Publikacje | dr Patryk Łakuta

DR PATRYK ŁAKUTA


ul. Wóycickiego 1/3, budynek 14
01-938 Warszawa
pokój 1435
e mail: p.lakuta@uksw.edu.pl

Zainteresowania badawcze

Psychologia kliniczna, to główny obszar realizowanych badań, w szczególności zagadnienia związane z oceną i analizą czynników ryzyka i czynników ochronnych – uwarunkowań, które mogą decydować o podatności lub o ograniczeniu ryzyka występowania zaburzeń. Wykorzystanie tej wiedzy pozwala na dobór celów, projektowanie i testowanie skuteczności potencjalnie obiecujących strategii interwencji psychologicznych w ramach dalszych badań naukowych.
 
Profil na Google Scholar znajduje się tutaj
Profil na ResearchGate znajduje się tutaj
Profil ORCID znajduje się tutaj

Aktualnie pełnione funkcje

Pozostałe informacje oraz przebieg kariery naukowej można pobrać tutaj

Dydaktyka | Publikacje | Projekty badawcze | Konferencje

PUBLIKACJE
Artykuły z Impact Factor
 • Łakuta, P., Cieciuch, J., Strus, W., Hutsebaut, J. (2022). Krótka Skala Poziomu Funkcjonowania Osobowości – wersja 2.0 (LPFS-BF 2.0): Trafność i rzetelność polskiej adaptacji. Psychiatria Polska270. Publikacja dostępna online. https://doi.org/10.12740/PP/OnlineFirst/145912
 • Łakuta, P., Krankowska, D., Marcinkiewicz, P., Bociąga-Jasik, M., Komorska-Błażewicz, A. (2022). Enhancing well-being and alleviating depressive symptoms in people with HIV/AIDS: An intervention based on if-then plans with self-affirming cognitions. Applied Psychology: Health and Well-Being. Publikacja dostępna online. 
  https://doi.org/10.1111/aphw.12357
 • Łakuta, P., Krankowska, D., Marcinkiewicz, P., Bociąga-Jasik, M., Komorska-Błażewicz, A. (2022). Enhancing well-being and alleviating depressive symptoms in people with HIV/AIDS: An intervention based on if-then plans with self-affirming cognitions. Applied Psychology: Health and Well-Being. Publikacja dostępna online. https://doi.org/10.1111/aphw.12357
 • Łakuta, P. (2022). A factorial randomized controlled trial of implementation-intention-based self-affirmation interventions: Findings on depression, anxiety, and well-being in adults with psoriasis. Frontiers in Psychiatry13, artykuł 795055. https://doi.org/10.3389/fpsyt.2022.795055
 • Łakuta, P., Cieciuch, J., Strus, W., Morey, L. C. (2022). Właściwości psychometryczne polskiej adaptacji Samoopisowej skali poziomu funkcjonowania osobowości według DSM-5 (LPFS-SR). Psychiatria Polska263. Publikacja dostępna online. https://doi.org/10.12740/PP/OnlineFirst/142888
 • Łakuta, P. (2021). Brief self-affirmation intervention for adults with psoriasis for reducing anxiety and depression and boosting well-being: Evidence from a randomized controlled trial. Psychological Medicine. Publikacja dostępna online. https://doi.org/10.1017/S0033291721004499
 • Strus, W., Łakuta, P., Cieciuch, J. (2021). Anankastia or Psychoticism? Which one is better suited for the fifth trait in the Pathological Big Five: Insight from the Circumplex of Personality Metatraits perspective. Frontiers in Psychiatry12, artykuł 648386. https://doi.org/10.3389/fpsyt.2021.648386
 • Cieciuch, J., Łakuta, P., Strus, W., Oltmanns, J. R., Widiger, T. (2021). Pomiar zaburzeń osobowości w systemie diagnostycznym ICD-11: Polska adaptacja Inwentarza osobowości PiCD. Psychiatria Polska247
  https://doi.org/10.12740/PP/OnlineFirst/138563
 • Łakuta, P. (2020). Using the theory of self-affirmation and self-regulation strategies of mental contrasting and forming implementation intentions to reduce social anxiety symptoms. Anxiety, Stress, & Coping, 33, 370–386. DOI: 10.1080/10615806.2020.1746283
 • Łakuta, P. (2019). Personality trait interactions in risk for and protection against social anxiety symptoms. Journal of Psychology, 153, 599–614.  DOI: 10.1080/00223980.2019.1581723
 • Łakuta, P. (2018). Social Anxiety Questionnaire (SAQ): Development and preliminary validation. Journal of Affective Disorders, 238, 233–243. DOI: 10.1016/j.jad.2018.05.036
 • Łakuta, P., Marcinkiewicz, K., Bergler-Czop, B., Brzezińska-Wcisło, L., Słomian, A. (2018). The associations between site of skin lesions and depression, social anxiety, body-related emotions, and feelings of stigmatization in psoriasis patients. Advances in Dermatology and Allergology/Postępy Dermatologii i Alergologii, 35, 60–66. DOI: 10.5114/pdia.2016.62287
 • Słomian, A., Łakuta, P., Bergler-Czop, B., Brzezińska-Wcisło, L. (2018). Self-esteem is related to anxiety in psoriasis patients: A case control study. Journal of Psychosomatic Research, 114, 45–49. DOI: 10.1016/j.jpsychores.2018.09.005
 • Łakuta, P., Przybyła-Basista, H. (2017). Toward a better understanding of social anxiety and depression in psoriasis patients: The role of determinants, mediators, and moderators. Journal of Psychosomatic Research, 94, 32–38. DOI: 10.1016/j.jpsychores.2017.01.007
 • Wojtyna, E., Łakuta, P., Marcinkiewicz, K., Bergler-Czop, B., Brzezińska-Wcisło, L. (2017). Gender, body image, and social support: Biopsychosocial determinants of depression among patients with psoriasis. Acta Dermato-Venereologica, 97, 91–97. DOI: 10.2340/00015555-2483
 • Łakuta, P., Marcinkiewicz, K., Bergler-Czop, B., Brzezińska-Wcisło, L. (2017). How does stigma affect people with psoriasis? Advances in Dermatology and Allergology/Postępy Dermatologii i Alergologii, 34, 36–41. DOI: 10.5114/pdia.2016.62286
 • Łakuta, P., Marcinkiewicz, K., Bergler-Czop, B., Brzezińska-Wcisło, L. (2016). The relationship between psoriasis and depression: A multiple mediation model. Body Image, 19, 126–132. DOI: 10.1016/j.bodyim.2016.08.004
Pozostałe artykuły w czasopismach
 • Łakuta, P. (2020). Can self-affirmations reduce depression and anxiety, and boost well-being in psoriasis patients? Preliminary findings. Polish Psychological Forum, 25, 188–207. DOI: 10.14656/PFP20200203
 • Łakuta, P., Przybyła-Basista, H. (2016). Rola stygmatyzacji oraz przekonań na temat wyglądu w rozwoju depresji u chorych na łuszczycę. Polskie Forum Psychologiczne, 21, 447–463. DOI: 10.14656/PFP20160308

 

Copyright © 2022 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach