UKSW

dr hab. Maria Czerwińska-Jasiewicz, prof. UKSW

DR HAB. MARIA CZERWIŃSKA-JASIEWICZ, PROF. UKSW


ul. Wóycickiego 1/3, budynek 14

01-938 Warszawa

Zainteresowania badawcze

Zainteresowania badawcze dotyczą przede wszystkim psychologii rozwoju młodzieży (rozwoju jej myślenia, osobowości, systemu wartości, światopoglądu, rozwoju społecznego) oraz tworzenia przez młodzież koncepcji własnego życia (preferowanych przez nią stylów życia, celów życiowych, planów życiowych oraz jej decyzji dotyczących własnej przyszłości). Na podstawie wieloletnich badań oraz wybranych teorii powstał autorski model teoretyczny dotyczący koncepcji własnego życia młodzieży, który stanowi podstawę aktualnie prowadzonych przeze mnie oraz pod moim kierunkiem badań empirycznych.

Dydaktyka | Publikacje | Projekty badawcze | Konferencje

 

Copyright © 2021 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach