ.00-00-002/15 
Copyright © 2020 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach