Publikacje | dr Krzysztof Stanisławski

DR KRZYSZTOF STANISŁAWSKI


ul. Wóycickiego 1/3, budynek 14
01-938 Warszawa
pokój 1452
e mail: k.stanislawski@uksw.edu.pl

Zainteresowania badawcze

Możliwości integracji modeli i koncepcji w psychologii stresu oraz psychologii osobowości. Poszukiwania wymiarów percepcji stresu w nawiązaniu do teorii Lazarusa, przy jednoczesnym uwzględnieniu perspektyw Cannona i Pankseppa. Synteza konstruktów radzenia sobie wywodzących się z różnych tradycji teoretycznych w modelu kołowym. Modele strukturalne osobowości i radzenia sobie oraz ich korelaty procesualne. Psychologiczne uwarunkowania różnic międzykulturowych w poziomie zdrowia i wybranych aspektach funkcjonowania społeczeństw.

Aktualnie pełnione funkcje

Pozostałe informacje oraz przebieg kariery naukowej można pobrać tutaj

Dydaktyka | Publikacje | Projekty badawcze | Konferencje

PUBLIKACJE
  • Stanisławski, K., Cieciuch, J., Strus, W. (2021). Ellipse rather than a circumplex: A systematic test of various circumplexes of emotions. Personality and Individual Differences181, artykuł 111052. 
    https://doi.org/10.1016/j.paid.2021.111052
  • Stanisławski, K. (2019). The Coping Circumplex Model: An Integrative Model of the Structure of Coping With Stress. Frontiers in Psychology, 10(694), 1-23. DOI: 10.3389/fpsyg.2019.00694
  • Stanisławski, K., Strus, W., Cieciuch, J. (2017). Polska adaptacja kwestionariusza CSIE Locke’a do pomiaru poczucia skuteczności interpersonalnej i jego osobowościowe korelaty. Studia Psychologica, 17(2), 89-115. DOI: 10.21697/sp.2017.17.2.05
  • Stanisławski, K. (2014). Wpływ stresu na emocje i motywacje. Badania quasi-eksperymentalne. W: E. Topolewska, S. Skrzek, E. Skimina (red.), Młoda psychologia t. 2. (s. 9-29). Warszawa: Liberi Libri.
  • Stanisławski, K. (2012). Prace nad polską adaptacją kwestionariusza kompetencji interpersonalnych CSIE Locke’a. W: E. Drop, M. Maćkiewicz (red.), Młoda psychologia t. 1 (s. 133-147). Warszawa: Liberi Libri.

 

Copyright © 2022 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach