POCZTA                      USOS                      APD                       E-LEARNING                      WFCH                      UKSW                     
UKSW

Inkubator PSI | Zapytanie ofertowe BD1

Zapytanie ofertowe nr BD1/PSI/2017 dotyczy prowadzenia warsztatów doskonalących umiejętności zawodowe w zakresie komercyjnych badań społecznych.
 
Warsztaty dla Studentów Instytutu Psychologii UKSW w ramach projektu „Inkubator PSI: modele kompetencyjne studenta psychologii” nr wniosku WND-POWER.03.01.00-00-K428/16-01 realizowanego na Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej UKSW w ramach Działania 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym, Oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.
 
Copyright © 2019 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach