UKSW

Ocena parametryczna Jednostek Naukowych

Wydział Filozofii Chrześcijańskiej, do którego należy nasz Instytut otrzymał kategorię A w ocenie parametrycznej Jednostek Naukowych. 
W nowej ocenie parametrycznej brano pod uwagę cztery podstawowe kryteria: 
- osiągnięcia naukowe i twórcze, 
- potencjał naukowy, 
- praktyczne efekty działalności naukowej i artystycznej, 
- pozostałe efekty działalności naukowej i artystycznej.
 
W kryterium "osiągnięcia naukowe i twórcze" (ocenie podlegały głównie publikacje naukowe), który stanowi 65% całej oceny, najlepszym wydziałem w swojej grupie okazał się Wydział Filozofii Chrześcijańskiej. 
 
W kryterium "praktyczne efekty działalności naukowej i artystycznej" - Wydział Filozofii Chrześcijańskiej zajął 2 miejsce wśród jednostek w grupie.
Copyright © 2020 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach