POCZTA                      USOS                      APD                       E-LEARNING                      WFCH                      UKSW                     
UKSW

Publikacja w IJOP

dr Jarosław Piotrowski oraz dr hab. Magdalena Żemojtel-Piotrowska, prof. UKSW opublikowali artykuł w International Journal of Psychology, czasopiśmie z Impact Factor = 1.867
 
Piotrowski, J., Różycka-Tran, J., Baran, T., Żemojtel-Piotrowska, M. (2019). Zero‐sum thinking as mediator of the relationship of national attitudes with (un)willingness to host refugees in own country. International Journal of Psychology. DOI: 10.1002/ijop.12538
Copyright © 2019 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach