UKSW

Konferencje | dr hab. Maria Czerwińska-Jasiewicz, prof. UKSW

DR HAB. MARIA CZERWIŃSKA-JASIEWICZ, PROF. UKSW


ul. Wóycickiego 1/3, budynek 14
01-938 Warszawa

Zainteresowania badawcze

Zainteresowania badawcze dotyczą przede wszystkim psychologii rozwoju młodzieży (rozwoju jej myślenia, osobowości, systemu wartości, światopoglądu, rozwoju społecznego) oraz tworzenia przez młodzież koncepcji własnego życia (preferowanych przez nią stylów życia, celów życiowych, planów życiowych oraz jej decyzji dotyczących własnej przyszłości). Na podstawie wieloletnich badań oraz wybranych teorii powstał autorski model teoretyczny dotyczący koncepcji własnego życia młodzieży, który stanowi podstawę aktualnie prowadzonych przeze mnie oraz pod moim kierunkiem badań empirycznych.

Dydaktyka | Publikacje | Projekty badawcze | Konferencje

KONFERENCJE
Międzynarodowe
 • Czerwińska-Jasiewicz, M. (2013). Relationships between Hierarchies of Adolescent Values and Their Life Goals set for Various time Periods. Referat na European Conference on Developmental Psychology (ECDP), Lozanna, Szwajcaria, 2013.
 • Czerwińska-Jasiewicz, M. (2011). Adolescent’s life goals depending on the size and cohesion of their self-esteem. Referat na European Conference on Developmental Psychology (ECDP), Bergen, Norwegia, 08.2011.
 • Czerwińska-Jasiewicz, M. (2009). Level of identity development (identity status) of adolescent’s during adolescence and their  locus of control (LOC). Referat na European Conference  on Developmental Psychology  (ECDP), Wilno, Litwa, 08.2009.
 • Czerwińska-Jasiewicz, M. (2007). The Self-Knowledge of Adolescents and their Sence of the Locus of Control. Referat na  13th European Conference on Developmental Psychology (ECDP), Jena, Germany, 2007.  
 • Czerwińska-Jasiewicz, M. (2005). The development of future orientation during adolescence and adolescent’s future life expectations. Referat na XII European Conference on Developmental Psychology, Teneryfa, Hiszpania, 2005.
 • Czerwińska-Jasiewicz, M. (2004). Life goals of adolescents in the context of their system of values. Referat na International Conference of ISSBD, Ghent, Belgia, 2004.
 • Czerwińska-Jasiewicz, M. (2003). The role models of adolescents in the context of their value systems and life  styles. Referat na European Conference on Developmental Psychology, Mediolan, 2003.
 • Czerwinska-Jasiewicz, M. (2003). The role models of adolescents in the context of their value systems and life  styles. Referat na XXIX International Annual Conference Association for Moral Education (AME), Kraków, 2003.
 • Czerwińska-Jasiewicz, M. (2002). The role models of adolescents and the values and life styles they prise. Referat na  European Conference of EARA, Oxford, Wielka Brytania, 2002.
 • Czerwińska-Jasiewicz, M. (2002). Significance of Knowledge (information, news) in decision-making processes. Referat na International Conference of IAEVG, Warszawa, 2002.
 • Czerwińska-Jasiewicz, M. (2001). The life styles and systems of values of adolescents in relation to their type and direction of education. Referat na European Conference on Developmental Psychology, Uppsala, 2001.
 • Czerwińska-Jasiewicz, M. (2000). The life goals and plans of adolescents in the context of future orientation development. Referat na European Conference for Research on Adolescence, Jena, 2000.
Polskie
 • Czerwińska-Jasiewicz, M. (2016). Koncepcje własnego życia młodzieży jako przejaw podmiotowości i autonomii. Referat na 25 Jubileuszowej Ogólnopolskiej Konferencji Psychologii Rozwojowej, Kraków, 16-18.06.2016.
 • Czerwińska-Jasiewicz, M. (2015). System wartości studentów oraz ich motywy wyboru studiów w zależności od kierunku kształcenia. Referat na XXIV Ogólnopolskiej Konferencji Psychologii Rozwojowej, Warszawa, 1-3.06.2015.
 • Czerwińska-Jasiewicz, M. (2014). Rozwój inteligencji społecznej oraz kompetencji społecznych młodzieży w okresie dorastania. Referat na  XXIII Ogólnopolskiej Konferencji Psychologii Rozwojowej, Lublin, 28-30.05.2014.
 • Czerwińska-Jasiewicz, M. (2013). Ocena własnych perspektyw życiowych przez młodzież w okresie przemian społecznych w Polsce. Referat na  XXII Ogólnopolskiej Konferencji Psychologii Rozwojowej, Gdańsk, 27-29.05.2013.
 • Czerwińska-Jasiewicz, M. (2012). Samopoznanie i planowanie własnej przyszłości przez młodzież w kontekście teorii i badań psychologicznych –implikacje praktyczne. Referat na XXI Ogólnopolskiej Konferencji Psychologii Rozwojowej, Zielona Góra, 06.2012.
 • Czerwińska-Jasiewicz, M. (2011). Kształtowanie się osobowości w okresie dorastania jako wynik trzech procesów: rozwoju samowiedzy, rozwoju pojęcia ja oraz określania swojej tożsamości. Referat na XX Ogólnopolskiej Konferencji Psychologii Rozwojowej, Kraków, 06.2011.
 • Czerwińska-Jasiewicz, M. (2011). Cele życiowe młodzieży w zależności od wysokości i spójności jej samooceny. Referat na XX Ogólnopolskiej Konferencji Psychologii Rozwojowej, Kraków, 06.2011.
 • Czerwińska-Jasiewicz, M. (2010). Znaczenie wartości w tworzeniu przez młodzież koncepcji na temat własnego życia. Referat na XIX Ogólnopolskiej Konferencji Psychologii Rozwojowej, Łódź, 2010.
 • Czerwińska-Jasiewicz, M. (2010). Decyzje młodzieży dotyczące własnej przyszłości oraz jej poczucie kontroli własnego działania (LOC) a problem jakości życia. Referat na XIX Ogólnopolskiej Konferencji Psychologii Rozwojowej, Łódź, 2010.
 • Czerwińska-Jasiewicz, M. (2009). Cele życiowe młodzieży a jej samoocena oraz poczucie kontroli własnego działania. Referat na XVIII Ogólnopolskiej Konferencji Psychologii Rozwojowej, Wrocław, 2009.
 • Czerwińska-Jasiewicz, M. (2008). Statusy tożsamości młodzieży a jej poczucie kontroli własnego działania. Referat na XVII Ogólnopolskiej Konferencji Psychologii Rozwojowej, Bydgoszcz, 2008.
 • Czerwińska-Jasiewicz, M. (2008). Poziom rozwoju osobowości młodzieży a jej poczucie kontroli własnego działania. Referat na Zjeździe Naukowym PTP, Poznań, 2008.
 • Czerwińska-Jasiewicz, M. (2007). Tworzenie przez młodzież koncepcji dotyczącej własnego życia w kontekście określania tożsamości w okresie dorastania. Referat na XVI Ogólnopolskiej Konferencji Psychologii Rozwojowej, Poznań, 2007.
 • Czerwińska-Jasiewicz, M. (2007). Specyfika samowiedzy młodzieży a jej poczucie kontroli własnego działania. Referat na XVI Ogólnopolskiej Konferencji Psychologii Rozwojowej, Poznań, 2007.
 • Czerwińska-Jasiewicz, M. (2006). Koncepcje młodzieży dotyczące własnego życia a problem jakości życia. Referat na XV Ogólnopolskiej Konferencji Psychologii  Rozwojowej, Ustroń, 2006.
 • Czerwińska-Jasiewicz, M. (2005). Koncepcje młodzieży dotyczące własnego życia w ujęciu rozwojowym. Referat na XXXII Zjeździe Naukowym PTP, Kraków, 2005.
 • Czerwińska-Jasiewicz, M. (2005). Analiza rozwojowa elementów koncepcji młodzieży dotyczącej własnego życia. Referat na XIV Ogólnopolskiej Konferencji Psychologii Rozwojowej, Warszawa, 2005.
 • Czerwińska-Jasiewicz, M. (2004). Koncepcje młodzieży dotyczące własnego życia – propozycja nowego modelu badań. Referat na XIII Ogólnopolskiej Konferencji Psychologii Rozwojowej, Augustów, 2004.
 • Czerwińska-Jasiewicz, M. (2003). Oczekiwania młodzieży co do przyszłości w kontekście oceny aktualnej sytuacji społecznej. Referat na XII Ogólnopolskiej Konferencji Psychologii Rozwojowej, Kraków, 2003.
 • Czerwińska-Jasiewicz, M. (2002). Różne modele dorastania – podejście społeczno-kulturowe. Referat na XI Ogólnopolskiej Konferencji Psychologii Rozwojowej, Cieszyn, 2002.
 • Czerwińska-Jasiewicz, M. (2002). Dorastanie w ujęciu społeczno-kulturowym. Referat na XXXI Zjeździe Naukowym PTP, Lublin, 2002.
 • Czerwińska-Jasiewicz, M. (2001). Wzory osobowe młodzieży a cenione przez nią wartości i style życia. Referat na Ogólnopolskiej Konferencji Psychologii Rozwojowej, Gdańsk, 2001.

 

Copyright © 2021 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach