UKSW

Konferencje | dr Tomasz Rowiński

DR TOMASZ ROWIŃSKI


ul. Wóycickiego 1/3, budynek 14
01-938 Warszawa
pokój 1401
e mail: t.rowinski@uksw.edu.pl

Zainteresowania badawcze

Problematyka zaburzeń psychicznych, w tym zwłaszcza zaburzeń osobowości, problematyka zdrowia psychicznego, zagadnienia związane ze strukturą osobowości zdrowej i zaburzonej.

Aktualnie pełnione funkcje

 • Dyrektor Środowiskowego Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży
 • Zastępca Dyrektora Instytutu Psychologii UKSW
 • Adiunkt w Katedrze Psychologii Osobowości

Pozostałe informacje oraz przebieg kariery naukowej można pobrać tutaj

Dydaktyka | Publikacje | Projekty badawcze | Konferencje

KONFERENCJE
 • Topolewska, E., Skimina, E., Strus, W., Cieciuch, J., Rowiński, T. (2014). Kwestionariusze do pomiaru Wielkiej Piątki w ujęciu leksykalnym: IPIP-BFM-20 oraz IPIP-BFM-50. Referat na XXXV Zjeździe Naukowym Polskiego Towarzystwa Psychologicznego „Psychologia w zmieniającym się świecie”, Bydgoszcz, 18-21.09.2014.
 • Rowiński, T., Cieloch, M., Cybis, N., Strus, W., Cieciuch, J. (2014). Polska adaptacja i wersja skrócona kwestionariusza IPIP-NEO-PI-R. Referat na XXXV Zjeździe Naukowym Polskiego Towarzystwa Psychologicznego „Psychologia w zmieniającym się świecie”, Bydgoszcz, 18-21.09.2014.
 • Strus, W., Cieciuch, J., Rowiński, T. (2014). Polska wersja kwestionariusza Big Five Aspects Scales (BFAS) do pomiaru dziesięciu podwymiarów Wielkiej Piątki. Referat na XXXV Zjeździe Naukowym Polskiego Towarzystwa Psychologicznego „Psychologia w zmieniającym się świecie”, Bydgoszcz, 18-21.09.2014.
 • Roszczypała, J., Strus, W., Cieciuch, J., Rowiński, T. (2014). Polska adaptacja kwestionariusza IPIP-HEXACO do pomiaru sześciu podstawowych wymiarów osobowości. Referat na XXXV Zjeździe Naukowym Polskiego Towarzystwa Psychologicznego „Psychologia w zmieniającym się świecie”, Bydgoszcz, 18-21.09.2014.
 • Cybis, N., Rowiński, T., Cieciuch, J., Strus, W. (2014). Równoważność pomiaru kwestionariuszy z International Personality Item Pool między badaniami online i papier-ołówek. Referat na XXXV Zjeździe Naukowym Polskiego Towarzystwa Psychologicznego „Psychologia w zmieniającym się świecie”, Bydgoszcz, 18-21.09.2014.
 • Cieciuch, J., Strus, W., Rowiński, T. (2014). Problemy Wielkiej Piątki. Referat na IX Zjeździe Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej, Warszawa, 4-7.09.2014.
 • Strus, W., Cieciuch, J., Rowiński, T. (2014). Rozwiązanie problemów Wielkiej Piątki. Kołowy Model Metacech Osobowości – koncepcja i empiryczna weryfikacja. Referat na IX Zjeździe Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej, Warszawa, 4-7.09.2014.
 • Rowiński, T., Strus, W., Cieciuch, J. (2014). Integracyjne możliwości Kołowego Modelu Metacech Osobowości. Referat na IX Zjeździe Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej, Warszawa, 4-7.09.2014.
 • Rowiński, T., Kowalska, M., Strus, W., Czuma, I., Cieciuch, J., Żechowski, C. (2014). Polish adaptation of Personality Inventory for DSM-5. Preliminary results. Paper presented at 28th International Congress of Applied Psychology, Paryż, Francja, 8-13.07.2014.
 • Strus, W., Cieciuch, J., Davidov, E., Vecchione, M., Rowiński, T., Gasiul, H., Stillwell, D., Kosiński, M. (2013). Factorial structure of personality as measured by IPIP-100 in 33 countries. Paper presented at 12th European Conference on Psychological Assessment, San Sebastian, Hiszpania, 17-20.07.2013.
 • Stanisławski, K., Cieciuch, J., Strus, W., Rowiński, T. (2013). Polish version of Circumplex Scales of Interpersonal Efficacy (CSIE). Poster presented at 12th European Conference on Psychological Assessment, San Sebastian, Hiszpania, 17-20.07.2013.
 • Cieciuch, J., Davidov, E., Gasiul, H., Strus, W., Rowiński, T., Fronczyk, K. (2013). Common factor in measurement of values – pure method or social desirability factor? Paper presented at 5th Conference of the European Survey Research Association, Ljubljana, Słowenia, 15-19.07.2013.
 • Rowiński, T., Strus, W., Cieciuch, J. (2012). Exploratory Structural Equation Modeling of Abridged Big Five Dimensional Circumplex IPIP scales. Paper presented at 30th International congress of Psychology, Cape Town, Republika Południowej Afryki.
 • Strus, W., Cieciuch, J., Rowiński, T. (2012). Personality determinants of moral emotions. Paper presented at 4th Biennial Symposium on Personality and Social Psychology, Kazimierz Dolny, 13-16.08.2012.
 • Cieciuch, J., Rowiński, T. (2012). The Development of a measure of children’s temperament in Poland. The 8th Conference of International Test Commission, Amsterdam.
 • Cieciuch, J., Strus, W., Rowiński, T., Vecchione, M. (2012). Polish version of the Big five Questionnaire-2. Poster presented at 16th European Conference on Personality, Triest, Włochy, 10-14.07.2012.
 • Cybis, N., Rowiński, T., Cieciuch, J., Strus, W. (2012). Testing for measurement invariance of International Personality Item Pool across on-line and paper-and pencil samples. Poster presented at 16th European Conference on Personality, Triest, Włochy, 10-14.07.2012.
 • Strus, W., Cieciuch, J., Rowiński, T. (2012). The hierarchical vs circular model of personality structure. Which one fits better to empirical data? Poster presented at 16th European Conference on Personality, Triest, Włochy, 10-14.07.2012.
 • Strus, W., Rowiński, T., Cieciuch, J. (2012). Polish version of Big five Aspects Scales from International Personality Item Pool. Poster presented at 16th European Conference on Personality, Triest, Włochy, 10-14.07.2012.
 • Rowiński, T., Głuskowska, J. (2011). Media masowe a ich zdolność do gratyfikowania potrzeb osobistych i społecznych. XXXIV Zjazd Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Katowice.
 • Rowiński, T., Cieciuch, J. (2011). Polish validation of the Student Styles Questionnaire. 11th European Conference on Psychological Assessment, Riga.
 • Strus, W., Cieciuch,  J., Rowiński, T. (2011).  Polish version of the IPIP scales for measuring Abridged Big Five Dimensional Circumplex (AB5C). Poster presented at 11th European Conference on Psychological Assessment, Ryga, Łotwa, 31.08-3.09.2011.
 • Rowiński, T. (2011). Siła gratyfikacyjna Internetu na tle innych mass mediów. Świat Internetu II, Warszawa,
 • Rowiński, T., Głuskowska, J. (2010). Gender differences in mass media gratification. The 27th International Congress of Applied Psychology, Melbourne, Australia.
 • Rowiński, T., Strus, W., Cieciuch, J., Gasiul, H. (2010). Testing Measurement Equivalence (MGFCA) across online i offline sample. The 27th International Congress of Applied Psychology, Melbourne, Australia.
 • Rowiński, T., Głuskowska, J. (2009). Mass media and their ability to gratify personal and social needs. Eupsiro2009, Timisoara, Rumunia, 8-11.10.2009. 
 • Rowiński, T., Głuskowska, J. (2009). Female and male third person effect in online research. Eupsiro2009, Timisoara, Rumunia, 8-11.10.2009. 
 • Rowiński, T., Wieman, W. (2009). Osobowość polskich blogerów. Świat Internetu, Lublin, 17.04.2009.
 • Rowiński, T., Głuskowska, J. (2009). Media masowe a ich zdolność do gratyfikowania potrzeb osobistych i społecznych. Świat Internetu, Lublin, 17.04.2009.
 • Rowiński, T. (2008). Jakość doświadczeń emocjonalnych i relacji interpersonalnych w dysfunkcjonalnym korzystaniu z Internetu. XXXIII Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Psychologicznego „Żyć godnie…”, Poznań. 24-27.09.2008. 
 • Rowiński, T. (2008). Polski kwestionariusz do pomiaru dysfunkcjonalnego korzystania z Internetu. XXXIII Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Psychologicznego „Żyć godnie…”, Poznań, 24-27.09.2008.
 • Rowiński, T., Lubczyński, M. (2008). Dialogical self in massively multiplayer online role playing games. The Fifth International Conference on the Dialogical Self, Cambridge, 26-29.08.2008.
 • Rowiński, T. (2008). Polska walidacja listy uczuć Hermansa. Bliżej emocji III, Lublin, 10-12.04.2008. 
 • Rowiński, T. (2008). Zdigitalizowane lustro. I Interdyscyplinarna Konferencja Młodych Naukowców Doctor(ant)es „Ja w oczach swoich-ja w oczach innych”, Warszawa, 26-27.06.2008. 
 • Rowiński, T. (2008). Jakość relacji interpersonalnych a dysfunkcjonalne korzystanie z Internetu. Media – komunikacja. Internet w psychologii - Psychologia w internecie, Bydgoszcz, 8.05.2008. 
 • Rowiński, T. (2008). Digitalized Identity. Cyberspace 2008, Brno, 28-29.11.2008.
 • Rowiński, T. (2008). The three prototypes of personality in dysfunctional Internet use. 14th European Conference on Personality, Estonia, 16-20.07.2008.
 • Rowiński, T., Kowalska, M. (2008). Characteristic of Emotional and Personality Functioning in Cardiac Patients Before and After Surgery Procedures with Neuromonitoring During Heart Operation. 14th European Conference on Personality, Estonia, 16-20.07.2008.
 • Rowiński, T. (2007). The dialogical self in analysis of relationship between family and religious community in Catholic Charismatic Renewal. Osobowość i religia, Warszawa, 24-26.10.2007.
 • Rowiński, T., Gągolewski, M. (2007). Preferencje i postawy wobec pomocy online. Psychospołeczne uwarunkowania radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych, Warszawa, 12.01.2007.
 • Rowiński, T. (2007). Determinanty dysfunkcjonalnego korzystania z Internetu. Media – komunikacja. Szanse i zagrożenia,Bydgoszcz, 18.04.2007. 
 • Rowiński, T. (2007). Standardy etyczne w pomocy Online. Media – komunikacja. Szanse i zagrożenia, Bydgoszcz, 18.04.2007. 
 • Rowiński, T. (2007). Naturalny Metajęzyk Semantyczny w analizie pojęć emocjonalnych. Bliżej emocji II, Lublin, 19-20.05.2007. 
 • Rowiński, T. (2007). Wykorzystanie analizy korelacji kanonicznej w określaniu typów dysfunkcjonalnego korzystania z Internetu. Zastosowania statystyki i data mining w badaniach naukowych, Kraków, 18.10.2007. 
 • Rowiński, T. (2007). Internet w badaniach psychologicznych. IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Oblicza Internetu. Architektura komunikacyjna sieci”, Elbląg, 22-23.11.2007. 
 • Rowiński, T. Virtual self in dysfunctional Internet use. Fourth international conference on Dialogical Self, Bragha, Portugalia.

 

Copyright © 2022 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach