UKSW

Publikacje | dr Katarzyna Knopp

DR KATARZYNA KNOPP


ul. Wóycickiego 1/3, budynek 14
01-938 Warszawa
pokój 1408
e mail: k.knopp@uksw.edu.pl

Zainteresowania badawcze

Zagadnienia z zakresu psychologii rozwojowej, wychowawczej oraz różnic indywidualnych, a szczególnie: tzw. „nowe inteligencje”, uwarunkowania zdolności społecznych i emocjonalnych, zmiany rozwojowe w zakresie inteligencji emocjonalnej i społecznej, funkcjonalne znaczenie zdolności i kompetencji społeczno-emocjonalnych, struktura oraz pomiar inteligencji społecznej i emocjonalnej u dzieci. 

Aktualnie pełnione funkcje

Pozostałe informacje oraz przebieg kariery naukowej można pobrać tutaj

Dydaktyka | Publikacje | Projekty badawcze | Konferencje

PUBLIKACJE
Monografie
 • Matczak, A., Knopp, K. A. (2013). Znaczenie inteligencji emocjonalnej w życiu człowieka. Warszawa: LiberiLibri.
 • Knopp, K. A. (2010). Inteligencja emocjonalna oraz możliwości jej rozwijania u dzieci i młodzieży. Warszawa: Wydawnictwo UKSW.
Artykuły
 • Knopp, K. A. (2018). The Children’s Social Comprehension Scale (CSCS): Construct validity of a new social intelligence measure for elementary school children. International Journal of Behavioral DevelopmentDOI: 10.1177/0165025418787923
 • Knopp, K. (2016). Exploring the relationship of emotional intelligence with mental health status in polish unemployed persons – differences between men and women. Polish Psychological Bulletin, 47(4), 436-444. DOI: 10.1515/ppb-2016-0051
 • Grabowska, A., Knopp, K. A., Paź, M. (2015). Integracja – empatia – komunikacja. Program treningu kompetencji społecznych dla dzieci. Kwartalnik Naukowy Fides et Ratio, 1(21), 94-116.
 • Knopp, K. A. (2014). Gdzieś między wielkimi oczekiwaniami a rozczarowaniem... kilka refleksji nad konstruktem inteligencji emocjonalnej. Forum Oświatowe, 2(52), 29-46.
 • Knopp, K. A., Pudzianowska-Śliwka, M. (2014). Style wychowania samotnych matek a zachowania agresywne ich nastoletnich dzieci. Kwartalnik Naukowy Fides et Ratio, 3(19), 174-185.
 • Knopp, K. (2014). Czy rodzicom potrzebna jest inteligencja emocjonalna? Kwartalnik Naukowy Fides et Ratio, 4(18), 20-35.
 • Knopp, K. (2013).  Porównanie zdrowia psychicznego kobiet i mężczyzn aktywnych zawodowo oraz bezrobotnych. Kwartalnik Naukowy Fides et Ratio, 2(13), 122-131.
 • Knopp, K. (2013). Kompetencje społeczne – pomiar i aplikacja praktycznaOśrodek Rozwoju Edukacji, online.
 • Knopp, K. (2012). Czy kobiety naprawdę są bardziej inteligentne emocjonalnie niż mężczyźni? O różnicach międzypłciowych w zakresie zdolności emocjonalnych. Kwartalnik Naukowy Fides et Ratio, 4(12), 95-112.
 • Knopp, K. (2011). Social training connected with performing a professional role and the level of emotional intelligence and social competencies in salespersons. W: Inteligencia Emocional: 20 años de investigación y desarrollo. II Congreso Internacional de Inteligencia Emocional (s. 259-264). Santander: Fundacion Marcelino Botin.
 • Knopp, K. (2009). Temperament, emotional intelligence and social training as predictors of social competencies. W: A. Matczak (red.), Determinants of social and emotional competencies. Warszawa: Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego.
 • Knopp, K. (2007). Metody pomiaru inteligencji emocjonalnej u dzieci. Psychologia-Edukacja- Społeczeństwo, 4(1), 111-129.
 • Knopp, K. (2007). Inteligencja emocjonalna a temperament studentów oraz postawy rodzicielskie ich matek i ojców. Roczniki Psychologiczne, 10(2), 113-134.
 • Knopp, K. (2007). Środowisko rodzinne a rozwój inteligencji emocjonalnej. Artes Liberales – Zeszyty Naukowe Akademii Humanistycznej im. A. Gieysztora, 1(2), 113-124.
 • Knopp, K. (2006). Rola inteligencji emocjonalnej w życiu człowieka. Studia Psychologica, 6, 221- 236.
 • Knopp, K. (2006). Pododdział wojskowy jako mała grupa społeczna. Myśl Wojskowa,1, 204-211. 
Rozdziały w książkach
 • Martowska, K., Knopp, K. (2018). Sposoby pomiaru inteligencji emocjonalnej (s. 171-219). W H. Gasiul (red.), Metody badania emocji i motywacji. Warszawa: Difin.

 

Copyright © 2021 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach