UKSW

O MCLP UKSW

Dyrektor MCLP UKSW w latach 2015 - 2019
 
e-mail: j.terelak@uksw.edu.pl; jan.terelak@onet.pl
tel: 602 377 699
dyżur: wtorek, godz. 15:00-16:30, pokój 1448
 
 
 
 
 
 
 
Mięzyinstytutowe Centralne Laboratorium Psychologiczne (MCLP) powstało w 2015 roku jako autorski pomysł prof. dr hab. Jana F. Terelaka w ramach projektu "Mazowieckie Centrum Laboratoryjne Nauk Przyrodniczych UKSW źródłem zwiększenia transferu wiedzy ze świata nauki do gospodarki dzięki wzmocnieniu infrastruktury badawczo-rozwojowej", współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
 
Laboratorium zakończyło swoją działalność z końcem 2019 roku.
 
Bazą wyjściową MCLP było funkcjonujące od roku 1996 w Instytucie Psychologii UKSW Laboratorium Psychologiczne, składające się z dwóch pracowni: Pracowni Naukowo-Dydaktycznej (wyposażonej w roku 1991 w pierwszy w Polsce komputerowy system testów psychologicznych autorstwa Jana F. Terelaka i Marka Cieciury, zwany Warszawskim Systemem Testów) oraz Pracowni Naukowo-Badawczej, wyposażonej w Wiedeński System Testów, zakupiony z Grantu Aparaturowego prof. Jana F. Terelaka, przyznanego przez Ministerstwo Nauki w roku 2001).

Pracownia Naukowo-Dydaktyczna została zlikwidowana w roku 2015 z powodu utraty praw autorskich do testów psychologicznych, zaś Pracownia Naukowo-Badawcza pod nową nazwą Pracownia Psychodiagnostyki została włączona w nową strukturę  siedmiu laboratoriów Międzyinstytutowego Centralnego Laboratorium Psychologicznego UKSW.

Copyright © 2020 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach