POCZTA                      USOS                      APD                       E-LEARNING                      WFCH                      UKSW                     
UKSW

Publikacja w PAID

mgr Radosław Rogoza ze współautorami opublikował artykuł w Personality and Individual Differences, czasopiśmie z Impact Factor = 2.005
 
Kowalski, M. Ch., Rogoza, R., Vernon, P. A., Schermer, J. A. (2018). The Dark Triad and the self-presentation variables of socially desireable responding and self-monitoring. Personality and Individual Differences, 120, 234-237. DOI: 10.1016/j.paid.2017.09.007
Copyright © 2019 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach