Konferencje | dr Krzysztof Stanisławski

DR KRZYSZTOF STANISŁAWSKI


ul. Wóycickiego 1/3, budynek 14
01-938 Warszawa
pokój 1452
e mail: k.stanislawski@uksw.edu.pl

Zainteresowania badawcze

Możliwości integracji modeli i koncepcji w psychologii stresu oraz psychologii osobowości. Poszukiwania wymiarów percepcji stresu w nawiązaniu do teorii Lazarusa, przy jednoczesnym uwzględnieniu perspektyw Cannona i Pankseppa. Synteza konstruktów radzenia sobie wywodzących się z różnych tradycji teoretycznych w modelu kołowym. Modele strukturalne osobowości i radzenia sobie oraz ich korelaty procesualne. Psychologiczne uwarunkowania różnic międzykulturowych w poziomie zdrowia i wybranych aspektach funkcjonowania społeczeństw.

Aktualnie pełnione funkcje

Pozostałe informacje oraz przebieg kariery naukowej można pobrać tutaj

Dydaktyka | Publikacje | Projekty badawcze | Konferencje

KONFERENCJE
  • Stanisławski, K. (2018). The Coping Circumplex Model: An Integrative Model of the Structure of Coping with Stress. Referat na 39th International Conference of the Stress and Anxiety Research Society, Lublin.
  • Stanisławski, K. (2014). Kołowy model radzenia sobie ze stresem. Struktura radzenia sobie w późnej adolescencji i wczesnej dorosłości. Referat na XXIII Ogólnopolskiej Konferencji Psychologii Rozwojowej, Lublin.
  • Stanisławski, K. (2014). Kołowy model radzenia sobie ze stresem. Badania pilotażowe. Referat na Sympozjum Tematycznym „Osobowość” Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Studentów i Doktorantów „Młoda Psychologia”, Warszawa.
  • Stanisławski, K., Cieciuch, J. (2014). Związek preferencji wartości w krajach europejskich ze średnią długością życia ich mieszkańców. Referat na XXXV Zjeździe Naukowym Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Bydgoszcz.
  • Stanisławski, K. (2013). Koło wartości Schwartza a koła afektu Yik: quasi-eksperyment w sytuacji stresu. Referat na II Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Studentów i Doktorantów „Młoda Psychologia”, Warszawa.
  • Stanisławski, K. (2013). Kompetencje społeczne a Wielka Piątka cech osobowości i preferowane wartości. Referat na II Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Studentów i Doktorantów „Młoda Psychologia”, Warszawa.
  • Stanisławski, K., Cieciuch, J., Strus, W., Rowiński, T. (2013). Polish version of Circumplex Scales of Interpersonal Efficacy (CSIE). Poster na European Conference on Psychology Assessment, Donostia-San Sebastian, Spain.
  • Stanisławski, K. (2012). Funkcjonowanie w diadach i poziom kompetencji społecznych a preferencja wartości. Referat na I Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Studentów i Doktorantów „Młoda Psychologia”, Warszawa.
Prowadzone sesje
  • Sympozjum Tematyczne „Osobowość” Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Studentów i Doktorantów „Młoda Psychologia” (2014), sesja „Wokół Modelu Wielkiej Piątki”, Warszawa.

 

Copyright © 2022 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach