POCZTA                      USOS                      APD                       E-LEARNING                      WFCH                      UKSW                     
UKSW

Książka pod redakcją

Ukazała się książka, redagowana m.in. przez dr hab. Wandę Zagórską, prof. UKSW pt. Chrześcijaństwo wśród religii świata.
 
Fic, L., Mazanka, P., Sakowicz, E., Szuppe, P., Zagórska, W. (red.). (2017). Chrześcijaństwo wśród religii świata. Księga dedykowana Księdzu Profesorowi Tadeuszowi Dajczerowi (1931-2009). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe UKSW.
Copyright © 2019 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach