POCZTA                      USOS                      APD                       E-LEARNING                      WFCH                      UKSW                     
UKSW

Kontakt | Deinstytucjonalizacja szansą na dobrą zmianę - projekt zintegrowany. Dzielnica Bielany m.st. Warszawa

 
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie jest liderem projektu
„Deinstytucjonalizacja szansą na dobrą zmianę - projekt zintegrowany. Dzielnica Bielany m.st. Warszawa”
(nr projektu: POWR.04.01.00-00-D207/17)
 
Kontakt
Ośrodek Projektowy Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej 
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
ul. Wóycickiego 1/3 bud. 23 pok. 307
telefon: (22) 561 89 89 
kierownik projektu: Małgorzata Łyciuk-Bzdyra
Copyright © 2019 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach