POCZTA                      USOS                      APD                       E-LEARNING                      WFCH                      UKSW                     
UKSW

Grant 2016-1-LT01-KA203-023220

Projekt INSIDE finansowany przez ERASMUS+ w ramach kategorii strategicznego partnerstwa – KA2 w latach 2016-2018
 
UKSW jest partnerem w projekcie ERASMUS+ Innovative Curriculum for Strong Identities in Diverse Europe (INSIDE). Celem projektu jest poszerzenie wiedzy na temat tożsamości osobowej i stworzenie nowych narzędzi wspierania młodych osób w realizacji zadań związanych z tożsamością. W projekcie biorą udział badacze z pięciu europejskich krajów oraz organizacja z sektora NGO.
 
Obecna sytuacja w Europie stawia szereg wyzwań istotnych dla rozwijającej się tożsamości młodzieży. Trwałe nierówności społeczno-ekonomiczne, fragmentaryzacja społeczno-kulturowa i niedostatek tolerancji wobec odmiennych punktów widzenia w społeczeństwach europejskich przyczynia się do doświadczania stygmatyzacji i wykluczenia opartych o podstawowe aspekty tożsamości młodzieży, takie jak pochodzenie etniczne, religia, klasa społeczna, płeć, orientacja seksualna czy zdolności. Obecna sytuacja geopolityczna z dużą liczbą uchodźców i migracji międzynarodowych na terenie Europy tworzy kontekst, w którym zadania tożsamościowe, z jakimi mierzą się młodzi ludzie stają się jeszcze bardziej wyraziste.
 
W odpowiedzi na takie wyzwania członkowie zespołu realizującego projekt INSIDE z jednej strony przedstawią najnowsze wyniki badań, a z drugiej stworzą innowacyjne narzędzia edukacyjne dotyczące tożsamości młodzieży. Wypracowane materiały będą odpowiednie zarówno dla kształcenia uniwersyteckiego jak i nauczania nieformalnego.
W szczególności wśród efektów projektu znajdą się:
1) program intensywnego kursu dla studentów dotyczącego rozwoju tożsamości młodzieży,
2) kompendium artykułów na temat badań nad tożsamością i praktyk stosowanych w pracy z młodzieżą oraz
3) otwarte zasoby edukacyjne na temat wsparcia młodzieży mierzącej się z wyzwaniami związanymi z tożsamością.
 
Projekt jest realizowany przez Uniwersytet Michała Römera (koordynator projektu, Litwa), we współpracy z Uniwersytetem w Bolonii (Włochy), Uniwerytetem Babes-Bolyai (Rumunia), Uniwersytetem w Bordeaux (Francja), Uniwersytetem Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (Polska) i Stowarzyszeniem Młodzieży Tolerancyjnej (ang. Tolerant Youth Association, Litwa). W skład polskiego zespołu wchodzą: dr hab. Jan Cieciuch, prof. UKSW (kierownik), dr Włodzimierz Strus, mgr Maria Kłym-Guba, mgr Ewa Topolewska-Siedzik oraz mgr Klaudia Ponikiewska.
 
Wyjazd naukowy dla Studentów do Rumunii
 
Copyright © 2018 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach