UKSW

Publikacje | dr Tomasz Rowiński

DR TOMASZ ROWIŃSKI


ul. Wóycickiego 1/3, budynek 14
01-938 Warszawa
pokój 1401
e mail: t.rowinski@uksw.edu.pl

Zainteresowania badawcze

Problematyka zaburzeń psychicznych, w tym zwłaszcza zaburzeń osobowości, problematyka zdrowia psychicznego, zagadnienia związane ze strukturą osobowości zdrowej i zaburzonej.

Aktualnie pełnione funkcje

 • Dyrektor Środowiskowego Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży
 • Zastępca Dyrektora Instytutu Psychologii UKSW
 • Adiunkt w Katedrze Psychologii Osobowości

Pozostałe informacje oraz przebieg kariery naukowej można pobrać tutaj

Dydaktyka | Publikacje | Projekty badawcze | Konferencje

PUBLIKACJE
 • Strus, W., Cybis, N., Cieciuch, J., Rowiński, T. (2021). Theoretical framework for the RUNO personality typology based on the Circumplex of Personality Metatraits. Polish Psychological Bulletin52(3), 197–210. 
  https://doi.org/10.24425/ppb.2021.137885
 • Strus, W., Cybis, N., Cieciuch, J., Rowiński, T. (2021). Number and content of personality types across methods and samples: Empirically filling the theoretically developed map of RUNO typology. Polish Psychological Bulletin52(3), 211–226. https://doi.org/10.24425/ppb.2021.137886
 • Nieznański, M., Gasiul, H., Strus, W., Obidziński, M., Kobos, Z., Rowiński, T. (2020). Relationship between self-reported symptoms of fatigue and cognitive performance: Switch cost as a sensitive indicator of fatigue. Psihologijske teme/Psychological Topics, 29, 199-228. DOI: 10.31820/pt.29.2.1
 • Żechowski, C., Cichocka, A., Rowiński, T., Mrozik, K., Kowalska-Dąbrowska, M., Czuma, I. (2018). Style przywiązania a zdrowie psychiczne osób dorosłych w populacji ogólnej - badanie pilotażowe. Psychiatria, 15(4), 193-198.
 • Rowiński, T., Kowalska-Dąbrowska, M., Strus, W., Cieciuch, J., Czuma, I., Żechowski, C., Markon, K. E., Krueger, R. F. (2018). Pomiar patologicznych cech osobowości według DSM-5: polska adaptacja Inwentarza Osobowości PID-5. Część I – podstawy teoretyczne. Psychiatria Polska, 98. DOI: 10.12740/PP/OnlineFirst/86477.
 • Rowiński, T., Kowalska-Dąbrowska, M., Strus, W., Cieciuch, J., Czuma, I., Żechowski, C., Markon, K. E., Krueger, R. F. (2018). Pomiar patologicznych cech osobowości według DSM-5: polska adaptacja Inwentarza Osobowości PID-5. Część II – wyniki empiryczne. Psychiatria Polska, 99. DOI: 10.12740/PP/OnlineFirst/86478.
 • Rowiński, T., Cieciuch, J., Oakland, T. (2014). The Factorial Structure of Four Temperament Styles and Measurement Invariance across Gender and Age Groups. Journal of Psychoeducational Assessment, 32(1), 77-82. DOI: 10.1177/0734282913487045
 • Błachnio, A., Przepiórka, A., Rowiński, T. (2014). Dysfunkcjonalne korzystanie z Internetu - przegląd badań 1995-2011. Psychologia społeczna, 31(4).
 • Strus, W., Cieciuch, J., Rowiński, T. (2014). Circumplex structure of personality traits measured with the IPIP-45AB5C questionnaire in Poland. Personality and Individual Differences, 71, 77–82. DOI: 10.1016/j.paid.2014.07.018
 • Strus, W., Cieciuch, J., Rowiński, T. (2014). The Polish adaptation of the IPIP-BFM-50 questionnaire for measuring five personality traits in the lexical approach. Annals of Psychology, 17(2), 327-346.
 • Topolewska, E., Skmina, E. Strus, W., Cieciuch, J., Rowiński, T. (2014).The short IPIP-BFM-20 questionnaire for measuring the Big Five. Annals of Psychology, 17(2), 367-384.
 • Rowiński, T. (2012). The Gratification of Needs through the Internet during Adolescence and Early Adulthood. In: D. Musial, E. Rydz (red.), The Psychology of Human Development - Selected Issues, Vol. II (s. 117-137). Lublin: KUL.
 • Strus, W., Cieciuch, J., Rowiński, T. (2011). Kołowy model struktury cech osobowości w ujęciu Lewisa Goldberga [Circular model of personality traits in Goldberg’s approach]. Studia Psychologica, 11(2).
 • Rowiński, T., Gągolewski, M. (2011). Internet a kryzys. [Internet and crisis] W: M. Janowska, M, Starzomska (red.), Kryzys: Pułapka czy szansa. Kraków: WN Akapit.
 • Tadeusiewicz, R., Rowiński, T. (2011) (red.). Informatyka i psychologia w społeczeństwie informacyjnym. Kraków: Wydawnictwo AGH.
 • Jacennik, B., Rowiński, T., Pskiet, K. (2010). Wirtualni małżonkowie - udział komputera i Internetu w sprawach rozwodowych. W: T. Rowiński, R. Tadeusiewicz (red.), Psychologia i informatyka. Synergia i kontradykcje (s. 36-54). Warszawa: Wydawnictwo UKSW.  
 • Aouil, B., Rowiński, T. (2010). Pomocy online, dokąd zmierzasz? W: T. Rowiński, R. Tadeusiewicz (red.), Psychologia i informatyka. Synergia i kontradykcje (s. 162-174). Warszawa: Wydawnictwo UKSW.
 • Rowiński, T., Tadeusiewicz, R. (2010) (red.). Psychologia i informatyka. Synergia i kontradykcje. Warszawa: Wydawnictwo UKSW.
 • Rowiński, T., Cieciuch, J. (2010). Testing for Measurement Equivalence of Internet Activity Questionnaire across Online and Paper-and-Pencil Surveys. W: A. Błachnio, A. Przepiórka, & T. Rowiński (red.), Internet in psychological research (s207-228). Warsaw: CSWU Press.
 • Błachnio, A. Przepiórka, & T. Rowiński (red.). (2010). Internet in psychological research. Warsaw: CSWU Press.
 • Rowiński, T. (2009). Az identitás digitalizálása. Oktatás-Informatika, 2, 17-23.
 • Rowiński, T. (2008). Naturalny metajęzyk semantyczny w analizie pojęć emocjonalnych. W: A. Błachnio, A. Przepiórka (red.), Bliżej emocji II (s. 239-246). Lublin: KUL.
 • Rowiński, T. (2008). Virtual self in dysfunctional Internet Use. Studia Psychologica, 8, 107-128.
 • Rowiński, T (2008). Dyspozycje emocjonalno-motywacyjne i sposoby radzenia sobie ze stresem jako wyznaczniki problematycznego korzystania z Internetu. W: J. Wątroba (red.), Zastosowania metod statystycznych w badaniach naukowych III (s. 61-66). Kraków: Statsoft.
 • Rowiński, T., Gągolewski, M. (2007). Postawy i preferencje wobec pomocy online. Studia Psychologica, 7, 195-209.
 • Rowiński, T. (2007). Internet w badaniach psychologicznych. W: M. Sokołowski (red.), Oblicza Internetu. Architektura komunikacyjna Sieci (s. 301-320). Elbląg: PWSZ.
 • Rowiński, T. (2007). Wykorzystanie analizy korelacji kanonicznej w określaniu typów dysfunkcjonalnego korzystania z Internetu. W: J. Wątroba (red.), Zastosowania statystyki i data mining w badaniach naukowych (s. 63-70). Kraków: Statsoft.
 • Rowiński, T. (2004). O możliwości prowadzenia badań przez Internet. Studia Psychologica, 4, 345-362.
 • Rowiński, T. (2003). Recenzja: Joinson A.N., Understanding the psychology of Internet behavior. Virtual World, Real life, London, Palgrave Macmillan, Studia Psychologica, 4.

 

Copyright © 2022 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach