UKSW

Publikacje | dr hab. Maria Czerwińska-Jasiewicz, prof. UKSW

DR HAB. MARIA CZERWIŃSKA-JASIEWICZ, PROF. UKSW


ul. Wóycickiego 1/3, budynek 14
01-938 Warszawa

Zainteresowania badawcze

Zainteresowania badawcze dotyczą przede wszystkim psychologii rozwoju młodzieży (rozwoju jej myślenia, osobowości, systemu wartości, światopoglądu, rozwoju społecznego) oraz tworzenia przez młodzież koncepcji własnego życia (preferowanych przez nią stylów życia, celów życiowych, planów życiowych oraz jej decyzji dotyczących własnej przyszłości). Na podstawie wieloletnich badań oraz wybranych teorii powstał autorski model teoretyczny dotyczący koncepcji własnego życia młodzieży, który stanowi podstawę aktualnie prowadzonych przeze mnie oraz pod moim kierunkiem badań empirycznych.

Dydaktyka | Publikacje | Projekty badawcze | Konferencje

PUBLIKACJE
Książki
 • Czerwińska-Jasiewicz, M. (2015). Psychologia rozwoju młodzieży w kontekście biegu ludzkiego życia. Warszawa, Wydawnictwo: DIFIN.
 • Czerwińska-Jasiewicz, M., Dryll, E. (red.). (2007). Rozważania o rozwoju i wychowaniu. Warszawa: Wydawnictwo Instytutu Psychologii PAN.  
 • Czerwińska-Jasiewicz, M. (2005). Rozwój psychiczny młodzieży a jej koncepcje dotyczące własnego życia. Warszawa: Wydawnictwo Instytutu Psychologii PAN.
 • Czerwińska-Jasiewicz, M. (1997). Decyzje młodzieży dotyczące własnej przyszłości (uwarunkowania psychospołeczne). Warszawa: Oficyna Wydawnicza Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. 
Artykuły w czasopismach
 • Czerwińska-Jasiewicz, M. (2017). The creation of a concept of one’s own life by adolescents as manifestation of subjectivity and autonomy. Polish Psychological Bulletin, 1, 28-37.
 • Czerwińska-Jasiewicz, M., Zagórska, W. (2017). Deliberations about subjectivity and autonomy - a developmental approach. Polish Psychological Bulletin, 1, 1-6.
 • Czerwińska-Jasiewicz, M. (2011). The significance of adolescent’s value system in creating a concept of  their own life. Polish Psychological Bulletin, 42(4), 1-10.
 • Czerwińska-Jasiewicz, M., Wojciechowska, L. (2011). Individual and social determinants of human development. The positive psychology perspective. Polish Psychological Bulletin, 42(4).
 • Czerwińska-Jasiewicz, M. (2011). Samopoznanie i planowanie własnej przyszłości przez młodzież jako specyficzne zadania rozwojowe okresu dorastania. Polskie Forum Psychologiczne, 16(2), 197-209.
 • Czerwińska-Jasiewicz, M. (2007). Adolescents concepts on their own lives – A new research model and synthesis proposal. Polish Psychological Bulletin, 38(3), 149-155.
 • Czerwińska-Jasiewicz M, Zagórska, W. (2007). Developmental psychology: New theoretical concepts and research directions. Polish Psychological Bulletin, 38(3), 115-116.
 • Czerwińska-Jasiewicz, M. (2005). The significance of knowledge in decision making processes of adolescents and adults. Polish Psychological Bulletin, 36(3).
 • Czerwińska-Jasiewicz, M. (2005). Koncepcje młodzieży na temat własnego życia – propozycja nowego modelu badań. Psychologia Rozwojowa, 10(4).
 • Czerwińska-Jasiewicz, M. (2001). The life goals of adolescents in the changing social situation in Poland. Studia Jagellonica Humani Cultus Progressus, 5(1), 53-69.

Rozdziały w książkach

 • Czerwińska-Jasiewicz, M. (2013). Shaping of the personality during adolescence as the result of three processes: the development of self-knowledge, the development of the concept of self and determining One’s Identity. W: D. Musiał, E. Rydz (red.), The psychology of human development- selected issues, t. 2 (s. 13-23). Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL.
 • Czerwińska-Jasiewicz, M. (2011). Wspieranie młodzieży w zakresie samopoznania, planowania własnego życia oraz podejmowania decyzji dotyczących własnej przyszłości.W: J. Trempała (red.), Psychologia rozwoju człowieka, część 3 (s. 7-18). Warszawa: PWN.
 • Czerwińska-Jasiewicz, M. (2007). Samowiedza młodzieży w kontekście rozwoju myślenia w okresie dorastania. W: M. Czerwińska-Jasiewicz, E. Dryll (red.), Rozważania o rozwoju i wychowaniu (s. 31-40). Warszawa: Wydawnictwo Instytutu Psychologii PAN.
 • Czerwińska-Jasiewicz, M., Dryll, E. (2007). Wprowadzenie do książki: Rozważania o rozwoju i wychowaniu (s. 9-16). Warszawa: Wydawnictwo Instytutu  Psychologii PAN. 

 

Copyright © 2021 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach