Projekty badawcze | dr Ewa Skimina

DR EWA SKIMINA


ul. Wóycickiego 1/3, budynek 14
01-938 Warszawa
pokój 1452
e mail: e.skimina@uksw.edu.pl

Zainteresowania badawcze

Psychologia osobowości, w szczególności relacje między cechami osobowości i wartościami a codziennym zachowaniem. Cechy osobowości i wartości jako dyspozycje i stany. Wykorzystanie experience sampling method (ESM) w badaniach nad osobowością.

Aktualnie pełnione funkcje

Pozostałe informacje oraz przebieg kariery naukowej można pobrać tutaj

Dydaktyka | Publikacje | Projekty badawcze | Konferencje

PROJEKTY BADAWCZE
  • Grant NCN Opus w 2020. Tytuł projektu: Ocena wartości i kosztów dzieci z perspektywy cyklu życia. Kierownik projektu: dr Monika Mynarska. Nr projektu: 2015/17/B/HS4/02086. Forma współpracy: wykonawca.
  • Grant NCN Opus od 2019 (w trakcie). Tytuł projektu: Dynamika emocji i regulacja emocji w zaburzeniu osobowości borderline i anoreksji. Badanie metodą pobierania próbek doświadczenia (ESM) i metodą funkcjonalnego obrazowania rezonansem magnetycznym (fMRI). Kierownik projektu: dr hab. n. med. Katarzyna Kucharska, prof. UKSW. Nr projektu: 2019/33/B/HS6/03009. Forma współpracy: członek zespołu.
  • Projekt Partnerstwa Strategicznego ERASMUS+ od 2019 (w trakcie). Tytuł projektu: Developing a Graduate Employability Skills App (GES App). Kierownik polskiego zespołu: dr Ewa Topolewska-Siedzik. Nr projektu: 2019-1-UK01-KA203-062146. Forma współpracy: członek zespołu.
  • Grant MEN od 2018 (w trakcie). Tytuł projektu: Opracowanie i upowszechnianie narzędzi diagnostycznych wspierających pomoc psychologiczno-pedagogiczną – obszar osobowościowy. Kierownik projektu: dr hab. Jan Cieciuch, prof. UKSW. Nr projektu: POWR.02.10.00-00-9003/17. Forma współpracy: członek zespołu.
  • Grant MEN od 2018 (w trakcie). Tytuł projektu: Opracowanie i upowszechnianie narzędzi diagnostycznych wspierających pomoc psychologiczno-pedagogiczną – obszar emocjonalno-społeczny. Kierownik projektu: dr hab. Jan Cieciuch, prof. UKSW. Nr projektu: POWR.02.10.00-00-9004/17. Forma współpracy: członek zespołu.
  • Grant NCBiR w latach 2018–2019. Tytuł projektu: Inkubator PSI: modele kompetencyjne studenta psychologii. Kierownik projektu: mgr Monika Gregorczuk. Nr projektu: POWR.03.01.00-00-K428/16-01. Forma współpracy: wykonawca (nauczyciel).
  • Grant NCN Etiuda w latach 2018–2019. Tytuł projektu: Cechy osobowości i preferowane wartości na różnych poziomach ich hierarchicznej struktury a codzienne zachowanie. Nr grantu: 2018/28/T/HS6/00224. Kierownik projektu.
  • Projekt w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w latach 2017–2019. Tytuł projektu: Innowacyjne narzędzie diagnozy indywidualnych kompetencji równoważenia życia zawodowego i rodzinnego. Kierownik projektu: ks. prof. dr hab. Mieczysław Ozorowski. Numer projektu: POWR.04.03.00-00-W181/16. Forma współpracy: członek zespołu eksperckiego.
  • Grant NCN Harmonia w latach 2015–2018. Tytuł projektu: System wartości w działaniu. Poszukiwanie dynamicznego modelu relacji między wartościami i zachowaniem w kontekście społecznym. Kierownik projektu: dr hab. Jan Cieciuch, prof. UKSW. Nr grantu: 2014/14/M/HS6/00919. Forma współpracy: członek zespołu.

 

Copyright © 2022 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach