Konferencje | dr Ewa Skimina

DR EWA SKIMINA


ul. Wóycickiego 1/3, budynek 14
01-938 Warszawa
pokój 1452
e mail: e.skimina@uksw.edu.pl

Zainteresowania badawcze

Psychologia osobowości, w szczególności relacje między cechami osobowości i wartościami a codziennym zachowaniem. Cechy osobowości i wartości jako dyspozycje i stany. Wykorzystanie experience sampling method (ESM) w badaniach nad osobowością.

Aktualnie pełnione funkcje

Pozostałe informacje oraz przebieg kariery naukowej można pobrać tutaj

Dydaktyka | Publikacje | Projekty badawcze | Konferencje

KONFERENCJE
Międzynarodowe
 • Kwiatkowska, K., Mynarska, M., Skimina, E. (2020, wrzesień). How to explain the relationship between religiosity and childbearing desire? Childbearing motivation among Polish adolescents. Plakat na the 17th Conference of European Association for Research on Adolescents EARA 2020, Porto, Portugalia.
 • Skimina, E., Cieciuch, J. (2019, lipiec). Personality metatraits and higher-order values predict everyday activities. Referat na the Conference of the International Society for the Study of Individual Differences (ISSID 2019), Florencja, Włochy.
 • Skimina, E., Cieciuch, J. (2018, lipiec). Behavioral signatures of values in real-time self-report. Referat na European Conference on Personality, Zadar, Chorwacja.
 • Cieciuch, J., Skimina, E., Schwartz, S. H., Davidov, E., Algesheimer, R. (2018, lipiec). Value-traits and value-states: The same circular structure but different hierarchies. Referat na 24th Congress of the International Association for Cross Cultural Psychology, Guelph, Kanada.
 • Skimina, E., Cieciuch, J. (2018, kwiecień). We value self-enhancement more than we think: Reports from research on the circular model of personal values. Referat na International Conference "Between narcissism and entitlement: Self-enhancement in a cross-cultural perspective", Warszawa.
 • Skimina, E., Cieciuch, J. (2017, czerwiec). Using experience sampling method to measure expressions of personal values in behavior. Plakat na 5th Biennial Conference of the Society for Ambulatory Assessment, Esch-sur-Alzette, Luksemburg.
 • Skimina, E., Cieciuch, J., Strus, W. (2017, lipiec). How personality traits and personal values are related to behavior at different levels of hierarchy. Referat na the Conference of the International Society for the Study of Individual Differences (ISSID 2017), Warszawa.
 • Skimina, E., Cieciuch, J., Strus, W. (2016, lipiec). Higher-order factors of behavioral acts: motivational and personality meaning. Referat na konferencji „Motivation and Social Perception”, Gdańsk.
 • Skimina, E., Cieciuch, J. (2016, maj). How to measure relations between personal values and behavior using experience sampling methods. Plakat na konferencji „Measuring Behavior”, Dublin, Irlandia.
Polskie
 • Skimina, E., Cieciuch, J. (2019, wrzesień). Poczucie autonomii w codziennych zachowaniach a wartości i dobrostan. Referat na XVI Zjeździe Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej, Poznań.
 • Skimina, E., Skoczeń, I. (2018, listopad). Proces równoważenia życia zawodowego i rodzinnego oraz jego predyktory. Referat na Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Równoważenie życia rodzinnego i zawodowego w kontekście diagnozy i poradnictwa”, Warszawa.
 • Skimina, E., Cieciuch, J. (2018, wrzesień). Wartości jako stany a zmienne sytuacyjne. Referat na XV Zjeździe Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej, Lublin.
 • Kurtyka-Chałas, J., Skoczeń, I., Skimina, E. (2018, lipiec). Znaczenie indywidualnych kompetencji człowieka w równoważeniu życia zawodowego i rodzinnego; prezentacja innowacyjnej metody pomiaru. Referat na III Konferencji Psychologii Pozytywnej, Warszawa.
 • Skoczeń, I., Skimina, E. (2018, czerwiec). Analizy mediacji w badaniach longitudinalnych: możliwości i wyzwania. Referat na 27 Ogólnopolskiej Konferencji Psychologii Rozwojowej, Kamień Śląski.
 • Kurtyka-Chałas, J., Skoczeń, I., Skimina, E. (2017, listopad). Równoważenie życia zawodowego i rodzinnego a wychowanie dziecka. Referat na Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Wsparcie rozwoju i wychowania dziecka w rodzinie. Aspekty interdyscyplinarne, Warszawa.
 • Skimina, E., Cieciuch, J., Strus, W. (2017, wrzesień). Wielka Piątka vs Wielka Szóstka a codzienne zachowania. Referat na 36 Kongresie Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Gdańsk.
 • Skimina, E., Cieciuch, J. (2016, wrzesień). Czy wartości mediują zależność między cechami osobowości a zachowaniem? Referat na XIII Zjeździe Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej, Wrocław.
 • Skimina, E., Cieciuch, J. (2016, czerwiec). Przejawy systemu wartości w codziennym zachowaniu młodzieży – wyniki badania pilotażowego. Referat na XXV Ogólnopolskiej Konferencji Psychologii Rozwojowej, Kraków.
 • Skimina, E., Strus, W., Rowiński, T. (2015, czerwiec). Zróżnicowanie zachowań celowych ze względu na stadium rozwojowe. Referat na XXIV Ogólnopolskiej Konferencji Psychologii Rozwojowej, Warszawa.
 • Skimina, E. (2015, styczeń). Pomiar zachowania w psychologii – prezentacja narzędzia kwestionariuszowego. Referat na V Ogólnopolskiej Studencko-Doktoranckiej Konferencji Naukowej "Psychodebiuty", Kraków.
 • Skimina, E. (2014, grudzień). Próby samobójcze u osób z zaburzeniami odżywiania się – częstość występowania i zmienne współwystępujące. Referat na I Sympozjum o Zaburzeniach Odżywiania Się „Rozumienie życia i śmierci przez osoby z zaburzeniami odżywiania się", Warszawa.
 • Topolewska, E., Skimina, E., Strus, W., Cieciuch, J., Rowiński, T. (2014, wrzesień). Kwestionariusze do pomiaru Wielkiej Piątki w ujęciu leksykalnym: IPIP-BFM-20 oraz IPIP-BFM-50. Referat na 35 Zjeździe Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Bydgoszcz.
 • Skimina, E. (2014, kwiecień). Ja cielesne kobiet chorujących na zaburzenia odżywiania się i możliwość wykorzystania jogi w jego terapii. Referat na I Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej "Wokół Ciała", Poznań.
 • Skimina, E., Topolewska, E. (2014, luty). IPIP-BFM-20 – krótki kwestionariusz do pomiaru pięciu cech osobowości w ujęciu leksykalnym. Referat na Sympozjum Tematycznym „Osobowość", Warszawa.
 • Skimina, E. (2013, maj). Struktura czynnikowa polskiej adaptacji kwestionariusza IPIP-ORAIS. Referat na II Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Studentów i Doktorantów "Młoda Psychologia", Warszawa.
 • Skimina, E., Koza, A., Stasiak, A., Jakubowska, M. (2013, maj). Inwentarz Zdrowie i uroda jako część Baterii Inwentarzy Behawioralnych. Referat na II Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Studentów i Doktorantów „Młoda Psychologia", Warszawa.
 • Żebrowska, M., Twardo, A., Topolewska, E., Skimina, E. (2013, maj). Czy kwestionariusz osobowości musi być bardzo długi. Wykorzystanie IPIP-B5-SF w badaniach osobowościowych uwarunkowań stylów tożsamości Berzonsky’ego. Referat na II Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Studentów i Doktorantów „Młoda Psychologia", Warszawa.
 • Skimina, E., Libicka, J. (2012, maj). Obraz siebie i doświadczanie własnego ciała u młodych kobiet z zaburzeniami odżywiania. Referat na I Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Studentów i Doktorantów „Młoda Psychologia", Warszawa.
 • Skimina, E., Świtalski, A. (2012, maj). Polska adaptacja kwestionariusza ORAIS L. R. Goldberga. Referat na I Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Studentów i Doktorantów „Młoda Psychologia", Warszawa.
 • Skimina, E., Dąbrowska, P., Świtalski, A. (2011, wrzesień). Kliniczne zastosowanie Goldbergowskiego Koła sumienności i stabilności emocjonalnej. Referat na Zjeździe Psychologicznych Kół Naukowych, Katowice.

 

Copyright © 2022 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach