POCZTA                      USOS                      APD                       E-LEARNING                      WFCH                      UKSW                     
UKSW

Publikacja w PeerJ

dr Agnieszka Szymańska opublikowała artykuł w PeerJ, czasopiśmie z Impact Factor = 2.18
 
Szymańska, A., Dobrenko, K. (2017). The ways parents cope with stress in difficult parenting situations: the structural equation modeling approach. PeerJ. DOI: 10.7717/peerj.3384
Copyright © 2019 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach