UKSW

Konferencje | dr Jolanta Rytel

DR JOLANTA RYTEL

ul. Wóycickiego 1/3, budynek 14
01-938 Warszawa
pokój 1410

e mail: j.rytel@uksw.edu.pl

Zainteresowania badawcze

Psycholingwistyka ogólna i rozwojowa:
 • Kompetencja językowa i kompetencja pragmatyczna - przejawy
  i rozwój;
 • Społeczno-sytuacyjne uwarunkowania dyskursu dziecięcego;
 • Narracja, argumentacja a dziecięce teorie umysłu;
 • Pejzaż akcji i pejzaż świadomości w opowiadaniach dziecięcych;
 • Rozwój kompetencji argumentacyjnej.
Metodologia badań i modele statystycznej analizy danych:
 • Zastosowania i ograniczenia metod wielozmiennowych a specyfika badań psychologicznych.

Aktualnie pełnione funkcje

Pozostałe informacje oraz przebieg kariery naukowej można pobrać tutaj

Dydaktyka | Publikacje | Projekty badawcze | Konferencje

KONFERENCJE
 • Rytel, J., Mynarska, M. (2016). What Is So Scary About Having Children? A Mixed-Methods Study on Voluntary Childlessness in Poland. Referat wygłoszony na Ogólnoeuropejskiej Konferencji Ludnościowej (European Population Conference) "Demographic Change and Policy Implications”, Mainz, Germany, 31.08-3.09.2016.
 • Rytel, J. (2016). Argumentacja jako język nauki: Do czego służą argumenty i kontrargumenty?  Referat wygłoszony na XXV Jubileuszowej Ogólnopolskiej Konferencji Psychologii Rozwojowej „Rozwój przez edukację w biegu życia: obszary nadal nierozpoznane”, Kraków, 16-18.06.2016.
 • Rytel, J. (2015). „Słowo, które potrafi przekonać”: Co uczniowie wiedzą na temat znaczenia terminów „argument” i „kontrargument”. Referat wygłoszony na 13-tej Konferencji ArgDiaP „Siła argumentu: racja, przekonanie, konsensus". Wrocław, 20-21.11.2015.
 • Rytel, J. (2015). Problemy związane z analizą danych porządkowych w modelach równań strukturalnych. Referat wygłoszony na XXIV Ogólnopolskiej Konferencji Psychologii Rozwojowej, Warszawa, 1-3.06.2015.
 • Rytel, J. (2014). Problemy z trafnością: czym jest trafność i jak powinno się ją ustalać? Referat wygłoszony na XXXV Zjeździe Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Bydgoszcz.
 • Rytel, J., Mynarska, M. (2014). A structure of childbearing motivation. Plakat zaprezentowany na Ogólnoeuropejskiej Konferencji Ludnościowej (European Population Conference), Węgry, Budapeszt.
 • Rytel, J. (2013). Funkcje argumentowania w dziecięcym dyskursie narracyjnym. Referat wygłoszony na 11-tej Konferencji ArgDiaP „Polska Szkoła Argumentacji”, Warszawa.
 • Mynarska, M., Rytel, J. (2013).Childbearing and childlessness: Motives, desires and intentions. Referat wygłoszony na XI Konferencji Młodych Demografów, Kraków.
 • Rytel, J. (2013). Czy agresywność zmienia się wraz z wiekiem? Różnice w poziomie agresywności kobiet i mężczyzn. Referat wygłoszony na XXII Ogólnopolskiej Konferencji Psychologii Rozwojowej, Gdańsk.
 • Mynarska, M., Rytel, J. (2013). Polska adaptacja Kwestionariusza Motywów Rodzicielskich Warrena Millera. Referat wygłoszony na XXII Ogólnopolskiej Konferencji Psychologii Rozwojowej, Gdańsk.
 • Rytel, J. (2011). Argumentacja,narracja i dziecięce teorie umysłu. Referat wygłoszony na XX Jubileuszowej Ogólnopolskiej Konferencji Psychologii Rozwojowej  "Wiedza o rozwoju w poznawaniu człowieka", Kraków.
 • Rytel, J. (2010). "Nie, tak nie było" - Sposoby wyrażania odmiennych stanowisk w dyskursie narracyjnym dzieci w wieku przedszkolnym. Referat wygłoszony na konferencji: JĘZYK-POZNANIE-ZACHOWANIE, Łódź. 
 • Rytel, J. (2009). Płeć a argumentowanie w narracyjnym dyskursie dziecięcym. Referat wygłoszony na VI Konferencji Narracyjnej, Warszawa.
 • Aranowska, E., Rytel, J. (2009). Psychometryczne własności popularnych testów do badania agresji. Referat wygłoszony na Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej "Agresja dzieci i młodzieży - od przemocy wirtualnej do zbrodni", Warszawa.
 • Rytel, J. (2008). Argumentacja i narracja – pejzaż świadomości w opowiadaniach dziecięcych. Referat wygłoszony na konferencji JĘZYK – POZNANIE – ZACHOWANIE, Łódź.
 • Radoszewska, J., Rytel, J. (2008). Kim jestem? Poczucie tożsamości dziecka otyłego w wieku preadolescencji. Referat wygłoszony na VII Konferencji Naukowej - Postępy w ocenie zaburzeń rozwoju fizycznego: Niedobór wzrostu w przewlekłych zapaleniach stawów, Warszawa.
 • Rytel, J. (2005). Monolog, dialog, polifonia – pragmatyka narracji dziecięcej. Referat wygłoszony na IV Konferencji Narracyjnej, Kraków.
 • Radoszewska, J., Rytel, J., Karpińska, M. (2005). Treściowa specyfika poczucia tożsamości i psychiczna reprezentacja matki u dziewcząt z anoreksją i bulimią psychiczną. Plakat zaprezentowany na I Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Psychologii Klinicznej Dziecka, Konstancin-Jeziorna k/Warszawy.
 • Radoszewska, J., Rytel, J., Misiec, M. (2005). Poczucie tożsamości i psychiczna reprezentacja rodzica u dziewcząt otyłych w wieku przedszkolnym. Plakat zaprezentowany na I Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Psychologii Klinicznej Dziecka, Konstancin-Jeziorna k/Warszawy.
 • Aranowska, E., Rytel, J. (1999). Konieczność uwzględniania w badaniach psychologicznych błędu III rodzaju i związków między błędami. Referat wygłoszony na XXX Zjeździe Naukowym Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Warszawa.
 • Aranowska, E., Rytel, J. (1996). Kierunkowa analiza składowych. Nowa metoda analizy danych preferencyjnych. Referat wygłoszony na Ogólnopolskiej Konferencji Metodologicznej, Baranowo.
 • Rytel, J. (1996). Argumentation in preschoolers’ discourse. Referat wygłoszony na VII Międzynarodowym Kongresie Z Badań nad Językiem Dziecka (VII International Congress for the Study of Child Language), Stambuł, Turcja.
 • Aranowska, E., Rytel, J. (1996). Istotność statystyczna - co to naprawdę znaczy? Referat wygłoszony na Ogólnopolskiej Konferencji Metodologicznej, Baranowo.
 • Aranowska, E., Rytel, J. (1993). Metodologiczne problemy psychologii poznawczej. Referat wygłoszony na Ogólnopolskiej Konferencji Metodologicznej, Karpacz.
 • Aranowska, E., Rytel, J. (1992). Serie czasowe jako metoda badania dynamizmu zjawisk psychologicznych. Referat wygłoszony na Ogólnopolskiej Konferencji Metodologicznej, Kazimierz.
 • Rytel, J. (1990). Logical patterns and negation in preschoolers’ discourse. Referat wygłoszony na V Międzynarodowym Kongresie Z Badań nad Językiem Dziecka (V International Congress for the Study of Child Language), Budapeszt, Węgry.
 • Rytel, J. (1990). Jak dzieci mówią „nie”. Pragmatyka negacji u dzieci w wieku przedszkolnym. Referat wygłoszony na XXVII Zjeździe Naukowym Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Łódź.

 

Copyright © 2021 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach