UKSW

Publikacje | dr Jolanta Rytel

DR JOLANTA RYTEL

ul. Wóycickiego 1/3, budynek 14
01-938 Warszawa
pokój 1410

e mail: j.rytel@uksw.edu.pl

Zainteresowania badawcze

Psycholingwistyka ogólna i rozwojowa:
 • Kompetencja językowa i kompetencja pragmatyczna - przejawy
  i rozwój;
 • Społeczno-sytuacyjne uwarunkowania dyskursu dziecięcego;
 • Narracja, argumentacja a dziecięce teorie umysłu;
 • Pejzaż akcji i pejzaż świadomości w opowiadaniach dziecięcych;
 • Rozwój kompetencji argumentacyjnej.
Metodologia badań i modele statystycznej analizy danych:
 • Zastosowania i ograniczenia metod wielozmiennowych a specyfika badań psychologicznych.

Aktualnie pełnione funkcje

Pozostałe informacje oraz przebieg kariery naukowej można pobrać tutaj

Dydaktyka | Publikacje | Projekty badawcze | Konferencje

PUBLIKACJE
Książki
 • Aranowska E., Rytel J., Szymańska, A. (2015). Kwestionariusz Agresji Bussa-Perry'ego: Trafność, rzetelność i normy. Warszawa: Instytut AMITY.
 • Rytel, J. (2012). Reaching an agreement: Argumentation in narrative preschoolers’ discourse. Warszawa: Wydawnictwa UKSW.
Rozdziały w książkach
 • Rytel, J. (2011). Płeć a argumentowanie w narracyjnym dyskursie dziecięcym. W: E. Dryll, A. Cierpka (red.), Psychologia narracyjna. Tożsamość, dialogowość, pogranicza. (s. 77-97). Warszawa: ENETEIA.
 • Aranowska, E., Rytel, J. (2011). Psychometrical properties of The Buss-Perry Agression Questionnnaire. W: J. F. Terelak, Z. Majchrzyk (red.), Psychology of aggression: Selected issues (s. 217-243). Warszawa: Wydawnictwa UKSW.
 • Rytel, J. (2010). Argumentacja i narracja - pejzaż świadomości w opowiadaniach dziecięcych. W: J. Nijakowska (red.), Interdyscyplinarne studia nad świadomością i przetwarzaniem językowym (s. 159-180). Warszawa: TERTIUM.
 • Aranowska, E., Rytel, J. (2009). Values Determining Social Skills in Adolescents Addicted to Alcohol. W: W. Zagórska, J. Cieciuch, D. Buksik (red.), Axiological aspects of development in youth (s. 99-129). Warszawa: Wydawnictwa UKSW.
 • Rytel, J. (2008). Monolog, dialog, polifonia – pragmatyka narracji dziecięcej. W: B. Janusz, K. Gdowska, B. de Barbaro (red.), Narracja: teoria i praktyka (s. 265-284). Kraków: Wydawnictwa Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 • Rytel, J. (2006). Argumentacja dziecięca na przykładzie dyskursu narracyjnego. W: E. Aranowska, M. Łukasiak-Goszczyńska (red.), Człowiek wobec wyznań i dylematów współczesności (s. 300-324). Warszawa: Scholar.
 • Rytel, J. (2005). Is disagreement necessary? Argumentation in preschoolers’ narrative discourse. W: B. Bokus (red.), Studies in the psychology of child language (s. 313-327). Warszawa: Matrix.
 • Rytel, J. (2002). Tradycja retoryczna jako źródło badań nad argumentacją: retoryka i logika. W: A. Grochowska (red.), Wokół psychologii osobowości (s. 37-55). Warszawa: Wydawnictwo UKSW.
 • Rytel, J. (1992). Pragmatyka negacji u dzieci w wieku przedszkolnym. W: B. Bokus & M. Haman (red.), Z badań nad kompetencją komunikacyjną dzieci (s. 165-179). Warszawa: Energeia.
Artykuły
 • Mynarska, M., Rytel, J. (2020). Fertility Desires of Childless Poles: Which Childbearing Motives Matter for Men and Women? Journal of Family Issues, 41(1), 7-32. DOI: 10.1177/0192513X19868257
 • Mynarska, M., Rytel, J. (2018). From motives through desires to intentions: investigating the reproductive choices of childless men and women in Poland. Journal of Biosocial Science, 50(3): 421-433. DOI: 10.1017/S0021932017000190
 • Rytel, J. (2016). Definiowanie przez uczniów znaczenia terminów „argument” i „kontrargument”. Zagadnienia Naukoznawstwa, 3(209), 405-416.
 • Szymanek, K., Budzyńska, K., Czelakowski, J., Drukier, A., Grabowski, A., Kacprzak, M., Konat, B., Koszowy, M., Lewiński, P., Łupkowski, P., Magdziak, M., Paździora, M., Pogonowski, J., Ryszka-Kurczab, M., Rytel, J., Selinger, M., Skowron, B., Trzecieniecka-Schneider, I., Urbański, M., Wieczorek, K. A., Żyluk, N. (2016). Co to jest dobry argument? Metoda dyskursu eksperckiego w badaniach nad argumentacją. Zagadnienia Naukoznawstwa, 3 (209), 313-330.
 • Mynarska, M., Rytel, J. (2014). Pomiar motywacji do posiadania dzieci wśród osób bezdzietnych. Polska adaptacja Kwestionariusza Motywów Rodzicielskich. Polskie Forum Psychologiczne, 19(4), 522-543.
 • Rytel, J. (2014). The nature and development of argumentative skills in children: Current research. Res Rhetorica, 1(1), 15-26.
 • Rytel, J. (2014). Are neural substrates of language and communication distinct? Psychology of Language and Communication, 18(2), 178-189.
 • Budzynska, K., Araszkiewicz, M., Bogołębska, B., Cap, P., Ciecierski, T., Debowska-Kozlowska, K., Dunin- Kęplicz, Dziubiński, M., Federowicz, M., Gomolińska, A., Grabowski, A., Hołówka, T., Jochemczyk, Ł., Kacprzak, M., Kawalec, P., Kielar, M., Kisielewicz, A., Koszowy, M., Kublikowski, R., Kulicki, P., Kuzio, A.,  Lewiński, P., Lichański, J. Z., Malinowski, J., Marciszewski, W., Nieznański, E., Pietrzak, J., Pogonowski, J., Puczyłowski, T. A., Rytel, J., Sawicka, A., Selinger, M., Skowron, A., Skulska, J., Smolak, M., Sokół, M., Sowińska, A., Stalmaszczyk, P., Stawecki, T., Stepaniuk, J., Strachocka, A.,  Suchoń, W., Szymanek, K., Tomczyk, J., Trypuz, R., Trzęścicki, K., Urbański, M., Wasilewska-Kamińska, E., Wieczorek, K., Witek, M., Wybraniec-Skardowska, U., Yaskorska, O., Załęska, M., Zdanowski, K., Żurek, T. (2014). The Polish School of Argumentation: A Manifesto. Argumentation, 28(3), 267-282.
 • Aranowska, E., Rytel, J. (2013). Kontrowersje wokół rzetelności jako pojęcia psychometrycznego. Przegląd Psychologiczny, 56(1), 29-43.
 • Rytel, J. (2013). Niezgodne stanowiska w dziecięcym dyskursie narracyjnym. Rozprawy Humanistyczne, 14, 247-262.
 • Aranowska, E., Rytel, J. (2012). Struktura czynnikowa Kwestionariusza Agresji Bussa i Perry’ego w populacji polskiej. Studia Psychologica,12(2), 135-151.
 • Rytel, J. (2011). Różnice w poziomie agresywności polskich kobiet i mężczyzn w różnym wieku. Studia Psychologica, 11, 65-103.
 • Aranowska, E., Rytel, J. (2010). Wielowymiarowa analiza wariancji - MANOVA. Psychologia Społeczna, 5, 2-3(14), 117-141. 
 • Rytel, J. (2009) Arguing for persuading and arguing for exploring. Psychology of Language and Communication, 13(1), 21-38.
 • Rytel, J. (2006). Disagreement in preschoolers’ narrative discourse. Psychology of Language and Communication, 10(1), 21-44.
 • Aranowska, E., Rytel, J. (2000). Nowe ujęcie problematyki mocy testów statystycznych. Przegląd Psychologiczny, 43(1), 29-38.
 • Rytel, J. (1997). Logical patterns and negation in preschoolers’ discourse. Psychology of Language and Communication, 1(1), 65-74.
 • Aranowska, E., Rytel, J. (1997). Model analizy niesymetrycznych relacji danych - DEDICOM. Przegląd Psychologiczny, 40(3/4), 261-265.
 • Aranowska, E., Rytel, J. (1997). Istotność statystyczna - co to naprawdę znaczy? Przegląd Psychologiczny, 40(3/4), 249-260.
 • Rytel, J. (1996). Resolution of conflicting opinions in prescholers’ narrative discourse. Polish Psychological Bulletin, 27(3), 273-280.
 • Aranowska, E., Rytel, J. (1996). Statistical significance - what does it really mean? Polish Psychological Bulletin, 27(3), 263-272.
 • Rytel, J. (1995). Argumentacja w dyskursie narracyjnym dzieci w wieku przedszkolnym. Metoda i wstępne wyniki badań. Przegląd Psychologiczny, 38(3/4), 441-457.
 • Aranowska, E., Rytel, J. (1994). Metodologiczne problemy psychologii poznawczej. Przegląd Psychologiczny, 37(1/2), 149-175.
 • Aranowska, E., Rytel, J. (1993). Wprowadzenie do analizy trendów jako metody badania dynamizmu zjawisk psychologicznych. Psychologia Matematyczna, 5, 23-43.

Prace o charakterze przeglądowym

 • Rytel, J. (1999). Przegląd zawartości czasopisma Educational and Psychological Measurement (A Quarterly Journal Devoted To The Development And Application Of Measures Of Individual Differences), rocznik 1997, 57, 1-6, 1054. Psychologia Wychowawcza, 56(2), 176-180.
 • Rytel, J. (1997). Przegląd zawartości czasopisma Educational and Psychological Measurement (A Quarterly Journal Devoted To The Development And Application Of Measures Of Individual Differences), rocznik 1996, 56, 1-6, 1054. Psychologia Wychowawcza, 54(5), 454-460.
 • Rytel, J. (1997). Przegląd zawartości czasopisma Educational and Psychological Measurement (A Quarterly Journal Devoted To The Development And Application Of Measures Of Individual Differences), rocznik 1995, 55, 1-6, 1055. Psychologia Wychowawcza, 54(4), 364-369.
 • Rytel, J. (1997). Przegląd zawartości czasopisma Educational and Psychological Measurement (A Quarterly Journal Devoted To The Development And Application Of Measures Of Individual Differences), rocznik 1994, 54, 1-4, 1056. Psychologia Wychowawcza, 54(2), 184-189.
 • Rytel, J. (1997). Przegląd zawartości czasopisma Journal of Memory and Language, rocznik 1994, 33, 1-6, 849. Psychologia Wychowawcza, 54(1), 72-76.
 • Rytel, J. (1996). Przegląd zawartości czasopisma Educational and Psychological Measurement (A Quarterly Journal Devoted To The Development And Application Of Measures Of Individual Differences), rocznik 1993,  53, 1-4, 864. Psychologia Wychowawcza, 553(2), 177-182.
 • Rytel, J. (1995). Przegląd zawartości czasopisma Journal of Memory and Language, rocznik 1993, 32, 1-6, 845. Psychologia Wychowawcza, 52(4), 367-371.

Prace redakcyjne

 • Rytel, J., Szutrowa, T. (1995). Testowanie a ocena kliniczna. Wybrane problemy, t. 6, Warszawa.
 • Rytel, J., Szutrowa, T. (1994). Kwestionariusze w diagnostyce psychologicznej i badaniach naukowych, t. 5, Warszawa.
 • Rytel, J., Szutrowa, T. (1992). Współczesne techniki badawcze w psychologii klinicznej, t. 4, Warszawa.

 

Copyright © 2021 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach